Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Ukazał się nowy numer pisma Medycyna Nowożytna, a w nim: WPROWADZENIE Katarzyna Pękacka-Falkowska (UMP, Poznań) , Jaromir Jeszke (UAM, Poznań) Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu Katarzyna Pękacka-Falkowska, Jaromir Jeszke Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. […]

Pavel Materna

Negacja

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii, konferencja

19. maja 2017 r. w Krakowie odbędzie się organizowana przez Katedrę Filozofii Logiki, Filozofii Matematyki i Logiki UPJPII konferencja naukowa “Negacja”. Konferencja dedykowana jest profesorowi Pavelovi Maternie. Konferencja stawia sobie za cel przedstawienie obiektu, który umownie nazywamy „negacją” z punktu widzenia niektórych ważnych dyscyplin filozoficznych i pokrewnych. Negacja jest spójnikiem występującym we wszystkich językach naturalnych. Oprócz swojej powszechności stanowi ona przyczynę sporów pomiędzy specjalistami z różnych […]

Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? Program

Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? Program

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Nauczanie filozofii, w tym etyki, nie polega jedynie na przekazywaniu treści czy „wtłaczaniu” informacji do umysłów uczniów. Filozofia to nie zbiór zdań do zapamiętania czy nawet zrozumienia. Filozofia to dziedzina, w której najważniejsza jest zdolność dziwienia się, samodzielnego i przepełnionego pasją zadawania pytań, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, ważenia racji i argumentów. Stąd nauczanie filozofii wymaga szczególnego kunsztu i metod. Te zaś wymagają uważnego namysłu. Kierowani tym przekonaniem zwracamy się zarówno do akademików […]