Czym jest filozofia przyrody?

Filozofia przyrody (łac. philosophia naturalis, cosmologia) była pierwszym obszarem rozważań filozoficznych w starożytnej Grecji. Z czasem, tematyka filozoficznoprzyrodnicza stała się tylko jednym, choć bardzo istotnym, z działów filozofii. Filozofia przyrody jest również prekursorką nowożytnej nauki, która się z niej wyodrębniła i uniezależniła.
Początkowo filozofia przyrody zajmowała się wszystkimi zagadnieniami współczesnej nauki, rozpatrywanymi jednak najczęściej metodami filozoficznymi. Filozofia, rozumiana jako umiłowanie mądrości, wiązała się z dążeniem do zrozumienia funkcjonowania wszechświata. Miała ona wtedy jednak charakter spekulatywny i brakowało w niej rozwiniętej metodologii badań i rygoryzmu obserwacji. Stopniowo jednak empiryczne badanie rzeczywistości materialnej wyodrębniało się z głównego nurtu badań filozoficznych. W XVII w. nastąpiło rozdzielenie filozofii i nauki. Jeszcze do XIX wieku wielu naukowców było jednocześnie filozofami.

Współczesna filozofia przyrody

zajmuje się rozważaniami nad rzeczywistością materialną, opierając się o dorobek nauk empirycznych, uwzględniając ich metodologię i historię nauki. Podejmuje również problemy pomijane przez nauki empiryczne lub też zajmuje holistyczne stanowisko wobec człowieka i natury.
Od filozofii przyrody należy też odróżnić filozofię nauki, która za swój przedmiot bierze samą naukę, a nie przyrodę. Filozoficzna refleksja nad nauką obejmuje jej krytykę i analizę jej metod badawczych, a także badanie języka nauki.
Zagadnienia występujące we współczesnej filozofii przyrody:

  • problem elementarnych składników materii;
  • natura czasu;
  • natura przestrzeni;
  • problemy nieskończoności czasu i przestrzeni;
  • problemy prawidłowości zachodzących w przyrodzie, przyczynowości, determinizmu i indeterminizmu;
  • istota życia, jego geneza i ewolucja;
  • problem świadomości;
  • problem matematyczności przyrody;
  • podstawowe założenia filozoficzne nauk empirycznych;
  • filozoficzne interpretacje teorii naukowych.

Książki, czasopisma, artykuły, blogi

Warsztaty, wykłady, seminaria

Ostatnie aktualności

Dyfuzja innowacji – Everett M. Rogers

  Dzieło Rogersa stara się odpowiedzieć na wiele pytań, które w globalnym świecie stawiane są nie tylko przez naukowców, ale też wszystkich z uwagą przyglądających się zmianom zachodzącym w rzeczywistości. Dlaczego jedne tendencje, nowinki, pomysły przyjmują się, inne – sprawiające wrażenie absolutnie odkrywczych, nowatorskich i przełomowych – blakną, są zapominane czy wręcz odrzucane? Co ma na to wpływ? Czy można wypracować algorytm takiego działania? Jakie etapy i jakie […]

Print Friendly, PDF & Email

Między Bogiem a prawdą. Metafizyczne przygody roztargnionego profesora – Marek Abramowicz

Intelektualna autobiografia wybitnego polskiego astrofizyka i pomost między fizyką a wiarą. „Między Bogiem a prawdą” to napisana z talentem literackim i rzadko spotykaną erudycją opowieść o drodze naukowej profesora Marka Abramowicza, autora przeszło 200 prac z ogólnej teorii względności, teorii akrecji, czarnych dziur, gwiazd neutronowych, promieniowania grawitacyjnego i ciemnej materii. Przede przede wszystkim traktuje jednak o nierozerwalnym dla niego splocie […]

Print Friendly, PDF & Email

Co to jest społeczna epistemologia? Wprowadzenie do nowego nurtu badań

Zapraszamy na seminarium filozoficzne, które odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddział w Katowicach). Tytuł: „Co to jest społeczna epistemologia? Wprowadzenie do nowego nurtu badań” Prelegent: dr Szymon Makuła Termin: 06.06.2024 r. (czwartek) o godzinie 17:15 Miejsce: sala 333 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice) MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0R2nHZdffIAKzfirnp_5I_6kjmPzFiltfA1XTulMEoQ1%40thread.tacv2/1717515845028?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229944ceb1-221a-4d70-9c7d-0505f76ab2be%22%7d Organizacja: prof. dr hab. Wojciech Sady, mgr Dawid […]

Print Friendly, PDF & Email
Więcej aktualności

Nasza działalność

XV Warsztaty Filozofii Przyrody

 

KLIKNIJ

 

 

XV Warsztaty Filozofii Przyrody – Ciążeń 2022
XV Warsztaty Filozofii Przyrody – Ciążeń 2022

 

 

Andrzej Zykubek
Zapraszam na