konferencjaksiążka

Dydaktyka filozofii – Metafizyka czy ontologia?

Wydział Filozofii KUL i Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce zapraszają na debatę promującą kolejny tom z serii Dydaktyka filozofii pt. Metafizyka. W dyskusji, którą poprowadzi prof. Jacek Wojtysiak (KUL) udział wezmą: prof. Andrzej Maryniarczyk (KUL), prof. Sebastian Kołodziejczyk (UJ), prof. Marek Piwowarczyk (KUL) i dr Maciej Sendłak (UW).

Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym LIX Tygodnia Filozoficznego pt. Źródła filozofii europejskiej www.kul.pl/tydzien.filozoficzny.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wtorek, 4 kwietnia 2017 r., godz. 18.00, s. CTW113.

Tom VI Dydaktyki filozofii pt. Metafizyka (cz. I i II) ukaże się nakładem Wydawnictwa KUL w 2017 r.

 • Redakcja tomu ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc
 • Redakcja serii ks. Stanisław Janeczek

 

Koncepcje metafizyki

Spis treści tomu I 
ISBN 978-83-8061-360-7

Przedmowa – 7

Z dziejów metafizyki

Od śmiałych wizji po ich kontestację

 • Bogdan Dembiński (UŚ) Platon i platonizm Starej Akademii – 33
 • Agnieszka Woszczyk (UŚ) Medioplatonizm i neoplatonizm – 55
 • Artur Andrzejuk (UKSW) Metafizyka tradycji arystotelesowskiej i tomistycznej – 79
 • Honorata Jakuszko (UMCS) Problem metafizyki w ujęciu Immanuela Kanta – 111
 • Mirosław Żelazny (UMK) Miejsce metafizyki w filozofii Hegla – 133
 • Stanisław Judycki (UG) Monadologiczna metafizyka Edmunda Husserla – 145
 • Andrzej Półtawski (UKSW) Romana Ingardena droga ku personalistycznej metafizyce – 163
 • Jakub Dziadkowiec (KUL) Ontologia warstwowości Nicolaia Hartmanna – 189
 • Ks Jarosław Jagiełło (UPJPII) Martin Heidegger: myśleć meta-fizycznie” – 215
 • Krzysztof Wieczorek (UŚ) Emmanuel Levinas i spór o metafizykę – 249

Filozofia bytu w filozofii współczesnej

 • Edmund Morawiec CSsR (UKSW) Paweł Mazanka CSsR (UKSW) Kierunki odnowy metafizyki klasycznej nurtu tomistycznego – 285
 • Piotr Gutowski (KUL) Metafizyka w filozofii procesu – 317
 • Marcin Iwanicki (KUL) Maciej Sendłak (UW) Tadeusz Szubka (US) Metafizyka analityczna: wybrane problemy i koncepcje – 335
 • Ks Tadeusz Pabjan (UPJPII) Między fizyką a metafizyką – 401
 • Paweł Garbacz (KUL) Ontologia stosowana – 427

Refleksje dydaktyka

 • Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL) Wykład z metafizyki Z dydaktyki metafizyki – 443
 • Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (UJ) Uwagi na temat akademickiego wykładu metafizyki (ontologii) – 471
  Indeks osobowy (oprac Anna Starościc) – 495

 

Zarys teorii bytu

Spis treści tomu II
ISBN 978-83-8061-361-4

Między metafizyką a ontologią

 • Stefan Swieżawski (KUL), O potrzebie metafizyki – 9
 • Mieczysław Albert Krąpiec OP (KUL), Metafizyczne rozumienie rzeczywistości – 17
 • Ks. Stanisław Kamiński (KUL), Wyjaśnianie w metafizyce – 31
 • Władysław Stróżewski (UJ, Akademia Ignatianum), Trzy koncepcje istnienia – 61
 • Antoni B. Stępień (KUL), Metafizyka a ontologia – dwa oblicza teorii bytu? – 81
 • Piotr Jaroszyński (KUL), Metafizyka czy ontologia? Problem Boga a spór o rozumienie filozofii w kontekście alternatywy metafizyka czy ontologia – 89
 • Jacek Jadacki (UW), Z problematyki ontologii – 103

Główne problemy filozofii bytu

Metafizyka realistyczna

 • Paweł Gondek (KUL), Metodologiczne uwarunkowania wyodrębniania przedmiotu metafizyki – 131
 • Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL), Analogia i jej funkcja w poznaniu metafizycznym – 147
 • Ks. Tomasz Duma (KUL), Transcendentalia i pierwsze zasady – 167
 • Henryk Kiereś (KUL), Transcendentalia i wartości – 197
 • Zbigniew Pańpuch (KUL), Złożenia bytowe – 219
 • Edmund Morawiec CSsR (UKSW), Paweł Mazanka CSsR (UKSW), Teoria przyczyn w filozofii klasycznej – 241

Metafizyka w perspektywie dokonań filozofii nowożytnej i współczesnej

 • Marek Piwowarczyk (KUL), Jacek Wojtysiak (KUL), Kategorie ontologiczne – 277
 • Marek Piwowarczyk (KUL), Klasyczny substancjalizm a metafizyka nowożytna współczesna – 333
 • Zenon E. Roskal (KUL), Nowożytna koncepcja przyczynowości – 371
 • Leszek Kopciuch (UMCS), Nowożytne koncepcje wartości – 387
  Indeks osobowy (oprac. Anna Starościc) – 419
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Latest posts by Andrzej Zykubek (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *