Blog

Czy nauka może wykryć inteligentny projekt?

W świecie istnieje wiele struktur i procesów będących skutkiem inteligentnego zamysłu. Czy wnioskowania o projekcie mają obiektywny charakter i jaką mają moc?

Print Friendly, PDF & Email

Niewypowiedziany głos

Jest to moja wypowiedź, której nie udało mi się wygłosić w dyskusji nad referatem dr Małgorzaty Gazdy na Polskim Zjeździe Filozoficznym w Lublinie.

Print Friendly, PDF & Email

Psychologia społeczna potrafi wyjaśnić nawet tak dziwne i nieprawdopodobne zjawisko jak to, że kobietom podobają się uprzejmi mężczyźni

Nauka wyjaśniła, dlaczego uprzejmi i szarmanccy mężczyźni podobają się kobietom (choć nie powinni).

Print Friendly, PDF & Email
See all our news
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na