członkowie SekcjiWarsztaty Filozofii Przyrody

XIV Warsztaty Filozofii Przyrody – Kazimierz Dolny 2021

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

zaprasza na

XIV Warsztaty Filozofii Przyrody

Dom Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Kazimierz Dolny, 01 – 04 VII 2021

XIV Warsztaty Filozofii Przyrody

 

 

Szanowni Państwo,

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na XIV Warsztaty Filozofii Przyrody, które odbędą się w Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym w dniach 01 – 04 lipca 2021 r.

W czasie Warsztatów odbędzie się Krajowy Zjazd członków Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Oprócz referatów plenarnych, zwyczajowych prezentacji wyników badań i publikacji, a także planów i działalności poszczególnych ośrodków przewidujemy punkt (lub część obrad) poświęcony śp. prof. UKSW dr. hab. Grzegorzowi Bugajakowi i prof. dr. hab. Markowi Szydłowskiemu, a także walne zgromadzenie i wybory nowego Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń zarówno biernego jak i czynnego uczestnictwa. Zachęcamy do prezentacji własnych badań, osiągnięć, publikacji, grantów z zakresu filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych. Można zgłaszać 20 minutowe wystąpienia. Zapewniamy twórczą atmosferę dyskusji i inspirującą wymianę poglądów.

Dodatkowo, we czwartek, 1 lipca 2021 r., zapraszamy Państwa na kilkugodzinny spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły.

Opłaty

 • pełne uczestnictwo – 450 PLN
 • uczestnictwo bez noclegu – 250 PLN
 • emeryci – członkowie Sekcji FPiNP PTF (pełne uczestnictwo) – 250 PLN
 • konto do wpłaty
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
  Bank Pekao S.A. O/Lublin 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644
  tytuł wpłaty: XIV Warsztaty Filozofii Przyrody – imię i nazwisko

Terminy rejestracji i wpłat

 • do poniedziałku 7 czerwca 2021 r. w przypadku uczestnictwa czynnego (ze zgłoszeniem wystąpienia),
 • do poniedziałku 14 czerwca 2021 r. w przypadku uczestnictwa biernego (bez wystąpienia)
 • termin wpłat – do dnia 25 czerwca 2021 r.

Szczegółowy program Warsztatów wraz z tytułami i streszczeniami wystąpień oraz listą P.T. Uczestników zostanie opublikowany 21 czerwca 2021 r.

 

Program ramowy

to jest wstępna wersja programu (być może sesje II i III zostaną przesunięte na popołudnie w sobotę – w miejsce sesji V)


Czwartek, 01 lipca

Czwartek, 01 lipca

Dla chętnych

 • Spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły (start ok. godz. 11.00)

Małopolski Przełom Wisły to 82 kilometrowy odcinek od Zawichostu po Puławy. Królowa polskich rzek przebija się tu przez pas Wyżyn Środkowopolskich stosunkowo wąską doliną, której szerokość w niektórych miejscach wynosi 1,5 km, a głębokość – mierzona wysokością zboczy wznoszących się nad poziom rzeki – 90 m. Przełom Wisły osiąga swój najwęższy i najgłębszy, a zarazem najbardziej malowniczy punkt w okolicach Kazimierza Dolnego.

 • od 14.00 Zakwaterowanie
 • 18.00 Kolacja
 • 19.00 Rozpoczęcie Warsztatów
  • Zebranie Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego


Piątek, 02 lipca

Piątek, 02 lipca

 • 8.00-8.45 Śniadanie

9.00 I Sesja

 • 10.30 Przerwa
 • Wspólna fotografia

13.00 Obiad

13.45 Wspólny spacer do wąwozu Korzeniowy Dół i/lub na Górę Trzech Krzyży

16.00 II Sesja

 • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji FPiNP PTF
 • Działalność Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w latach 2019-2021
 • Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków zarządu Sekcji FPiNP PTF na lata 2021-2023

17.00 III Sesja

Obrady poświęcone działalności Sekcji FPiNP PTF  (prowadzenie – Przewodniczący Sekcji):

  • sprawozdania naukowe przedstawicieli poszczególnych ośrodków;
  • informacja o planowanych spotkaniach naukowych (konferencje, itp.);
  • informacja o inicjatywach wydawniczych;
  • informacja o stanie filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych w ośrodkach, których przedstawiciele uczestniczą w Warsztatach;
  • inne sprawy dotyczące  działalności Sekcji FP i NP PTF (m.in. strona internetowa, zmiany w funkcjonowaniu Sekcji FPiNP w związku z pandemią COVID-19);
  • Warsztaty Sekcji FPiNP PTF w 2022 roku

19.00 Kolacja

20.00 Wieczorne rozmowy na Kazimierskim Rynku

 • Rozmowa o sytuacji środowiska filozofów przyrody i nauk przyrodniczych, o problemach związanych z dydaktyką w zakresie tych przedmiotów etc..


Sobota, 03 lipca

Sobota, 03 lipca

 • 8.00 Śniadanie

9.00 IV Sesja

 • 10.30 Przerwa kawowa
 • Wspólna fotografia
 • 13.00 Obiad

15.00 V Sesja 

 • 16.30 Przerwa
 • Najważniejsze w ubiegłym roku wydarzenia naukowe (w sensie science, filozofia nauki, neurobiologia, nowe książki etc.), doniosłe z filozoficznoprzyrodniczego punktu widzenia.
 • 19.00 Grill


Niedziela, 04 lipca

Niedziela, 4 lipca

 • Śniadanie –  8.00


Źródło fotografii https://steemitimages.com

 

Spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły

We czwartek, 1 lipca 2021 r., zapraszamy wszystkich chętnych uczestników Warsztatów na Spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły. 

Małopolski Przełom Wisły to 82 kilometrowy odcinek od Zawichostu po Puławy. Królowa polskich rzek przebija się tu przez pas Wyżyn Środkowopolskich stosunkowo wąską doliną, której szerokość w niektórych miejscach wynosi 1,5 km, a głębokość – mierzona wysokością zboczy wznoszących się nad poziom rzeki – 90 m. Przełom Wisły osiąga swój najwęższy i najgłębszy, a zarazem najbardziej malowniczy punkt w okolicach Kazimierza Dolnego.

Małopolski Przełom Wisły – Obszar natura 2000

Krowia Wyspa (rezerwat przyrody)

Wyspa położona na południo-zachód od Mięćmierza to Krowia Wyspa – częściowy rezerwat faunistyczny, utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 roku. Celem objęcia ochroną rezerwatową wyspy jest zachowanie stanowisk lęgowych wielu gatunków ptaków. Na wyspie gnieżdżą się między innymi: ostrygojad, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, czajka, mewa białogłowa, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna. Na początku lat 80-tych ornitolodzy znaleźli tutaj jedno z pierwszych śródlądowych stanowisk lęgowych ostrygojada w Polsce. Na Krowiej Wyspie nie sadzono nigdy wikliny, a od lat użytkowana była jako pastwisko. Ten typ gospodarowania spowodował wykształcenie się na wyspie specyficznych zbiorowisk roślinnych. Powierzchnia całkowita rezerwatu, obejmująca obszar wyspy, piaszczystych mielizn i wód przybrzeżnych, wynosi 62,30 ha.)

 

Źródło fotografii https://steemitimages.com

 • Start spływu (przy dobrej pogodzie) przewidujemy o godz. 11.00, zakończenie ok. godz. 16.00.
 • Propozycja spływu jest rozwinięciem inicjatywy, która pojawiła się podczas XIII Warsztatów Filozofii Przyrody w 2019 r.
 • Chętni powinni zaznaczyć właściwy punkt podczas rejestracji i wypełnić formularz rejestracyjny do 7 czerwca 2021 r.
 • Koszty spływu (wstępnie ok. 65 zł/osoba jako opłata dodatkowa) obejmują wynajęcie kajaków i transport uczestników w górę rzeki, a także zamówienie odpowiedniej pogody. Spływ kończymy w Kazimierzu Dolnym, ok. 400 m od Domu Pracy Twórczej KUL.
 • Szczegółowych informacji udziela andrzej.zykubek@gmail.com.

 

 

Abstrakty wystąpień

(w kolejności wygłaszania referatu)  {TBA}

  

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na