Blog

Czy odkrycie Plutona było przypadkowe?

Odkrycia naukowe dają się racjonalizować. Ze współczesnej  perspektywy czasami wydają się ostatnim elementem ciągu przyczynowo powiązanych zdarzeń. Bywa jednak i tak, że odkrycie, które było przedstawione jako potwierdzenie teoretycznych przewidywań okazało się tylko wynikiem systematycznych poszukiwań i łutu szczęścia. Tak było z odkryciem Plutona. Odkrycie to  zostało przedstawione światu jako kolejny tryumf mechaniki newtonowskiej. Aplikacja praw tej  teorii miała doprowadzić do odnalezienia kolejnej […]

Print Friendly, PDF & Email

Czy nauka może wykryć inteligentny projekt?

W świecie istnieje wiele struktur i procesów będących skutkiem inteligentnego zamysłu. Czy wnioskowania o projekcie mają obiektywny charakter i jaką mają moc?

Print Friendly, PDF & Email

Niewypowiedziany głos

Jest to moja wypowiedź, której nie udało mi się wygłosić w dyskusji nad referatem dr Małgorzaty Gazdy na Polskim Zjeździe Filozoficznym w Lublinie.

Print Friendly, PDF & Email
See all our news
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na