XIV Warsztaty Filozofii Przyrody – Kazimierz Dolny 2021

 

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

zaprasza na

XIV Warsztaty Filozofii Przyrody

Dom Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Kazimierz Dolny, 01 – 04 VII 2021

XIV Warsztaty Filozofii Przyrody

 

 

Szanowni Państwo,

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na XIV Warsztaty Filozofii Przyrody, które odbędą się w Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym w dniach 01 – 04 lipca 2021 r.

W czasie Warsztatów odbędzie się Krajowy Zjazd członków Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Oprócz referatów plenarnych, zwyczajowych prezentacji wyników badań i publikacji, a także planów i działalności poszczególnych ośrodków przewidujemy punkt (lub część obrad) poświęcony śp. prof. UKSW dr. hab. Grzegorzowi Bugajakowi i prof. dr. hab. Markowi Szydłowskiemu, a także walne zgromadzenie i wybory nowego Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń zarówno biernego jak i czynnego uczestnictwa. Zachęcamy do prezentacji własnych badań, osiągnięć, publikacji, grantów z zakresu filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych. Można zgłaszać 20 minutowe wystąpienia. Zapewniamy twórczą atmosferę dyskusji i inspirującą wymianę poglądów.

Dodatkowo, we czwartek, 1 lipca 2021 r., zapraszamy Państwa na kilkugodzinny spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły.

 

 

[tabs]

[tab title=”Program”]

Czwartek, 1 lipca 2021

 • Spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły (start ok. godz. 11.00)
  • od 14.00 zakwaterowanie
 • 19:00 Rozpoczęcie Warsztatów. Zebranie Zarządu Sekcji FPiNP PTF
  • 19:00 kolacja
  • 20:00 wieczorne rozmowy na Kazimierskim Rynku

Piątek, 2 lipca 2021

  • 8:00 śniadanie
 • 09:00 Artur Przechowski – Równoczesność “radarowa” w modelach kosmologicznych
 • 09:30 Wojciech Grygiel – Alberta Einsteina droga do rzeczywistości – filozoficzna interpretacja symetrii w ogólnej teorii względności
 • 10:00 Jan Czerniawski – Czarnoskrzynkowy model eksperymentu EPRB
  • 11:00 kawa
 • 10:45 Andrzej Zykubek – Gene drive. Jak nad-pisać geny?
 • 11:15 Zbigniew Pietrzak – Ontologia ekosystemów
 • 11:45 Stanisław Jaromi – Ekologia integralna jako nowe ujęcie relacji człowiek-przyroda
  • 12:30 obiad
 • Wspólny spacer do wąwozu Korzeniowy Dół i/lub na Górę Trzech Krzyży
 • 15:00 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji FPiNP PTF
  • Działalność Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w latach 2019-2021
  • Wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków Zarządu Sekcji FPiNP PTF na lata 2021-2023
 • 16:00 Obrady poświęcone działalności Sekcji FPiNP PTF w poszczególnych ośrodkach; planowane spotkania naukowe, inicjatywy wydawnicze etc.
  • 19:00 kolacja
  • 20:00 wieczorne rozmowy na Kazimierskim Rynku

Sobota, 3 lipca 2021

 • 09:00 Jarosław Janowski – Dynamiczna koncepcja filozofii przyrody
 • 09:30 Adam Świeżyński – Przypadek według Grzegorza Bugajaka
 • 10:00 Radosław Kazibut – Filozofia przyrody w alchemii. Nurt sepekulacyjno-ezoteryczny
  • 11:00 kawa
 • 10:45 Kazimierz Jodkowski – O podążaniu za faktami, dokądkolwiek one prowadzą
 • 11:15 Anna Dutkowska – Czy zwierzęta mogą się dziwić? W poszukiwaniu adekwatnego modelu emocji epistemicznych
 • 11:45 Krzysztof Kilian – Współczesne epistemiczne układy odniesienia w nauce
  • 12:30 obiad
 • 15:00 Piotr Bylica – Czwarty antynaturalistyczny argument C.S. Lewisa
 • 15:30 Zbigniew Wróblewski – Kilka uwag na temat relacji: nauka i duchowość
 • 16:00 Janusz Mączka – Interdyscyplinarność w relacji nauka a wiara
  • 16:30 kawa
 • 16:45 Agnieszka Kaczmarek – Natura: nauka i miłosierdzie
 • 17:15 Tomasz Perz – Człowieczeństwo w ujęciu Jerzego Chmurzyńskiego
 • 17:45 Michał Gołda – Szlachetny dzikus Jeana-Jacquesa Rousseau a człowiek prymitywny anarchoprymitywistów
  • 19:00 grill

Niedziela, 4 lipca 2021

  • 8:00 śniadanie

 

[/tab]

[tab title=”Plakat do pobrania”]

XIV_warsztaty_filozofii_przyrody_plakat_A3_program

 

 

 

[/tab]

 

 

[tab title=”Jednodniowy spływ kajakowy”]

Źródło fotografii https://steemitimages.com

 

Spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły

We czwartek, 1 lipca 2021 r., zapraszamy wszystkich chętnych uczestników Warsztatów na Spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły. 

