Ekwiwokacja Pennocka

Robert Pennock krytykując teorię inteligentnego projektu nie odróżnia naturalizmu rozumianego jako antynadnaturalizm od naturalizmu rozumianego jako antyartyficjalizm. Teoria inteligentnego projektu ma antynaturalistyczny charakter tylko w tym drugim sensie.

O narządach szczątkowych

O narządach szczątkowych Darwin pisał bardzo wiele, traktując je jako dowody ewolucji. Na przełomie wieku XIX i XX wyliczano u samego człowieka ok. 180 narządów szczątkowych. Późniejszy rozwój nauki stopniowo redukował ich liczbę. Jak jest dzisiaj?