Wizualizacje w nauce. Interdyscyplinarne sympozjum, Warszawa, 12–13 września 2022

Tematem sympozjum – pierwszego stacjonarnego wydarzenia Avantu od 2019 r. – jest rola wizualizacji w szeroko ujmowanej nauce. A więc zarówno w prezentowaniu rezultatów, jak w samych praktykach badawczych; w wyjaśnianiu, modelowaniu, komunikowaniu, ale i w nauczaniu. Skąd akurat taki pomysł na najnowszą i (tymczasem) polskojęzyczną edycję naszego sympozjum? Dominacja wizualności w nauce oraz wzroku wśród ludzkich form percepcji to opinia i oklepana, i nieoczywista. Dzięki studiom nad nauką […]

Drugi Kongres Filozofii Polskiej OPOLE – ORLA 2022

Idea Kongresu Filozofia jako dążenie do wiedzy całościowej o rzeczywistości, jest z założenia refleksją uniwersalną. Jednakże będąc dziedziną kultury kształtowanej przez człowieka i mającej na niego wpływ, uwzględnia nie tylko nasze ogólnie potrzeby intelektualne, wspólne dla wszystkich kultur, ale także te, które wynikają ze specyficznych doświadczeń historycznych i innych czynników. Dlatego też, tak jak istnieje polska literatura czy muzyka, która ukształtowała się jako coś […]

XV Warsztaty Filozofii Przyrody. Program

Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na XV Warsztaty Filozofii Przyrody. Warsztaty odbędą się w dniach 23-26 czerwca 2022 r. w Domu Pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Ciążeniu. XV Warsztaty Filozofii Przyrody. Program Czwartek, 23 czerwca 2022 Spływ kajakowy Wartą w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym (start ok. godz. 11.00) 19:00 Rozpoczęcie Warsztatów 19:30 Zebranie Zarządu Sekcji FPiNP PTF Piątek, 24 czerwca […]

Filozoficzne spory o ludzką wolność. Program LXIV Tygodnia Filozoficznego

  Najstarsze świadectwa kultury i cywilizacji zachodniej potwierdzają, iż ludzkie społeczności od wieków wysoko ceniły sobie wolność. Gotowość starożytnych Greków, Izraelitów czy Rzymian do ponoszenia najwyższych ofiar w obronie wolności własnego państwa lub narodu do dziś budzi zdumienie i podziw. Zupełnie inaczej podchodzono natomiast do wolności indywidualnej, którą całkowicie podporządkowywano spersonifikowanym bóstwom, takim jak Ananke, Mojry, Tyche czy Fatum. Na tym […]

Platonizm w metafizyce / ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Platonizm jest jedną z najważniejszych prób rozumienia rzeczywistości, która została  ugruntowana w swoich historycznych interpretacjach i przeobraże­niach, ale też jako jedno z podstawowych stanowisk wyjaśniających naturę i istnienie świata, podtrzymywanych aktualnie w filozofii oraz na jej styku z naukami szczegółowymi. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza na konferencję, która odbędzie się w Katowicach oraz online. Konferencja w skrócie: Data: 2-3 czerwca 2022 r. Miejsce: Katowice, ul. Bankowa 8 i online (aplikacja Teams) […]

Philosophical Schools After 1950 International Conference: Warsaw, May 9-10, 2022

Philosophical Schools After 1950

W poniedziałek, 9 maja 2022 r., rozpoczyna się organizowana przez Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim UW konferencja “Philosophical Schools After 1950” (9-10 maja 2022, BUW, 9 maja: sala 315, 10 maja: sala 254). Czego można się spodziewać? Świetni goście z Polski i z zagranicy zmierzą się z takimi pytaniami jak: czy po 1950 istniały na świecie szkoły filozoficzne? Jak można badać ten fenomen? Co decyduje o tym, czy coś jest […]

Języki antropocenu. Ogólnopolska Zdalna Konferencja Naukowa

Od czasu spopularyzowania pojęcia antropocen przez Paula Crutzena i Eugene’a Stoermera zrobiło ono tak dużą karierę, że ogłoszono nawet „zwrot geologiczny” w naukach humanistycznych (Christophe Bonneuil). Choć kategoria zwrotu bywa nadużywana, w tym przypadku wydaje się niezwykle trafna. Przedstawiciele i przedstawicielki nauki o systemie Ziemi podkreślają bowiem, że antropocen stanowi „zerwanie w funkcjonowaniu systemu Ziemi pojętego jako całość” (Clive Hamilton), prowadzące […]