Małopolski Przełom Wisły to 82 kilometrowy odcinek od Zawichostu po Puławy. Królowa polskich rzek przebija się tu przez pas Wyżyn Środkowopolskich stosunkowo wąską doliną, której szerokość w niektórych miejscach wynosi 1,5 km, a głębokość – mierzona wysokością zboczy wznoszących się nad poziom rzeki – 90 m. Przełom Wisły osiąga swój najwęższy i najgłębszy, a zarazem najbardziej malowniczy punkt w okolicach Kazimierza Dolnego.

Małopolski Przełom Wisły – Obszar natura 2000

Krowia Wyspa (rezerwat przyrody)

Wyspa położona na południo-zachód od Mięćmierza to Krowia Wyspa – częściowy rezerwat faunistyczny, utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 roku. Celem objęcia ochroną rezerwatową wyspy jest zachowanie stanowisk lęgowych wielu gatunków ptaków. Na wyspie gnieżdżą się między innymi: ostrygojad, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, czajka, mewa białogłowa, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna. Na początku lat 80-tych ornitolodzy znaleźli tutaj jedno z pierwszych śródlądowych stanowisk lęgowych ostrygojada w Polsce. Na Krowiej Wyspie nie sadzono nigdy wikliny, a od lat użytkowana była jako pastwisko. Ten typ gospodarowania spowodował wykształcenie się na wyspie specyficznych zbiorowisk roślinnych. Powierzchnia całkowita rezerwatu, obejmująca obszar wyspy, piaszczystych mielizn i wód przybrzeżnych, wynosi 62,30 ha.)

 

Źródło fotografii https://steemitimages.com
 • Start spływu (przy dobrej pogodzie) przewidujemy o godz. 11.00, zakończenie ok. godz. 16.00.
 • Propozycja spływu jest rozwinięciem inicjatywy, która pojawiła się podczas XIII Warsztatów Filozofii Przyrody w 2019 r.
 • Chętni powinni zaznaczyć właściwy punkt podczas rejestracji i wypełnić formularz rejestracyjny do 7 czerwca 2021 r.
 • Koszty spływu (wstępnie ok. 65 zł/osoba jako opłata dodatkowa) obejmują wynajęcie kajaków i transport uczestników w górę rzeki, a także zamówienie odpowiedniej pogody. Spływ kończymy w Kazimierzu Dolnym, ok. 400 m od Domu Pracy Twórczej KUL.
 • Szczegółowych informacji udziela andrzej.zykubek@gmail.com.

 

[/tab]

[tab title=”Rejestracja uczestnictwa”]

 

[/tab]

[tab title=”Opłaty”]

Opłaty za uczestnictwo w Warsztatach

 • pełne uczestnictwo – 450 PLN
 • uczestnictwo bez noclegu – 250 PLN
 • emeryci – członkowie Sekcji FPiNP PTF (pełne uczestnictwo) – 250 PLN
 • konto do wpłaty
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
  Bank Pekao S.A. O/Lublin 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644
  tytuł wpłaty: XIV Warsztaty Filozofii Przyrody – imię i nazwisko

 

 • Spływ kajakowy fragmentem Małopolskiego Przełomu Wisły – 65 zł/osoba płatne gotówką przed rozpoczęciem spływu

Terminy rejestracji i wpłat

 • do poniedziałku 7 czerwca 2021 r. w przypadku uczestnictwa czynnego (ze zgłoszeniem wystąpienia),
 • do poniedziałku 14 czerwca 2021 r. w przypadku uczestnictwa biernego (bez wystąpienia)
 • termin wpłat – do dnia 25 czerwca 2021 r.

 

 

[/tab]

[tab title=”Warsztaty w czasie epidemii SARS-CoV-2″]

XIV Warsztaty Filozofii Przyrody w czasie epidemii SARS-CoV-2

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

 

 

W związku prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, które dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 przygotowało Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Cel wdrażanych procedur

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań / wydarzeń oraz pracowników / dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie.
 • Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania/wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
 • Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części.

