Bez kategorii

Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu

Ukazał się nowy numer pisma Medycyna Nowożytna, a w nim:

 

WPROWADZENIE

Katarzyna Pękacka-Falkowska (UMP, Poznań) , Jaromir Jeszke (UAM, Poznań)

Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu

STUDIA

Adam Świeżyński (UKSW, Warszawa)
Między spotkaniem a konfliktem. Filozofia przyrody i przyrodoznawstwo w ujęciu przedstawicieli myśli żydowskiej z XVI i XVII wieku

Rafał T. Prinke (AWF, Poznań)
Medycyna w działalności i pismach alchemika Michała Sędziwoja (1566-1636)

Marta Sukiennicka (UAM, Poznań)
Palingeneza w ujęciu Charlesa Bonneta, od alchemii do ewolucji

Agnieszka Kaźmierczak (UMed PS, Wrocław)
Poznawcze konsekwencje obrazu Boga i Jego wszechmocy w myśli Galileusza i Johannesa Keplera

Maria Nowacka (UWB, Białystok)
Siedemnastowieczne źródła ideologii zdrowia publicznego

Ryszard Witold Gryglewski (CM UJ, Kraków)
Pomiędzy anatomia animata i physiologia experimentalis

PRACE ANALITYCZNE

Ewa Anna Rybałt (UMCS, Lublin)
Jacopo Tintoretto i Vettore Trincavella – malarz i lekarz w bractwie św. Rocha w Wenecji

Joanna Nieznanowska (PUMed, Szczecin)
Georg Kirstenius (1613-1660) i Johann Zander (1624-1695), profesorowie medycyny w szczecińskim Pedagogium Książęcym / Gimnazjum Karolińskim, wobec jatrochemii

Małgorzata Delimata-Proch (UAM, Poznań)
Konflikt czy współzawodnictwo? O zakresie, metodach oraz skuteczności działania cyrulików i Niebieskich Uzdrowicieli w świetle polskiego piśmiennictwa mirakularnego (XVII-XVIII w.)

Hanna Kurowska (UZ, Zielona Góra)
Terminologia położnicza w polskich drukowanych podręcznikach akuszerii i anatomii
z II połowy XVIII wieku
– sześć ilustracji

MATERIAŁY

Joanna Dąbal, Radosław Kubus, Karolina Szczepanowska (UG, Gdańsk)
Ceramiczne i szklane słoiki do przechowywania maści z badań archeologicznych w Gdańsku
– cztery ilustracje

ADDENDA

Odpowiedź na „List do mojego umysłu…” do nadawcy, kawalera de M*** skierowana, przeł. i oprac. Mateusz Falkowski (UJ, Kraków)

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *