II Warsztaty Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych – Kazimierz Dolny 2008

Kazimierz Dolny 20-22 czerwca 2008 r.

II Warsztaty Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają na II ogólnopolskie Warsztaty Filozofii Przyrody. Warsztaty odbędą się w dniach 20-22 czerwca br. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Wykład wprowadzający do Warsztatów pt. Aksjologia nauki wygłosi ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk.

Tematyka Warsztatów

 1. Aksjologia nauki (wykład wprowadzający ks. Prof. Dr  hab. Zygmunt Hajduk)
 2. Informacja  o planowanych sympozjach:
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny: obrady Sekcji FP, dyskusja panelowa
 • Propozycja współpracy z „Grupy Forum” (inicjatywa prof. R. Wójcickiego)
 • Sympozjum IFPiNP KUL i SFPiNP PTF „Natura i norma” (listopad 2008)
 • Inne informacje
 1. Projekty grantów
 2. Informacje o doktoratach i habilitacjach z zakresu FpiNP
 3. Dyskusja nad programem FP w kontekście profilu absolwenta (rynek pracy)

 

Lista uczestników [oficjalnie zgłoszonych]:

 1. Ks. Prof. Dr hab. Zygmunt Hajduk
 2. Ks. Dr Dariusz Dąbek
 3. Prof. Dr hab. Paweł Zeidler
 4. Ks. Prof. Dr hab. Janusz Mączka
 5. Prof. Dr hab. Anna Lemańska
 6. Prof. Dr hab. Anna Latawiec
 7. Ks. Dr Grzegorz Bugajak
 8. Dr Maria Weker
 9. Porf. Dr hab. Józef Zon
 10. Dr Zbigniew Wróblewski
 11. Prof. Dr hab. Marian Wnuk
 12. Prof. Dr hab. Jerzy Warczewski
 13. Dr Danuta Ługowska
 14. Dr Jacek Rodzeń
 15. Prof. Dr hab. Michał Tempczyk
 16. Dr Andrzej Zykubek
Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na