Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13

Posted on Posted in artykuł

Ukazał się nowy tom czasopisma internetowego Filozoficzne Aspekty Genezy. Cały tom oraz osobne teksty można pobrać tutaj.

 

    Nienaukowe fundamenty nauki / Non-Scientific Foundations of Science

Wyjaśnienia teleologiczne w nauce / Teleological Explanations in Science

Geneza porządku społecznego / Origin of Social Order

    Polemiki / Polemics

Recenzje książek / Book Reviews

Print Friendly, PDF & Email

Dariusz Sagan

Adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1 lutego 2017 roku Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Redaktor naczelny czasopisma internetowego Filozoficzne Aspekty Genezy. Napisał pracę magisterską pt. Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych (2005; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski), która w zmodyfikowanej i rozszerzonej wersji została opublikowana w formie książki (2008), oraz rozprawę doktorską pt. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu (2010; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski; recenzenci: dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM oraz dr hab. Józef Zon, prof. KUL), na podstawie której 23 lutego 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i która również w zmodyfikowanej i rozszerzonej wersji została opublikowana w formie książki (2015).

Latest posts by Dariusz Sagan (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *