artykuł

Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13

Ukazał się nowy tom czasopisma internetowego Filozoficzne Aspekty Genezy. Cały tom oraz osobne teksty można pobrać tutaj.

 

    Nienaukowe fundamenty nauki / Non-Scientific Foundations of Science

Wyjaśnienia teleologiczne w nauce / Teleological Explanations in Science

Geneza porządku społecznego / Origin of Social Order

    Polemiki / Polemics

Recenzje książek / Book Reviews

Print Friendly, PDF & Email

Dariusz Sagan

Adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1 lutego 2017 roku Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Redaktor naczelny czasopisma internetowego Filozoficzne Aspekty Genezy. Napisał pracę magisterską pt. Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych (2005; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski), która w zmodyfikowanej i rozszerzonej wersji została opublikowana w formie książki (2008), oraz rozprawę doktorską pt. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu (2010; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski; recenzenci: dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM oraz dr hab. Józef Zon, prof. KUL), na podstawie której 23 lutego 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i która również w zmodyfikowanej i rozszerzonej wersji została opublikowana w formie książki (2015).

Latest posts by Dariusz Sagan (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *