Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminaria Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminaria Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych odbywały się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 2006-2010.

Pomysłodawca: prof. dr hab. Wojciech Sady

Współprzewodniczący seminariów: ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk, prof. dr hab. Wojciech Sady; Sekretarz: dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL

Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminaria Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

 1. 5 marca 2010 r. – referat prof. dra hab. Wojciecha Sadego pt. Teizm a metoda i teorie nauk przyrodniczych
 2. 9 grudnia 2009 r. – referat o. dra Jacka Norkowskiego pt. Śpiączka pourazowa, stan wegetatywny oraz śmierć mózgowa. Ewolucja poglądów medycznych i ich etyczne implikacje [streszczenie.pdf] [tezy.pdf]
 3. 5 grudnia 2008 r. – referat dr Ewa Solskiej pt.  Tropy Fleckowskie we współczesnym dyskursie humanistycznym.
 4. 30 maja 2008 r. – referat prof. dra hab. Wojciecha Sadego pt. Jaką epistemologię sugerują teoria kolektywów myślowych i stylów myślowych Flecka i uwagi Wittgensteina O pewności? [tezy wykładu.pdf]
 5. 14 marca 2008 r. – referat prof. dra hab. Wojciecha Sadego pt. Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza są naukowe, a Świat Kartezjusza nie? [streszczenie.pdf]
 6. 25 stycznia 2008 r. – referat mgra Krzysztofa Zawiszy pt. Synchroniczność a kauzalność w naukach przyrodniczych XXI w. [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf (6.51 MB)]
 7. 21 grudnia 2007 – referat dra Kazimierza Turzynieckiego pt.  Poprzeczny efekt Dopplera w nowym modelu klasycznym.
 8. 26 października 2007 r. – referat dra Jana Czerniawskiego pt. Jak popsuto ontologię fizyki? [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf]
 9. 18 maja 2007 r. – referat ks. dra Jarosława Kukowskiego pt. Ontologia procesu przyspieszania elektronu wobec trudności szczególnej teorii względności z towarzyszącym elektronowi promieniowaniem rozproszonym. [streszczenie.pdf]
 10. 20 kwietnia 2007 r. – referat prof. dr hab. Wojciecha Sadego pt. Czy uczeni aleksanryjscy byli naukowcami? [streszczenie.pdf]
 11. 30 marzec 2007 r. – referat ks. dra hab. Józefa Turka, prof. KUL pt. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych. [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf]
 12. 15 luty 2007 r. – referat dra hab. Pawła Zeidlera, prof. UAM pt. Modele teoretyczne jako narzędzia badawcze nauk empirycznych. [streszczenie.pdf]
 13. 19 styczeń 2007 r. – referat ks. prof. dr hab. Zygmunta Hajduka pt. Nauka a wartości aksjologia nauki – aksjologia epistemiczna. [streszczenie.pdf]
 14. 15 grudzień 2006 r. – referat prof. dr hab. Wojciecha Sadego pt. O źródłach rewolucji naukowych na przykładzie drogi Plancka do hipotezy kwantowej[streszczenie.pdf]
 15. 12 październik 2006 r. – referat dra Grzegorza Nowaka pt. O epistemologii ewolucyjnej współcześnie. [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf]
 16. 2 czerwiec 2006 r. – referat dra hab. Józefa Zona, prof. KUL pt. Rola filozofa przyrody w dyskusjach dotyczących problemu tzw. bioenergii. [streszczenie.pdf]
 17. 12 maj 2006 r. – referat dra Pawła Kawalca pt. Najnowsze kierunki w filozofii nauki. [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf]
 18. 7 kwiecień 2006 r. – referat dra Andrzeja Łukasika pt. Współczesna fizyka a ontologie Demokryta i Platona. [referat.pdf] [prezentacja.pdf]
Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na