konferencja

Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa. Program

Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa

2-3 marca 2018, bardzo interesująca problematyka, świetni prelegenci i aż 20 referatów. Poznań, Wydział Fizyki UAM, XIV Ogólnopolska Konferencja Filozofia Fizyki pt. Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa.

XIV Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa

Poznań 2-3 marca 2018 r., aula Wydziału Fizyki, ul. Umultowska 85

Program


Piątek, 2 marca 2018 r.

09.00 Otwarcie

 • 09.15 prof. Michał Kurzyński, Wydział Fizyki UAM, Organizacja Natury – rola konieczności i przypadku
 • 09.40 prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Wydział Fizyki UAM, Kosmologia kwantowa a filozofia
 • 10.05 prof. Jan Barciszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Epigenetyka
 • 10.30 prof. Henryk Drozdowski, prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak, Wydział Fizyki UAM, Skoro Wszechświat istnieje, to skąd się wziął?
 • 10.55 dr Marek Woszczek, Instytut Filozofii UAM, Jak bardzo poważna jest przyczynowa patologiczność mechaniki kwantowej?

11.20 przerwa

 • 11.45 prof. Paweł Zeidler, Instytut Filozofii UAM, Wpływ stanowisk epistemologicznych na rozwój chemii na przykładzie sporu o interpretację poznawczą teorii rezonansu chemicznego
 • 12.10 ks. prof. Janusz Mączka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Filozoficzne zmagania z filozofią: profesorów: Staruszkiewicza, Janika i Hellera
 • 12.35 prof. Genowefa Ślósarek, Wydział Fizyki UAM, Filozofia nauki według Richarda Feynmana
 • 13.00 prof. Czesław Rudowicz, Instytut Fizyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Chemii UAM, Granice swobody nazewnictwa dla fizycznych wielkości i jednostek
 • 13.25 Prof. Jarosław Mrozek, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Problem testowalności w naukach fizycznych

13.50 przerwa obiadowa

 • 15.00 dr hab. Jan Czerniawski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prawdziwe i rzekome światopoglądowe konsekwencje rewolucji relatywistycznej
 • 15.25 dr Łukasz Lamża, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Permanentne granice poznania w kosmologii fizycznej
 • 15.50 mgr Damian Luty, Instytut Filozofii UAM, stypendysta Fundacji UAM, Realizm selektywny a symetrie w fizyce
 • 16.15 inż. Adam Opara, Instytut Filozofii UAM, Przepływ informacji i nielokalność w splątanych systemach kwantowych
 • 16.40 dr Tomasz Kubiak, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Od redukcjonizmu do holizmu, czyli filozoficzne aspekty nauk biomedycznych

17.05 przerwa

 • 17.30 Prof.  Maciej Błaszak, Instytut Filozofii UAM, Konstrukcja wiedzy przez ludzki mózg
 • 17.55 prof. Stanisław Dylak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Transparentna dydaktyka fizyki (o  zmianie sytemu studiowania)
 • 18.20 dr Olena Hrybiuk, Institute of Information Technologies and Learning Tools NAES of Ukraine, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Człowiek matematyczny w kontekście filozofii współczesnej
 • 18.45 dr Hanna Cytryńska, Antoni Zydroń artysta, który tworzył fraktalne obrazy strukturalne

 


Sobota, 3 marca 2018 r.

 • 09.00 prof. Barbara Kotowa, Instytut Filozofii UAM, Kilka uwag w kwestii delimitacji przedmiotu badań filozofii przyrody 
 • 09.25 prof. Antoni Szczuciński, Instytut Filozofii UAM, Filozofia przyrody, czy filozofia przyrodoznawstwa?
 • 09.50 dr Piotr-Paweł Repczyński, Instytut Badań Interdyscyplinarnych w Poznaniu, Ile filozofii we współczesnej science?
 • 10.15 dr Zbigniew Pietrzak, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski, Jak zmieniało się nasze postrzeganie świata przyrody ożywionej?
 • 10.40 mgr Iwona Olejniczak, Instytut Filozofii UAM, Prymatolodzy uprawiający filozofię. Czy instynkty społeczne występują tylko w społecznościach ludzkich?
 • 11.05 mgr Aleksander Ziemny, Instytut Filozofii UAM, Koncepcje systemów dziedziczenia w filozofii biologii

11.30 przerwa

 • 11.55 prof. Krzysztof Kilian, Epistemiczne układy odniesienia – nowe spojrzenie na racjonalność naukową
 • 12.20 dr hab. Piotr Bylica, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego,  Ewolucjonizm z punktu widzenia Modelu Poziomów Analizy
 • 12.45 prof. Kazimierz Jodkowski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ewolucjonizm z punktu widzenia Realistycznego Modelu Poziomów Analizy
 • 13.10 dr Grzegorz Malec, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ewolucjonistyczne poglądy Alfreda Russela Wallace’a przed opublikowaniem O powstawaniu gatunków
 • 13.35 dr Andrzej Zykubek, Wydział Filozofii KUL, Sztuczne DNA

14.00 zakończenie konferencji


W imieniu P.T. Organizatorów zapraszamy do udziału w

XIV Ogólnopolskiej Konferencji Filozofii Fizyki

organizowanej przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która odbędzie się 2-3 marca 2018 r. w auli Wydziału Fizyki UAM. Temat konferencji:

Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa

Sugerowane grupy tematyczne:

 • Problemy filozoficzne dostrzegane przez fizyków, chemików, biologów i innych przyrodoznawców XXI wieku
 • Filozofia nauki i filozofia przyrody wobec nowych koncepcji przyrodoznawstwa
 • Nowy epistemologiczny i metodologiczny status wiedzy naukowej?

 

Prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak
Dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM


 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.