Co to jest społeczna epistemologia? Wprowadzenie do nowego nurtu badań

Zapraszamy na seminarium filozoficzne, które odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddział w Katowicach). Tytuł: „Co to jest społeczna epistemologia? Wprowadzenie do nowego nurtu badań” Prelegent: dr Szymon Makuła Termin: 06.06.2024 r. (czwartek) o godzinie 17:15 Miejsce: sala 333 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice) MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0R2nHZdffIAKzfirnp_5I_6kjmPzFiltfA1XTulMEoQ1%40thread.tacv2/1717515845028?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229944ceb1-221a-4d70-9c7d-0505f76ab2be%22%7d Organizacja: prof. dr hab. Wojciech Sady, mgr Dawid […]

Sens metafizyki / ontologii

Jaki jest świat, jak o nim myśleć, co jest jego fundamentem i dlaczego w ogóle istnieje? Jeśli metafizyka jest poszukiwaniem odpowiedzi na tego typu pytania, to istotne okazuje się również to, by sama posiadała solidne fundamenty. Pytanie o sens metafizyki/ontologii jest pytaniem metaprzedmiotowym, o jej racjonalność, możliwości poznawcze, co i w jaki sposób wyjaśnia, a więc pytanie o przedmiot i metodę. Dalej pytaniem o jej prawomocność, co ją uzasadnia […]

Teologia ewolucyjna: narzędzia – problemy – hipotezy

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie Katedra Filozofii Boga, Filozofii Religii i Psychologii Religii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Katedra Filozofii Przyrody, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na XXVI Krakowską Konferencję Metodologiczną „Teologia ewolucyjna: narzędzia – problemy – hipotezy”   9–10 maja 2024 r. (czwartek–piątek) Miejsce Polska Akademia Umiejętności sala im. Karoliny Lanckorońskiej […]

LXVI Tydzień Filozoficzny. Filozofia jutra

Koło Filozoficzne Studentów KUL zaprasza na LXVI Tydzień Filozoficzny, który odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia 2024 r. pod hasłem „Filozofia jutra”. Kolejna edycja jest przedłużeniem wieloletniej tradycji KFS KULu, gromadzącej prelegentów oraz słuchaczy z całej Polski w atmosferze owocnej dyskusji. To okazja do zadania zaproszonym gościom pytań, wyrażenia swojego stanowiska w sympatycznej atmosferze przerwy na kawę, spotkania innych ludzi ciekawych tego, […]

Spotkanie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich

    LXVI Tydzień Filozoficzny Filozofia jutra Spotkanie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich PANEL DYSKUSYJNY Czy duszpasterstwo i ewangelizacja potrzebują dziś filozofii? Paneliści ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz ks. dr hab. Miłosz Hołda (UPJPII) ks. bp. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM dr hab. Piotr Sikora, prof. UIK (online) o. dr Jacek Poznański […]

Sens metafizyki / ontologii. Przedmiot, metoda, koncepcja, uzasadnienie, krytyka

  Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza na konferencję, która odbędzie się w Katowicach oraz online.   „Że duch ludzki poniecha całkowicie badań metafizycznych, tego nie należy oczekiwać, podobnie jak nie oczekujemy tego, że kiedyś przestaniemy zupełnie oddychać, aby wciąż nie zaczerpywać powietrza zanieczyszczonego. Będzie przeto zawsze istniała na świecie metafizyka, i to u wszystkich ludzi, a zwłaszcza u ludzi myślących. W braku jasnych […]

Wiara i rozum a poznanie zdarzeń cudownych – Adam Świeżyński

12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali C-220 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbędzie się kolejne Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, organizowane przez Instytut Jana Pawła II KUL. W ramach konwersatorium wykład zatytułowany “Wiara i rozum a poznanie  zdarzeń cudownych” wygłosi ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW (Kierownik Katedry Filozofii Przyrody UKSW).   Podobne wpisy: […]

