Nadchodzące wydarzenia

Mar
2
pt
Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa
Mar 2 – Mar 3 całodniowy

W imieniu P.T. Organizatorów zapraszamy do udziału w

XIV Ogólnopolskiej Konferencji Filozofii Fizyki

organizowanej przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która odbędzie się 2-3 marca 2018 r. w auli Wydziału Fizyki UAM. Temat konferencji:

Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa

Sugerowane grupy tematyczne:

 • Problemy filozoficzne dostrzegane przez fizyków, chemików, biologów i innych przyrodoznawców XXI wieku
 • Filozofia nauki i filozofia przyrody wobec nowych koncepcji przyrodoznawstwa
 • Nowy epistemologiczny i metodologiczny status wiedzy naukowej?

Termin zgłaszania tematów wystąpień: 15 lutego 2018 r.

Forma zgłoszenia: e-mail na adres Organizatorów z tematem i kilkuzdaniowym jego rozszerzeniem.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Możemy zarezerwować miejsce w hotelu uniwersyteckim.

Prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak
Dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na
Kwi
12
czw
III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii
Kwi 12 – Kwi 13 całodniowy
III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii @ Kraków, ul. Grodzka 52

Z wielką radością zapraszamy Państwa na

III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii

które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Celem sympozjum jest dyskusja problemów filozoficznych obecnych w naukach biologicznych.

Nauki biologiczne w ostatnich stuleciach osiągały ogromne sukcesy zarówno w odkrywaniu i badaniu praw przyrody, jak też w ich praktycznym stosowaniu – poczynając od leczenia chorób zakaźnych, a na uprawie modyfikowanych genetycznie roślin kończąc. Rozwój ten doprowadził w końcu także do pojawienia się wielu pytań natury filozoficznej, takich jak to czy geny istnieją realnie lub czy metoda naukowa biologii różni się od metody stosowanej przez fizyków. Celem Krakowskiego Sympozjum Filozofii Biologii jest stworzenie platformy do dyskusji tych filozoficznych problemów. Zachęcamy do udziału uczonych zainteresowanych zarówno konkretnymi teoriami, jak i ogólną metodologią nauk biologicznych. Mile widziani są nie tylko filozofowie, ale także uczeni z innych dyscyplin (szczególnie biolodzy), którzy interesują się współczesnymi problemami filozoficznymi w biologii.

W tym roku zaproszonymi gośćmi są biolodzy: dr Dominika Włoch-Salamon oraz dr Miłosz Mazur.

ZAPROSZENI GOŚCIE

 • Dr Dominika Włoch-Salamon (Uniwersytet Jagielloński), której zainteresowania badawcze dotyczą ewolucji eksperymentalnej, zachowań socjalnych mikroorganizmów oraz programowanej śmierci komórek (główny obiekt badań stanowią drożdże Saccharomyces cerevisia).
 • Dr Miłosz Mazur (Uniwersytet Opolski), którego zainteresowania badawcze dotyczą faunistyki chrząszczy, ze szczególnym uwzględnieniem Curculionoidea, taksonomii, systematyki i filogenezy ryjkowców, ekologii oraz ochrony przyrody.

DATA

 • 12-13 kwietnia 2018

MIEJSCE

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Grodzka 52, sala nr 25 (1. piętro).

CZAS WYSTĄPIENIA

 • 30 minut (20 minut na prezentację + 10 na dyskusję).

ORGANIZATOR

 • Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych IF, Uniwersytet Jagielloński

REJESTRACJA

 • Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum proszone są o przesłanie abstraktu (maks. 300 słów) do 12.03.2018 na adres mailowy: iiksfb@gmail.com.
 • Lista uczestników zostanie podana najpóźniej do 20.03.2018.
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na
Kwi
19
czw
Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne
Kwi 19 – Kwi 20 całodniowy

 

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny UM w Lublinie, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka UM w Lublinie oraz Konsorcjum BBMRI.PL zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.

