Warunki i procedura przyjęcia do Sekcji

Warunki i procedura przyjęcia do Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Członek Sekcji Członków przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. Członkami Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych mogą być członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zainteresowani członkostwem w Sekcji mogą pobrać odpowiednią deklarację ze strony domowej {podać adres} oraz po wypełnieniu odesłać na adres sekretarza Zarządu Sekcji. Zarząd Sekcji – co najmniej raz … Czytaj dalej Warunki i procedura przyjęcia do Sekcji