[accordion]

[toggle title=”Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania” state=”closed”]

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania

 • Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń i kontrolować liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia.
 • Do momentu pełnego przywrócenia ruchu granicznego realizuje się wyłącznie wydarzenia / spotkania krajowe.
 • Układ przestrzenny (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) spotkania / wydarzenia powinien zostać zorganizowany w sposób:
  • zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania / wydarzenia min. 1,5 metra;
  • uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia / spotkania (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).
 • Należy zapewnić w miejscu realizacji spotkania / wydarzenia odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia / spotkania, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.
 • Należy zapewnić regularne (kilka razy w ciągu dnia, nie rzadziej niż co godzinę, w zależności od liczby uczestników, skali przedsięwzięcia, czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy wydarzenia / spotkania, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Należy utrzymywać w pomieszczeniach dobrą wentylację, należy często je wietrzyć (szczególnie przed, jak i po samym wydarzeniu / spotkaniu) oraz kompleksowo myć / sprzątać przy wykorzystaniu odpowiednich środków czyszczących miejsca realizacji wydarzenia / spotkania zarówno przed jego rozpoczęciem, jak i po jego zakończeniu (niezwłocznie).
 • Zorganizowanie stref wejścia / wyjścia na teren realizacji wydarzenia / spotkania zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  • W widocznym miejscu przed wejściem na teren spotkania / wydarzenia powinna być umieszczona instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
  • Oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia / spotkania.
  • W ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren wydarzenia / spotkania (np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi).
  • Należy maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących, ograniczyć możliwość zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu. Wyjście z terenu spotkania powinno być przygotowane w innym miejscu niż wejście na jego teren i wyraźnie oznaczone z zakazem wychodzenia wejściem.
 • Zmniejszenie maksymalnej liczby osób, mogących jednocześnie przebywać́ w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin), zaleca się, by z wind korzystały osoby, które mają trudności w przemieszczaniu się pomiędzy kondygnacjami.
 • Zorganizowanie recepcji / punktu rejestracji uczestników spotkania / wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  • W etapie I rekomenduje się rezygnację z recepcji / punktu rejestracji uczestników spotkania / wydarzenia na rzecz wcześniejszej rejestracji online i wcześniejszego wydania / przekazania przez organizatora wydarzenia / spotkania stosownych identyfikatorów, czy też kodów cyfrowych umożliwiających sprawne / bezdotykowe potwierdzenie tożsamości uczestników wydarzenia / spotkania przez zwiększoną ilość personelu bez konieczności kierowania uczestników wydarzenia / spotkania do specjalnego punktu w tym zakresie.
  • W przypadku funkcjonowania recepcji na terenie wydarzenia / spotkania należy ograniczyć czas przebywania na terenie recepcji do minimum. Zaleca się wcześniejszą rejestrację online i maksymalnie ograniczenie czynności operacyjnych przez pracowników recepcji wydarzenia / spotkania.
  • Należy stosować min. 1,5 m odstępu pomiędzy uczestnikami oczekującymi na rejestrację poprzez np. komunikaty obsługi wydarzenia / spotkania, czy też specjalne oznaczenia na podłodze.
  • Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę̨.
  • Wszystkie czynności obsługi recepcji wobec uczestników wydarzenia / spotkania powinny być realizowane w sposób bezdotykowy.
 • Zorganizowanie szatni / punktu przechowywania bagażu w sposób następujący:
  • Maksymalne możliwe zwiększenie liczby personelu obsługującego szatnię lub zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników wydarzenia / spotkania.
  • Oczekiwanie w kolejce do szatni powinno umożliwiać min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami spotkania / wydarzenia.
  • Obsługa szatni powinna zostać wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk (należy wskazać środki zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem,  do użycia w razie potrzeby.
  • W miarę możliwości okrycia wierzchnie powinny być wieszane na co drugim wieszaku, a wydawane numery przyporządkowane do okrycia wierzchniego powinny być do użytku jednorazowego.
 • Zapewnienie posiłków i napojów uczestnikom wydarzenia / spotkania zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  • Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów).
  • Uczestnicy spotkania / wydarzenia mogą spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / stolikami koktajlowymi).
  • W przypadku systemu zmianowego przy wydawaniu posiłków i napojów obsługa powinna po uprzednim wykorzystaniu przez daną osobę / dane osoby krzesła / stołu / stolika natychmiast zdezynfekować dany mebel / meble stosując odpowiednie środki.
  • W przypadku organizacji żywienia na miejscu, należy stosować się do wymagań higieniczno-epidemiologicznych zawartych w wytycznych dla gastronomii.
 • Zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla uczestników / pracowników spotkania / wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  • Należy zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe.
  • Należy wywiesić instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
  • Zakaz używania suszarek do rąk.
  • Należy wywiesić oraz zastosować oznaczenia na podłodze przypominające o zasadzie 1,5 metrowym odstępie pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie z ogólnodostępnych toalet.
  • Zwiększona częstotliwość sprzątania i dezynfekcji ogólnodostępnych toalet.
  • W ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia do ogólnodostępnych toalet (np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi).
  • Kontrola dostępu pod kątem osób, chcących skorzystać z ogólnodostępnych toalet (maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w ogólnodostępnym pomieszczeniu toalety równa się ilości dostępnych kabin / pisuarów).
  • W przypadku realizacji wydarzeń / spotkań w przestrzeni otwartej (tzw. plener) zdecydowane zwiększenie ilości toalet i umywalek.
 • Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom wydarzenia / spotkania (np. krzesło, stolik, flipchart itp.) po każdym wydarzeniu / spotkaniu.
 • Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych. Zaleca się stosowanie do Wytycznych Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektoratu Saniatrnego (link poniżej).
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.
 • Przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

