Cosmotheoros. Blog Zenona Roskala

Luneta cara i traktat Huygensa

Już pięć lat po pierwszych obserwacjach księżyców Jowisza  luneta o konstrukcji podobnej do tej, której używał Galileusz  stała się własnością pierwszego cara Rosji z dynastii Romanowów.

Luneta cara i traktat Huygensa

Luneta Galileusza

Z dokumentów historycznych wynika, że w 1614 г., w pięć lat po tym, jak Galileusz zbudował i skierował ku niebu swą lunetę, taką samą lunetę zakupił u moskiewskiego kupca Michała Smywałowa car Michał Romanow.

Taką informację podał Igor Grigorjan w artykule pt. RECEPCJA TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ GALILEUSZA W ROSJI ,,Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1970, t. 15 nr 3, s.571.Powołując się na pracę S. L. Sobol, Opticzeskije instrumienty i swiedienija o nich w dopietrowskoj Rusi. „Trudy Institute Istorii AIN SSSR”, t. 3, 1949, ss. 138-140. Michał I Fiodorowicz (1596-1645), założyciel dynastii Romanowów, był carem Rosji w latach 1613-1645.

Michał I Fiodorowicz (1596-1645), założyciel dynastii Romanowów, był carem Rosji w latach 1613-1645.
Michał I Fiodorowicz (1596-1645), założyciel dynastii Romanowów, był carem Rosji w latach 1613-1645.

 

Lunetę sprawił sobie w młodym wieku, kiedy miał 18 lat i kiedy dopiero zaczął panowanie. Ciekawe jaki użytek zrobił z tego instrumentu?

Christiaan Huygens (1629-1695) był znany z  konstruowania precyzyjnych zegarów mechanicznych i prac teoretycznych na ten temat

ale przede wszystkim z udoskonaleń konstrukcji teleskopów i rozwiązania  zagadki pierścieni Saturna.

Jako jeden z pierwszych na gruncie nauki nowożytnej w traktacie pt.

Cosmotheoros, sive, de terris cœlestibus, earumque ornatu, conjecturæ.

 

wysunął  ideę życia pozaziemskiego. Według Huygensa zamieszkałe są wszystkie planety Układu Słonecznego a poziom ich cywilizacji przewyższa poziom cywilizacji ziemskiej. Idee te przedstawił w traktacie, który ukazał się już po Jego śmierci.

Popularność tego dzieła była jednak tak duża, że wkrótce ukazały się liczne tłumaczenia na języki europejskie. Tłumaczenie na język angielski ukazało się już w 1698, czyli w roku wydania oryginału łacińskiego, na język holenderski rok później, na język francuski w 1702 r. a na język niemiecki w 1703 roku.

Michał I Fiodorowicz zainteresowanie astronomią przekazał swoim następcom. Z polecenia cara Piotra I (1672-1725) z łaciny na język rosyjski został przetłumaczony traktat Huygensa.

Kniga mirozrienija iii mnienije o niebie snoziemnych globusach i ukraszenijach. Sankt-Pietierburg 1717.

Tłumaczenie traktatu  na język rosyjski wykonał Jakow Brius (1670—1735) a ukazało się ono dokładnie 300 lat temu!

W języku polskim książka Huygensa nie ukazała się nigdy!

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Zenon Roskal

Filozof przyrody i historyk nauki. Autor monografii: Astronomia matematyczna w nauce greckiej. Metodologiczne studium historyczno-przyrodnicze (Lublin 2002) oraz Kosmos Chtoniczny. Historyczny rozwój monistycznej interpretacji kosmosu (Lublin 2012). Redaktor Encyklopedii filozofii przyrody (Lublin 2016).
Zapraszam na

Latest posts by Zenon Roskal (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *