Blog

Ekwiwokacja Pennocka

Robert Pennock krytykując teorię inteligentnego projektu nie odróżnia naturalizmu rozumianego jako antynadnaturalizm od naturalizmu rozumianego jako antyartyficjalizm. Teoria inteligentnego projektu ma antynaturalistyczny charakter tylko w tym drugim sensie.

Print Friendly, PDF & Email

Radykalnie nowa teoria powstania życia na Ziemi

Niektórzy uczeni zaakceptowali ostatnio jedno z podstawowych pojęć teorii ID nie przyznając się do tego.

Print Friendly, PDF & Email

Nowi negacjoniści ewolucji

Pojawił się nowy, tym razem skrajnie lewicowy, rodzaj antyewolucjonizmu.

Print Friendly, PDF & Email
See all our news
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na