[/toggle]

[toggle title=”Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/pracownikom/spotkania”]

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/pracownikom/ spotkania

 • Wyznaczenie przez organizatora wydarzenia / spotkania  osoby ds. przeciwdziałania COVID- 19, której zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID – 19 na danym wydarzeniu / spotkaniu.
 • Zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia / spotkania, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników wydarzenia / spotkania zakażenia koronawirusem.
 • Należy przygotować nowy lub uzupełnić istniejący regulamin danego wydarzenia / spotkania o procedury związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 szczególnie uwzględniający klauzulę RODO dot. przekazania organizatorowi najważniejszych danych uczestników wydarzenia / spotkania.
 • Należy poinformować uczestników wydarzenia / spotkania zarówno przed wydarzeniem / spotkaniem (np. drogą cyfrową) oraz przy samym jego rozpoczęciu o zastosowanych procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem.
 • Uczestnik wydarzenia / spotkania powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 • Zaleca się szczególnie, aby w wydarzeniach / spotkaniach nie brały udział osoby powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe.
 • Zaleca się  mierzenie temperatury u uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania za ich zgodą  przez obsługę̨ (osobę wyznaczoną)  za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych.
 • Obowiązkowe stosowanie przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego wydarzenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania tzw. montaż / demontaż).
 • Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania przed wejściem na teren wydarzenia / spotkania.
 • Obowiązkowe szkolenie pracowników obsługi / dostawców w zakresie zastosowanych procedur przeciwdziałania COVID – 19 zastosowanych przy organizacji danego wydarzenia / spotkania szczególnie, uwzględniające bezdotykową obsługę uczestników wydarzenia / spotkania.
 • Zapewnienie przez organizatora wydarzenia / spotkania w miejscu realizacji spotkania / wydarzenia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej w przypadku braku ich posiadania przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców danego wydarzenia / spotkania.
 • Należy ograniczyć ilość personelu obsługi / wydarzenia  spotkania do niezbędnego minimum.
 • Należy zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zaleca się min. 1,5 metra odległości).
 • Ograniczenie korzystania przez pracowników obsługi wydarzenia / spotkania z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • Wprowadzenie różnych godzin przerw.
  • Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 • Należy stosować poniższe zalecenia dla uczestników / pracowników obsługi wydarzenia / spotkania:
  • Przed rozpoczęciem wydarzenia / spotkania obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 metra).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań (pracownicy obsługi wydarzenia / spotkania), aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 • Uruchomienie alarmowego numeru telefonu organizatora, dostępnego w czasie wydarzenia / spotkania, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
 • Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.
 • Dodatkowo zaleca się, aby organizator wydarzenia / spotkania współpracował tylko z dostawcami / obiektami posiadającymi odpowiednie własne protokoły bezpieczeństwa dot. COVID – 19.

[/toggle]

[toggle title=”Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników / obsługi wydarzenia / spotkania”]

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników / obsługi wydarzenia / spotkania

 • Obowiązek zapoznania uczestników / pracowników obsługi wydarzenia / spotkania odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 • Uczestnicy i pracownicy obsługi wydarzenia / spotkania powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów nie powinni przychodzić na teren spotkania, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na terenie spotkania lub uczestnika przebywającego na terenie spotkania niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odseparować go od reszty osób i skierować do punktu medycznego / wyznaczonego pomieszczenia.
 • Pracownik obsługi / uczestnik wydarzenia / spotkania powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu/punkcie medycznym, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik obsługi / uczestnik wydarzenia / spotkania, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami sanitarnymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

[/toggle]

[toggle title=”Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia / spotkania zakażenia koronawirusem”]

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia / spotkania zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik/obsługa spotkania nie powinien uczestniczyć w  wydarzeniu / spotkaniu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli uczestnik mieszka w hotelu/ obiekcie / pensjonacie, w którym odbywa się spotkanie / wydarzenie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie / event, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie spotkania, w których przebywał uczestnik/obsługa i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/, oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

[/toggle]

[toggle title=”Instrukcje i dodatkowe informacje”]

 

 • Wytyczne ws. bezpiecznego funkcjonowania poszczególnych branż gospodarki, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, są dostępne tutaj.
 • Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, są dostępne tutaj.

[/toggle]
[/accordion]

 

 

[/tab]
[tab title=”Jak dojechać?”]

 

 

Kazimierz Dolny

[/tab]
[/tabs]

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na