Ciało ludzkie w badaniach naukowych
Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

 • Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 r.
 • Miejsce konferencji: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, Lublin

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

REJESTRACJA DO 23 MARCA 2018 NA WWW.BBMRI.PL

Konferencja pod patronatem
Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 

Pobierz baner [png] lub plakat w pliku [jpg] [png] [pdf] [pdf do druku]

 

Ciało ludzkie w badaniach naukowych. aspekty filozoficzne, prawne i społeczne
Ciało ludzkie w badaniach naukowych. aspekty filozoficzne, prawne i społeczne


Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja naukowa nad problemami związanymi z wykorzystaniem ciała ludzkiego, w tym zwłok, narządów, tkanek, komórek, i innych rodzajów ludzkiego materiału biologicznego w badaniach naukowych w dziedzinach bio-medycznych. Rozwój banków tkanek, komórek i narządów, a także inne formy wykorzystania elementów ciała ludzkiego w działalności naukowej, niosą poważne implikacje etyczne, prawne i społeczne oraz pytania o zasady i granice działań w tym zakresie, a także odpowiedzialność badaczy i zaufanie społeczeństwa. Dotychczasowe normy etyczno-prawne dotyczące badań na ludziach okazują się niewystarczające w obliczu problemów generowanych przez nowe badania naukowe prowadzone z wykorzystaniem ludzkiego materiału biologicznego. Rodzi to konieczność wypracowania bardziej adekwatnych rozwiązań normatywnych. Spotkanie będzie również okazją do przedstawienia wzorców rozwiązań praktycznych przydatnych w praktyce badawczej w naukach biologicznych i medycznych.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk medycznych, biologicznych, filozoficznych, prawnych i społecznych, w szczególności osoby gromadzące ludzki materiał biologiczny, badaczy oraz przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów i organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zdrowia.

Tematyka wystąpień winna dotyczyć kwestii filozoficznych, etycznych, prawnych i społecznych związanych z przeznaczeniem i wykorzystaniem w badaniach naukowych ciała ludzkiego  lub jego elementów, w tym zwłok ludzkich, komórek, tkanek, narządów, „odpadów medycznych”, a także związanych z nimi danych. Zachęcamy do podjęcia problematyki:

 • postaw moralnych wobec ludzkiego ciała,
 • społeczno-kulturowych uwarunkowań postrzegania ludzkiego ciała i jego części za życia i po śmierci,
 • psychospołecznych determinant kształtujących decyzje o donacji zwłok lub dawstwie materiału biologicznego na cele naukowe,
 • problemów etycznych i prawnych związanych z prawami dawców, a zwłaszcza uzyskiwaniem zgody na przechowywanie i udostępnianie ludzkiego materiału biologicznego, przetwarzaniem i ochroną danych, informowaniem o wynikach badań,
 • uprawnieniami własnościowymi i komercjalizacją ciała ludzkiego oraz wyników badań,
 • kształtowania odpowiedzialności badaczy i budowania zaufania ze strony donatorów, dawców i całego społeczeństwa.

Udział w Konferencja jest bezpłatny

Organizacja konferencji odbywa się w ramach realizacji projektu Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC finansowanego ze środków MNISW.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Prosimy przesłać zgłoszenie, a w przypadku uczestnictwa czynnego również  streszczenie planowanego wystąpienia  (max. 300 słów) do 23 marca 2018 roku.

 • Oprócz wystąpień ustnych przewidywana jest sesja plakatowa oraz sesja studencka i doktorancka.
 • REJESTRACJA DO 23 MARCA 2018 NA WWW.BBMRI.PL

Publikacja prac

Organizatorzy przewidują publikację prac wygłoszonych na konferencję w monografii naukowej, po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 maja 2018 roku.