Darwin i religia. Historia sojuszów, sporów i kontrowersji

Dr Michał Wagner 30.10.2023 13.11.2023 Część 1: Webinarium zostanie poświęcone odbiorowi teorii Darwina w XIX wieku oraz kontrowersjom religijnym, jakie spowodowało wydanie jego „O powstawaniu gatunków”. Przedstawieni zostaną najważniejsi uczestnicy sporu, od Thomasa Huxleya po Samuela Wilberoforce’a. Uczestnicy webinarium zapoznają się również z badaczami, którzy próbowali łączyć darwinizm z religią – jak Asa Gray. Oprócz zarysowania sylwetek i poglądów […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Faith, Reason, and Truth. On the 25th Anniversary of John Paul II’s “Fides et ratio” (KUL, 24-25 X 2023)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Faith, Reason, and Truth On the 25th Anniversary of John Paul II’s “Fides et ratio” (KUL, 24-25 X 2023) W dniach 24-25 października 2023 r. Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut Jana Pawła II KUL oraz Wydział Filozofii KUL organizują Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną: Faith, Reason, and Truth. On the 25th Anniversary of […]

Od samorództwa do abiogenezy kosmicznej. Rozwój idei pochodzenia życia biologicznego

Prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński 2.10.2023 16.10.2023 Część 1: We współczesnej nauce, w drugiej połowie XX wieku, pojawiły się nowe dziedziny, których przedmiotem zainteresowania są powstanie i istnienie życia poza Ziemią. Najważniejsze z nich to: kosmochemia; astrochemia; egzobiologia; bioastronomia; astrobiologia. Wszystkie te dziedziny nawiązują, choć w różny sposób, do idei kosmicznego (pozaziemskiego) pochodzenia i istnienia życia. Z kolei koncepcją o charakterze filozoficznym, dotyczącą […]

HOMO INFORMATICUS 9.0

Wydział Filozoficzny (Zakład Filozofii Nauki i Techniki) Wydział Matematyki i Informatyki (Zakład Logiki Matematycznej) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową HOMO INFORMATICUS 9.0 informatyka – człowiek – społeczeństwo Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które […]

Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn – uprzedmiotowienie człowieka

Sztuczna inteligencja jest popularnym i częstym tematem dyskursu publicznego, przekazów medialnych, jak również dyskursu naukowego i badań medioznawczych. Pojęcie to sformułowane już prawie 70 lat temu przez Johna McCarthy’go, uległo z czasem semantycznej modyfikacji i bywa używane współcześnie nie tylko w poważnym i precyzyjnym naukowo ujęciu technicznego symulowania wybranych funkcji ludzkiego umysłu i zmysłów według reguł numerycznej algorytmizacji, ale także w kontekstach popularnych […]

Konferencja “Sztuczna inteligencja”

Prace nad technologią i wykorzystaniem sztucznej inteligencji ostatnio bardzo przyspieszyły. Stało się to za sprawą dwóch istotnych czynników. Pierwszy to dane, których obfitość można łatwo pozyskać z rozmaitych źródeł i w miarę tanio przechowywać oraz przetwarzać. Drugim czynnikiem są algorytmy rozwinięte na tyle, że pozwalają z danych wydobyć informacje, które bez nich pozostałyby niezauważone. Tym właśnie tematom poświęcamy dwa pierwsze panele Konferencji. Okazało się też, […]

LXV Tydzień Filozoficzny. Filozofować dziś

„Filozofować dziś” to hasło tegorocznej, już 65., edycji Tygodnia Filozoficznego KUL, na którym od 17 kwietnia będzie można posłuchać ciekawych wykładów i dyskusji m.in. o Szkole Lwowsko-Warszawskiej, o filozofii analitycznej i kontynentalnej, a także o nowych i klasycznych podejściach do religijności. Filozofia na KUL jest jedną z najlepszych w Polsce. Spotkania badaczy odbędą się między 17 a 20 kwietnia w auli 113 w Centrum Transferu Wiedzy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskimszej […]

