Zarząd Sekcji w latach 2005-2007

W dniach 9-10 listopada 2005 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zygmuntowi Hajdukowi z okazji 70. rocznicy urodzin Konferencja pt. Filozofia przyrody-Filozofia przyrodoznawstwa-Metakosmologia. W trakcie obrad Konferencji wyłoniono pierwszy Zarząd i Członków Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Filozoficznych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego an kadencję 2005-2007. Zarząd Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF w latach 2005-2007 prof. dr hab. Józef Zon … Czytaj dalej Zarząd Sekcji w latach 2005-2007