Komitet Naukowy

 • Dr hab. Jakub Pawlikowski, UM Lublin – przewodniczący
 • Dr hab. Marek Czarkowski, Ośrodek Bioetyki NRL
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz, UJ
 • Prof. dr hab. Leszek Kalinowski, GUMed
 • Dr hab. Artur Kamiński, WUM
 • Dr Łukasz Kozera, EIT+, UM Wrocław
 • Prof. dr hab. Rafał Kubiak, UŁ, UM Łódź
 • Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, WUM
 • Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, UM Lublin
 • Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, WSEI w Lublinie
 • Prof. dr hab. Oktawian Nawrot, UG
 • Prof. dr hab. Tomasz Pasierski, WUM
 • Dr hab. Jarosław Sak, UM Lublin
 • Dr hab. Michał Skrzypek, UM Lublin
 • Prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk, Komitet Bioetyki PAN
 • Prof. dr hab. Piotr Morciniec, UO
 • Dr hab. Monika Wałachowska, UMK Toruń
 • Prof. dr hab. Michał Witt, IG PAN/Poznań
 • Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

 

Komitet Organizacyjny

 • Dr hab. Jakub Pawlikowski – przewodniczący
 • Dr Rafał Patryn – vice-przewodniczący
 • Dr Jerzy Bednarski
 • Mgr Joanna Kwiatkowska
 • Dr Anna Chróścicka
 • Mgr Katarzyna Ferdyn
 • Mgr Joanna Gleńska-Olender
 • Dr Magdalena Grodecka
 • Dr Dorota Krekora-Zając
 • Mgr Piotr Lewandowicz
 • Mgr Ewelina Łopucka
 • Mgr Błażej Marciniak
 • Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz
 • Dr Michał Piast
 • Dr Jarosław Skokowski
 • Dr Dominik Strapagiel
 • Mgr Anna Zagaja
 • Dr Andrzej Zykubek



 

 • Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • ul. Staszica 4/6, 20-069 Lublin,
 • tel./fax 0048 81 44868 50/52
 • e-mail: elsi@bbmri-eric.pl

 


Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na
Cze
28
czw
XII Warsztaty Filozofii Przyrody
Cze 28 – Lip 1 całodniowy
XII Warsztaty Filozofii Przyrody @ Puławska 94 | Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na
Mar
2
pt
Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa
Mar 2 – Mar 3 całodniowy

W imieniu P.T. Organizatorów zapraszamy do udziału w

XIV Ogólnopolskiej Konferencji Filozofii Fizyki

organizowanej przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która odbędzie się 2-3 marca 2018 r. w auli Wydziału Fizyki UAM. Temat konferencji:

Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa

Sugerowane grupy tematyczne:

 • Problemy filozoficzne dostrzegane przez fizyków, chemików, biologów i innych przyrodoznawców XXI wieku
 • Filozofia nauki i filozofia przyrody wobec nowych koncepcji przyrodoznawstwa
 • Nowy epistemologiczny i metodologiczny status wiedzy naukowej?

Termin zgłaszania tematów wystąpień: 15 lutego 2018 r.

Forma zgłoszenia: e-mail na adres Organizatorów z tematem i kilkuzdaniowym jego rozszerzeniem.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Możemy zarezerwować miejsce w hotelu uniwersyteckim.

Prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak
Dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM

Print Friendly, PDF & Email
Kwi
12
czw
III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii
Kwi 12 – Kwi 13 całodniowy
III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii @ Kraków, ul. Grodzka 52

Z wielką radością zapraszamy Państwa na

III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii

które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Celem sympozjum jest dyskusja problemów filozoficznych obecnych w naukach biologicznych.

Nauki biologiczne w ostatnich stuleciach osiągały ogromne sukcesy zarówno w odkrywaniu i badaniu praw przyrody, jak też w ich praktycznym stosowaniu – poczynając od leczenia chorób zakaźnych, a na uprawie modyfikowanych genetycznie roślin kończąc. Rozwój ten doprowadził w końcu także do pojawienia się wielu pytań natury filozoficznej, takich jak to czy geny istnieją realnie lub czy metoda naukowa biologii różni się od metody stosowanej przez fizyków. Celem Krakowskiego Sympozjum Filozofii Biologii jest stworzenie platformy do dyskusji tych filozoficznych problemów. Zachęcamy do udziału uczonych zainteresowanych zarówno konkretnymi teoriami, jak i ogólną metodologią nauk biologicznych. Mile widziani są nie tylko filozofowie, ale także uczeni z innych dyscyplin (szczególnie biolodzy), którzy interesują się współczesnymi problemami filozoficznymi w biologii.

W tym roku zaproszonymi gośćmi są biolodzy: dr Dominika Włoch-Salamon oraz dr Miłosz Mazur.

ZAPROSZENI GOŚCIE

 • Dr Dominika Włoch-Salamon (Uniwersytet Jagielloński), której zainteresowania badawcze dotyczą ewolucji eksperymentalnej, zachowań socjalnych mikroorganizmów oraz programowanej śmierci komórek (główny obiekt badań stanowią drożdże Saccharomyces cerevisia).
 • Dr Miłosz Mazur (Uniwersytet Opolski), którego zainteresowania badawcze dotyczą faunistyki chrząszczy, ze szczególnym uwzględnieniem Curculionoidea, taksonomii, systematyki i filogenezy ryjkowców, ekologii oraz ochrony przyrody.

DATA

 • 12-13 kwietnia 2018

MIEJSCE

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ul. Grodzka 52, sala nr 25 (1. piętro).

CZAS WYSTĄPIENIA

 • 30 minut (20 minut na prezentację + 10 na dyskusję).

ORGANIZATOR

 • Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych IF, Uniwersytet Jagielloński

REJESTRACJA

 • Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum proszone są o przesłanie abstraktu (maks. 300 słów) do 12.03.2018 na adres mailowy: iiksfb@gmail.com.
 • Lista uczestników zostanie podana najpóźniej do 20.03.2018.
Print Friendly, PDF & Email
Kwi
19
czw
Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne
Kwi 19 – Kwi 20 całodniowy

 

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny UM w Lublinie, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka UM w Lublinie oraz Konsorcjum BBMRI.PL zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.

Ciało ludzkie w badaniach naukowych
Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

 • Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 r.
 • Miejsce konferencji: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, Lublin

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

REJESTRACJA DO 23 MARCA 2018 NA WWW.BBMRI.PL

Konferencja pod patronatem
Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 

Pobierz baner [png] lub plakat w pliku [jpg] [png] [pdf] [pdf do druku]

 

Ciało ludzkie w badaniach naukowych. aspekty filozoficzne, prawne i społeczne
Ciało ludzkie w badaniach naukowych. aspekty filozoficzne, prawne i społeczne


Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja naukowa nad problemami związanymi z wykorzystaniem ciała ludzkiego, w tym zwłok, narządów, tkanek, komórek, i innych rodzajów ludzkiego materiału biologicznego w badaniach naukowych w dziedzinach bio-medycznych. Rozwój banków tkanek, komórek i narządów, a także inne formy wykorzystania elementów ciała ludzkiego w działalności naukowej, niosą poważne implikacje etyczne, prawne i społeczne oraz pytania o zasady i granice działań w tym zakresie, a także odpowiedzialność badaczy i zaufanie społeczeństwa. Dotychczasowe normy etyczno-prawne dotyczące badań na ludziach okazują się niewystarczające w obliczu problemów generowanych przez nowe badania naukowe prowadzone z wykorzystaniem ludzkiego materiału biologicznego. Rodzi to konieczność wypracowania bardziej adekwatnych rozwiązań normatywnych. Spotkanie będzie również okazją do przedstawienia wzorców rozwiązań praktycznych przydatnych w praktyce badawczej w naukach biologicznych i medycznych.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk medycznych, biologicznych, filozoficznych, prawnych i społecznych, w szczególności osoby gromadzące ludzki materiał biologiczny, badaczy oraz przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów i organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zdrowia.

