III Warsztaty Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych – Kazimierz Dolny 2009

Kazimierz Dolny, 19-21 czerwca 2009 r.

III Warsztaty Filozofii Przyrody

Piątek – 19.06.2009 (od ok. 15.00)

 • Spotkania w grupach o zmiennym składzie – pomysły przedsięwzięć, które można by realizować siłami wielu ośrodków
 • 18.00 Kolacja, Zebranie Zarządu Sekcji; wieczorna przechadzka nad Wisłą i do Rynku

Sobota – 20.06.2009

9.00 do ok. 18. 00  (z przerwą na obiad)

 • Referat: ks dr Adam Świeżyński „Zagadnienie cudu w kontekście prawidłowości świata przyrody”
 • Dyskusja
 • Informacja o stanie Sekcji (Sekretarz, Przewodniczący), ogólna dyskusja
 • Informacja o sprawach aktualnych i ważnych w ośrodkach, których przedstawiciele uczestniczą w Warsztatach
 • Propozycje spraw do podjęcia w bliskiej przyszłości
  • Zawartość Strony internetowej i jej obsługa
  • Przyszłe spotkania naukowe: tematy, miejsca, terminy
  • Projekty badawcze, które można by realizować  w zespołach ze znaczącym udziałem członków Sekcji (przez Sekcję)
   • Encyklopedia Filozofii Przyrody. Stan przedsięwzięcia przedstawi dr hab. Z. Roskal
   • Nowy kierunek studiów „Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody”: omówienie projektu prof. M. Wnuk/dr A. Zykubek
  • Inne zgłoszone sprawy, problemy i projekty
  • Projekt terminu i miejsca następnych warsztatów

Niedziela – (21.06.2009)

 • Śniadanie
 • Podsumowanie Warsztatów
Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na