Dyfuzja innowacji – Everett M. Rogers

  Dzieło Rogersa stara się odpowiedzieć na wiele pytań, które w globalnym świecie stawiane są nie tylko przez naukowców, ale też wszystkich z uwagą przyglądających się zmianom zachodzącym w rzeczywistości. Dlaczego jedne tendencje, nowinki, pomysły przyjmują się, inne – sprawiające wrażenie absolutnie odkrywczych, nowatorskich i przełomowych – blakną, są zapominane czy wręcz odrzucane? Co ma na to wpływ? Czy można wypracować algorytm takiego działania? Jakie etapy i jakie […]

Między Bogiem a prawdą. Metafizyczne przygody roztargnionego profesora – Marek Abramowicz

Intelektualna autobiografia wybitnego polskiego astrofizyka i pomost między fizyką a wiarą. „Między Bogiem a prawdą” to napisana z talentem literackim i rzadko spotykaną erudycją opowieść o drodze naukowej profesora Marka Abramowicza, autora przeszło 200 prac z ogólnej teorii względności, teorii akrecji, czarnych dziur, gwiazd neutronowych, promieniowania grawitacyjnego i ciemnej materii. Przede przede wszystkim traktuje jednak o nierozerwalnym dla niego splocie […]

Co to jest społeczna epistemologia? Wprowadzenie do nowego nurtu badań

Zapraszamy na seminarium filozoficzne, które odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddział w Katowicach). Tytuł: „Co to jest społeczna epistemologia? Wprowadzenie do nowego nurtu badań” Prelegent: dr Szymon Makuła Termin: 06.06.2024 r. (czwartek) o godzinie 17:15 Miejsce: sala 333 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11, Katowice) MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0R2nHZdffIAKzfirnp_5I_6kjmPzFiltfA1XTulMEoQ1%40thread.tacv2/1717515845028?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229944ceb1-221a-4d70-9c7d-0505f76ab2be%22%7d Organizacja: prof. dr hab. Wojciech Sady, mgr Dawid […]

Jak nie prowadzić dyskusji o fizyce i Bogu – Mikołaj Brykczyński

Nie jestem zwolennikiem dowodzenia istnienia Boga. Myślę, że teologia powinna zaczynać się od człowieka, a nie od Boga. Jedno jest pewne: uznanie istnienia jakiegokolwiek elementu metafizycznego we Wszechświecie równałoby się rewolucji paradygmatycznej i uczeni zrobią wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Czy w imię szacunku dla nauki należy z pokorą przyjąć autorytatywne wypowiedzi wybitnego fizyka na tematy, na których ów fizyk się nie zna? Zwłaszcza jeśli ta niewiedza owocuje […]

Zmarł ks. prof. Janusz Mączka SDB

Z żalem zawiadamiamy, że 28 maja 2024 r., w 65 roku życia, 42 roku ślubów zakonnych i 35 roku kapłaństwa w Krakowie zmarł śp. ks. dr hab. Janusz Włodzimierz Mączka SDB, prof. UPJPII nasz Przyjaciel, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2009–2016, wieloletni Kierownik Katedry Filozofii Przyrody, w ostatnich […]

Themes from Knowing Science – Alexander Bird

Na prośbę Pana Prof. dr hab. Tomasza Placka przesyłamy zaproszenie na wykład pt. Themes from Knowing Science, który wygłosi Prof. Alexander Bird.   —- Invitation It is our pleasure to announce Professor Alexander Bird’s talk in Kraków next Wednesday (June 5th). The title is “Themes from Knowing Science” and the abstract is below. The talk will take place at the […]

XVII Warsztaty Filozofii Przyrody. Program

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Fundacja „En Arche” zapraszają na XVII Warsztaty Filozofii Przyrody Kraków, 13-16 czerwca 2024   PROGRAM XVII WFP   (PROGRAM 17 WFP do pobrania) 13 czerwca (czwartek) przyjazd uczestników i zakwaterowanie (od godz. 15:00) 18:00 – zebranie Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 19:00 […]

Majówka filozoficzna. Program

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w VII Majówce Filozoficznej – Filozofia nauki i filozofia przyrody (2426.05.2024, Ośrodek Wypoczynkowy Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie). Majówka Filozoficzna to połączenie konferencji naukowej, seminarium naukowodydaktycznego i wyjazdu integracyjnego pracowników i studentów IF UG oraz gości. Chcemy także umożliwić naszym studentom kontakt z wybitnymi przedstawicielami innych polskich ośrodków filozoficznych, którzy prowadzą badania korespondujące z tematem poszczególnych edycji […]

Warsztaty dydaktyki akademickiej dla wykładowców filozofii

W imieniu Zarządu Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich działającej przy Radzie Naukowej Episkopatu Polski zapraszamy na „Warsztaty dydaktyki akademickiej dla wykładowców filozofii”. Warsztaty odbędą się w dniach 7-9 czerwca (pt-ndz) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Celem spotkania jest podjęcie – głównie od strony praktyki nauczania filozofii w seminarium – następujących problemów: Jak uczyć filozofii […]

Sens metafizyki / ontologii

Jaki jest świat, jak o nim myśleć, co jest jego fundamentem i dlaczego w ogóle istnieje? Jeśli metafizyka jest poszukiwaniem odpowiedzi na tego typu pytania, to istotne okazuje się również to, by sama posiadała solidne fundamenty. Pytanie o sens metafizyki/ontologii jest pytaniem metaprzedmiotowym, o jej racjonalność, możliwości poznawcze, co i w jaki sposób wyjaśnia, a więc pytanie o przedmiot i metodę. Dalej pytaniem o jej prawomocność, co ją uzasadnia […]

Seminarium z zakresu ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju

W dniach 10-12 maja 2024 r. w Kazimierzu Dolnym spotkają się ekofilozofowie z całej Polski na seminarium habilitacyjno-doktorskim z zakresu ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju. W ramach spotkania przewidziane są następujące referaty: prof. Andrzej Papuziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Zło ekologiczne w świetle filozoficznej refleksji nad złem dr Piotr Rosół (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) – Metafizyczne refleksje o etyce indukcyjnej dr Michał […]

Trzeci Kongres Filozofii Polskiej, 18-20 października 2024

W dniach 18-20 października 2024 w pałacu w zamku w Rydzynie koło Leszna odbędzie się Trzeci Kongres Filozofii Polskiej. Organizatorem Kongresu jest Uniwersytet Opolski. Celem Kongresu jest badanie i rozwijanie polskiego dziedzictwa filozoficznego. Na stronie internetowej http://kongresfilozofiipolskiej.pl dostępna jest została rejestracja on-line. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2024. Zapraszamy! Idea Kongresu Filozofia jako dążenie do wiedzy […]

Jednostka i Kosmos w filozofii Odrodzenia | Ernst Cassirer

Nakładem Wydawnictwa IFiS PAN ukazała się książka Jednostka i Kosmos w filozofii Odrodzenia Ernsta Cassirer’a.   Historia filozofii […], choć nigdy nie może zarzucić prób dotarcia do tego, co ogólne, a nawet najogólniejsze, z drugiej strony musi pamiętać, że prawdziwą ogólność można stworzyć i zagwarantować tylko zagłębiając się w konkretny szczegół, w najdrobniejsze niuanse historii. Potrzebny jest ogólny, systematyczny punkt widzenia i ogólna, […]

Joanna K. Malinowska – Fizykalizm i ewolucjonizm w epistemologii znaturalizowanej

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się książka Joanny K. Malinowskiej Fizykalizm i ewolucjonizm w epistemologii znaturalizowanej (Poznań 2022). Książka jest oferowana w otwartym dostępie. Książka stanowi dogłębne studium epistemologii znaturalizowanej w jej dwóch odsłonach – fizykalistycznej i ewolucjonistycznej. Jest przy tym jedynym tak szczegółowym omówieniem epistemologii ewolucyjnej (zarówno jeśli chodzi o polską, jak i zagraniczną literaturę). Autorka stawia pytania o ontologiczne, […]

Gdzie naprawdę jest konflikt – Alvin Plantinga

Książka Alvina Plantingi Gdzie naprawdę jest konflikt. Nauka, religia i naturalizm kwestionuje naturalistyczny pogląd na świat i podejmuje wyzwanie rzucone religii przez nowy ateizm. W obronie racjonalności teizmu chrześcijańskiego Plantinga sięga do zdobyczy współczesnej fizyki kwantowej, kosmologii, biologii molekularnej oraz posługuje się narzędziami współczesnej logiki i matematyki. Autor argumentuje, że naturalizm jest stanowiskiem nie tylko błędnym, ale wewnętrznie sprzecznym, a jego uznawanie jest […]

Teologia ewolucyjna: narzędzia – problemy – hipotezy

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie Katedra Filozofii Boga, Filozofii Religii i Psychologii Religii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Katedra Filozofii Przyrody, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na XXVI Krakowską Konferencję Metodologiczną „Teologia ewolucyjna: narzędzia – problemy – hipotezy”   9–10 maja 2024 r. (czwartek–piątek) Miejsce Polska Akademia Umiejętności sala im. Karoliny Lanckorońskiej […]

XVII Warsztaty Filozofii Przyrody. Zaproszenie

  Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń czynnego i biernego uczestnictwa w 17. Warsztatach Filozofii Przyrody. Warsztaty odbędą się w dniach 13-16 czerwca 2024 r. w Hotelu Hampton by Hilton w Krakowie przy ul. Dąbskiej 5. Zachęcamy do prezentacji własnych badań, osiągnięć, publikacji, grantów z zakresu filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych. W ramach 17. WFP ogłoszony został konkurs dedykowany dla studentów i doktorantów na najlepszy poster naukowy. Dla […]

LXVI Tydzień Filozoficzny. Filozofia jutra

Koło Filozoficzne Studentów KUL zaprasza na LXVI Tydzień Filozoficzny, który odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia 2024 r. pod hasłem „Filozofia jutra”. Kolejna edycja jest przedłużeniem wieloletniej tradycji KFS KULu, gromadzącej prelegentów oraz słuchaczy z całej Polski w atmosferze owocnej dyskusji. To okazja do zadania zaproszonym gościom pytań, wyrażenia swojego stanowiska w sympatycznej atmosferze przerwy na kawę, spotkania innych ludzi ciekawych tego, […]

Spotkanie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich

    LXVI Tydzień Filozoficzny Filozofia jutra Spotkanie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich PANEL DYSKUSYJNY Czy duszpasterstwo i ewangelizacja potrzebują dziś filozofii? Paneliści ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz ks. dr hab. Miłosz Hołda (UPJPII) ks. bp. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM dr hab. Piotr Sikora, prof. UIK (online) o. dr Jacek Poznański […]

Majówka filozoficzna

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w VII Majówce Filozoficznej – Filozofia nauki i filozofia przyrody (24-26.05.2024, Ośrodek Wypoczynkowy Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie). Majówka Filozoficzna to połączenie konferencji naukowej, seminarium naukowo-dydaktycznego i wyjazdu integracyjnego pracowników i studentów IF UG oraz gości. Chcemy także umożliwić naszym studentom kontakt z wybitnymi przedstawicielami innych polskich ośrodków filozoficznych, którzy prowadzą badania korespondujące z tematem poszczególnych edycji […]