Tematyka wystąpień winna dotyczyć kwestii filozoficznych, etycznych, prawnych i społecznych związanych z przeznaczeniem i wykorzystaniem w badaniach naukowych ciała ludzkiego  lub jego elementów, w tym zwłok ludzkich, komórek, tkanek, narządów, „odpadów medycznych”, a także związanych z nimi danych. Zachęcamy do podjęcia problematyki:

 • postaw moralnych wobec ludzkiego ciała,
 • społeczno-kulturowych uwarunkowań postrzegania ludzkiego ciała i jego części za życia i po śmierci,
 • psychospołecznych determinant kształtujących decyzje o donacji zwłok lub dawstwie materiału biologicznego na cele naukowe,
 • problemów etycznych i prawnych związanych z prawami dawców, a zwłaszcza uzyskiwaniem zgody na przechowywanie i udostępnianie ludzkiego materiału biologicznego, przetwarzaniem i ochroną danych, informowaniem o wynikach badań,
 • uprawnieniami własnościowymi i komercjalizacją ciała ludzkiego oraz wyników badań,
 • kształtowania odpowiedzialności badaczy i budowania zaufania ze strony donatorów, dawców i całego społeczeństwa.

Udział w Konferencja jest bezpłatny

Organizacja konferencji odbywa się w ramach realizacji projektu Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC finansowanego ze środków MNISW.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Prosimy przesłać zgłoszenie, a w przypadku uczestnictwa czynnego również  streszczenie planowanego wystąpienia  (max. 300 słów) do 23 marca 2018 roku.

 • Oprócz wystąpień ustnych przewidywana jest sesja plakatowa oraz sesja studencka i doktorancka.
 • REJESTRACJA DO 23 MARCA 2018 NA WWW.BBMRI.PL

Publikacja prac

Organizatorzy przewidują publikację prac wygłoszonych na konferencję w monografii naukowej, po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 maja 2018 roku.

Komitet Naukowy

 • Dr hab. Jakub Pawlikowski, UM Lublin – przewodniczący
 • Dr hab. Marek Czarkowski, Ośrodek Bioetyki NRL
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz, UJ
 • Prof. dr hab. Leszek Kalinowski, GUMed
 • Dr hab. Artur Kamiński, WUM
 • Dr Łukasz Kozera, EIT+, UM Wrocław
 • Prof. dr hab. Rafał Kubiak, UŁ, UM Łódź
 • Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, WUM
 • Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, UM Lublin
 • Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, WSEI w Lublinie
 • Prof. dr hab. Oktawian Nawrot, UG
 • Prof. dr hab. Tomasz Pasierski, WUM
 • Dr hab. Jarosław Sak, UM Lublin
 • Dr hab. Michał Skrzypek, UM Lublin
 • Prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk, Komitet Bioetyki PAN
 • Prof. dr hab. Piotr Morciniec, UO
 • Dr hab. Monika Wałachowska, UMK Toruń
 • Prof. dr hab. Michał Witt, IG PAN/Poznań
 • Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

 

Komitet Organizacyjny

 • Dr hab. Jakub Pawlikowski – przewodniczący
 • Dr Rafał Patryn – vice-przewodniczący
 • Dr Jerzy Bednarski
 • Mgr Joanna Kwiatkowska
 • Dr Anna Chróścicka
 • Mgr Katarzyna Ferdyn
 • Mgr Joanna Gleńska-Olender
 • Dr Magdalena Grodecka
 • Dr Dorota Krekora-Zając
 • Mgr Piotr Lewandowicz
 • Mgr Ewelina Łopucka
 • Mgr Błażej Marciniak
 • Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz
 • Dr Michał Piast
 • Dr Jarosław Skokowski
 • Dr Dominik Strapagiel
 • Mgr Anna Zagaja
 • Dr Andrzej Zykubek



 

 • Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • ul. Staszica 4/6, 20-069 Lublin,
 • tel./fax 0048 81 44868 50/52
 • e-mail: elsi@bbmri-eric.pl

 


Print Friendly, PDF & Email