Zarząd Sekcji w latach 2005-2007

W dniach 9-10 listopada 2005 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zygmuntowi Hajdukowi z okazji 70. rocznicy urodzin Konferencja pt. Filozofia przyrody-Filozofia przyrodoznawstwa-Metakosmologia.

W trakcie obrad Konferencji wyłoniono pierwszy Zarząd i Członków Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Filozoficznych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego an kadencję 2005-2007.

Zarząd Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF w latach 2005-2007

  • prof. dr hab. Józef Zon (Przewodniczący)
  • ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk (Wiceprzewodniczący)
  • dr Zbigniew Wróblewski (Sekretarz)

Członkowie Zarządu:

  • prof. dr hab. Anna Latawiec
  • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
  • ks. dr hab. Janusz Mączka
  • prof. dr hab. Paweł Zeidler

Wyłoniony w trakcie obrad Konferencji Zarząd i Członkowie Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Filozoficznych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Stoją od lewej: prof. dr hab. Józef Zon (Przewodniczący), prof. dr hab. Paweł Zeidler, prof. dr hab. Anna Latawiec, ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk (Wiceprzewodniczący), dr Zbigniew Wróblewski (Sekretarz), prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, ks. dr hab. Janusz Mączka [fot. S. Papierz].

[galeria zdjęć]

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na