X Warsztaty Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych – Kraków 2016

Kraków, 16-19 czerwca 2016 r.

X Warsztaty Filozofii Przyrody

Program

Czwartek (16 czerwca)

 • ok. 18.00 – kolacja
 • ok. 19.00 – rozpoczęcie Warsztatów
 • Zebranie Zarządu Sekcji FPiNP PTF
 • 21.00 – mecz Polska-Niemcy

Piątek (17 czerwca)

I Sesja poranna – 9.00-13.00

 • Roman Krzanowski „Informacja jako struktura. Przemyślenia o istocie informacji
 • Anna Starościc „Philipa Kitchera koncepcja nauki <<dobrze uporządkowanej>>
 • Jacek Poznański „Filozofia Przyrody Transhumanizmu
 • Zbigniew Pietrzak „Paradoksy ochrony przyrody oraz ich praktyczne i teoretyczne przyczyny

Przerwa kawowa – 11.00-11.30

 • Tomasz Niemirowski „Rzeczywistość i jej obraz w szczególnej teorii względności
 • Damian Luty „Pryncypia empiryczne w filozofii czasoprzestrzeni
 • Antonii Szczuciński „Między fizyką i filozofią. Dylematy filozofii Nielsa Bohra

Przerwa obiadowa – 13.00-15.00

Wspólna fotografia

II Sesja popołudniowa – 15.00-18.00

Obrady poświęcone działalności Sekcji FPiNP PTF  (prowadzenie – Wiceprzewodniczący Sekcji):

 1. sprawozdania naukowe przedstawicieli poszczególnych ośrodków;
 2. informacja o planowanych spotkaniach naukowych (konferencje, itp.);
 3. informacja o inicjatywach wydawniczych;
 4. Zenon Roskal „Informacja o procesie wydawniczym Encyklopedii filozofii przyrody”;
 5. informacja o stanie filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych w ośrodkach, których przedstawiciele uczestniczą w Warsztatach;
 6. inne sprawy dotyczące działalności Sekcji FP i NP PTF;
 7. warsztaty sekcji FPiNP PTF w 2017 roku (propozycja miejsca i czasu warsztatów).

Przerwa kawowa

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji FPiNP PTF

 • Sławomir Leciejewski „Działalność Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w latach 2014-16
 • Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków zarządu Sekcji FPiNP PTF na lata 2016-2019.

Kolacja – ok. 18.00

III Sesja wieczorna (przy dobrej pogodzie przy ognisku) – ok. 20.00

 • Rozmowa o sytuacji środowiska filozofów przyrody i nauk przyrodniczych oraz o problemach związanych z dydaktyką w zakresie tych przedmiotów.

Sobota (18 czerwca)

IV Sesja poranna – 9.00-13.00

 • Andrzej Zykubek „Współczesne koncepcje początku życia. Jeden czy wiele początków?”
 • Zbigniew Pietrzak „O niejasności współczesnego pojęcia gatunku biologicznego
 • Adrian Stencel „ Od podejścia ciągłego do dyskretnego
 • Zenon Roskal „Czy można bezpośrednio zaobserwować nawigację olfaktoryczną u gołębi pocztowych?
 • Paulina Seidler „Przedmioty teoretyczne w nowym eksperymentalizmie
 • Piotr Bylica „Clive S. Lewis o pragnieniach ludzkich jako argumencie na rzecz teizmu
 • Jan Czerniawski „Obiektywność wiedzy, subiektywność wiary

Wspólna fotografia

V Sesja popołudniowa – 15.00-18.00

 • Dyskusje w kuluarach
 • Msza niedzielna

Kolacja – ok. 18.00

Ognisko – ok. 20.00

Niedziela 19 czerwca

 • śniadanie
Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na