IX Polski Zjazd Filozoficzny – Wisła 2012

  Obrady Sekcji Filozofii Przyrody. IX Polski Zjazd Filozoficzny Program wystąpień i streszczenia referatów wygłoszonych podczas obrad Sekcji Filozofii Przyrody podczas IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Wisła 2012 Przewodniczący: Anna LATAWIEC (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Janusz MĄCZKA (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)