Warunki i procedura przyjęcia do Sekcji

Warunki i procedura przyjęcia do Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Członek Sekcji

  1. Członków przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.
  2. Członkami Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych mogą być członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
  3. Zainteresowani członkostwem w Sekcji mogą pobrać odpowiednią deklarację ze strony domowej {podać adres} oraz po wypełnieniu odesłać na adres sekretarza Zarządu Sekcji.
  4. Zarząd Sekcji – co najmniej raz w roku – rozpatruje deklaracje i udziela pisemnej informacji o decyzji.

Współpracownik Sekcji

  1. Współpracownikami Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych mogą być osoby, które nie są członkami Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
  2. Współpracowników przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych.
  3. Zainteresowani członkowstwem w Sekcji na prawach współpracownika mogą pobrać odpowiednią deklarację ze strony domowej oraz po wypełnieniu odesłać na adres aktualnego Zarządu Sekcji.
  4. Zarząd Sekcji co najmniej raz w roku rozpatruje deklaracje i udziela pisemnej informacji o swojej decyzji.

Uwaga: Różnica statusu osób przyjętych do Sekcji polega na tym, że członkowie mają pełne prawa bierne i czynne. Współpracownicy mają natomiast tylko prawo do głosu o charakterze doradczym. Nie są od nich wymagane żadne opłaty. Do opłacania składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Filozoficznym zobowiązani są tylko członkowie Sekcji.

 

Warunki i procedura przyjęcia do Sekcji

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na