Moralne zobowiązania człowieka wobec środowiska

Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. T. Ślipko SJ zapraszają na debatę pt. „Moralne zobowiązania człowieka wobec środowiska” wokół książki dr hab. Dominiki Dzwonkowskiej, prof. UKSW pt. „Wprowadzenie do etyki środowiskowej”. Wydarzenie zorganizowała i poprowadzi dr Magdalena Koza, a w debacie udział wezmą nestor polskiej filozoficznej refleksji nad ekologią, prof. Włodziemierz Tyburski (APS), dr hab. Helena Ciążela, prof. APS oraz dr hab. Zbigniew Wróblewski, […]

Celowość czy przypadek? O ewolucji i ewolucjonizmie

Warszawskie wydarzenie przeprowadziliśmy w ramach spotkań Klubu „Filozofuj!”, które organizujemy w całej Polsce od początku naszej działaności. Mają one charakter publicznych debat, podczas których przyglądamy się wybranemu problemowi filozoficznemu wraz z zaproszonymi specjalistami z danej dziedziny. Najpierw prowadzący kieruje pytania do gości, a później oddajemy głos publiczności – każdy uczestnik ma szansę zapytać o nurtujące go kwestie związane z dyskutowanym problemem. Tak było […]

Umysł i ewolucja

Czy gdyby nasz mózg wyewoluował inaczej, moglibyśmy nie uznawać zasady niesprzeczności? Czy teoria ewolucji musi z konieczności zakładać naturalizm? Dyskusja, w której brali udział prof. Robert Poczobut, kierownik Zakładu Epistemologii i Kognitywistyki Instytutu Filozofii UwB i prof. Konrad Talmont-Kaminski z Zakładu Socjologii Poznawczej, dotyczyła zagadnienia wyjaśniania własności umysłu z perspektywy teorii ewolucji. Przybyło bardzo wiele osób zainteresowanych tematyką spotkania, nie tylko studentów. Relacja z pierwszej debaty […]

Etyka Medyczna 2023

Wspólczesne wyzwanie etyki medycznej Konferencja w Internecie 20 lutego – 24 marca 2023 [tabs] [tab title=”O konferencj”] O KONFERENCJI Tematyka: współczesne wyzwania etyki medycznej wynikające z postępów nauki, rozwoju technologii oraz aktualnych trendów światopoglądowych na świecie. Światowe i polskie autorytety w dziedzinie etyki medycznej Konferencja wirtualna, 53 referaty i 4 dwuczęściowe panele dyskusyjne na żywo Materiały pokonferencyjne o charakterze edukacyjnym […]

Kwanty i rzeczywistość fizyczna

Wydział Fizyki i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na XIX Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki, która odbędzie się 10 marca 2023 r. w trybie zdalnym na platformie Teams. Patronat nad konferencją objęły Poznańskie Oddziały: Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Temat konferencji: KWANTY I RZECZYWISTOŚĆ FIZYCZNA Link do konferencji: https://bit.ly/kwanty_rzeczywistosc_fizyczna Program 09.00 – otwarcie konferencji – prof. Zdzisław Błaszczak, prof. Antoni Szczuciński […]

Kopernik odkrywany. Czy Mikołaj Kopernik korzystał ze znanych już wcześniej teorii astronomicznych?

550. rocznica urodzin wielkiego astronoma jest okazją do naukowych podsumowań, które zostaną przedstawione podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego. W czasie czterech sesji, które zaplanowane są w różnych miastach Polski od lutego do września, omawiane będą zagadnienia związane z biografią Kopernika i jego dokonaniami w dziedzinie astronomii, ekonomii oraz medycyny. Celem Kongresu, który odbywać się będzie w czterech odsłonach zaplanowanych do września, jest pokazanie stanu […]