Część i całość. XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Wydział Fizyki i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na XVIII Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki, która odbędzie się 4 i 5 marca 2022 r. w trybie zdalnym na platformie Teams. Patronat nad konferencją objęły Poznańskie Oddziały: Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Część i całość Program 4 marca (piątek) LINK na I dzień konferencji https://bit.ly/czesc_calosc_piatek 09.00 – otwarcie konferencji – prof. Zdzisław Błaszczak, prof. Antoni […]

Część i całość. XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Wydział Fizyki i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na XVIII Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki, która odbędzie się 4 i 5 marca 2022 r. w trybie zdalnym na platformie Teams. Patronat nad konferencją objęły Poznańskie Oddziały: Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Część i całość Program 4 marca (piątek) LINK na I dzień konferencji https://bit.ly/czesc_calosc_piatek 09.00 – otwarcie konferencji – prof. Zdzisław Błaszczak, prof. Antoni […]

The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School. Online Workshop in the History of Logic and Analytic Philosophy

The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School Online Workshop in the History of Logic and Analytic Philosophy February 12-13, 2022 Link to all sessions: https://us02web.zoom.us/j/89948844838   The Worksop presents two groups of early analytic philosophy: the Lvov-Warsaw School and the Vienna Circle as well as interactions between them. It is an event accompanying the […]

Część i całość. XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Część i całość. XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Wydział Fizyki i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Filozofii Fizyki, która odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Teams 4-5 marca 2022 r. Temat: Część i całość Mamy nadzieję, że spotkanie będzie okazją do przedstawienia ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych refleksji dotyczących relacji między obiektami fizycznymi a ich częściami, a także dylematów ich empirycznego badania i teoretycznego […]

Hypothesis in science: a permanent feature or a temporary expedient to be tolerated?

Philosophical Perspectives on Sciences   International Conference Hypothesis in science: a permanent feature or a temporary expedient to be tolerated? The 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus The idea of conference It is sometimes assumed that the heliocentric (Copernican) and geocentric (Ptolemaic) systems were considered to be equally valid for a long period of time. On the contrary, there […]

Filozofia w informatyce VI

Zapraszamy na szóstą edycję konferencji pt. Filozofia w informatyce, która odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2021 r. w formie online. Na stronie konferencji czytamy: Nasze spotkania mają za zadanie scalać różne polskie środowiska naukowe i badawcze zajmujące się refleksją nad informatyką i służyć rozwojowi filozofii informatyki rozumianej jako ogólna refleksja nie tylko nad teoretycznymi i technologicznymi, ale również psychologicznymi i społecznymi aspektami tej dyscypliny. Mamy nadzieję, że zapraszając specjalistów […]

Realne / Nierealne. Ku fenomenologii wirtualności

  Zapraszamy na 20. Konferencję Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, która odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2021 w formie hybrydowej. Organizatorzy Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne Wydział Pedagogiki UW Uniwersytet Warszawski Instytut Filozofii i Socjologii PAN Tryb: Hybrydowy. Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica, ale możliwe jest uczestnictwo przez platformę Zoom. Osoby zainteresowane uczestnictwem online prosimy o zgłoszenie się przez mail: publicrelations@ifispan.edu.pl REAL/UNREAL. TOWARDS A PHENOMENOLOGY OF VIRTUALITY. REALNE NIEREALNE. […]

Wokół filozoficznej refleksji Stanisława Ziemiańskiego

Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie zaprasza na sympozjum naukowe z okazji Jubileuszu 90-lecia ks. prof. dr hab. Stanisława Ziemiańskiego SJ. Sympozjum odbędzie się we wtorek, 14 grudnia 2021 r. Wokół filozoficznej refleksji Stanisława Ziemiańskiego 10.15 Otwarcie sympozjum: ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK (Dziekan Wydziału Filozoficznego) 10.30-12.30 Sesja I przewodniczy ks. dr Jacek Poznański SJ 10.30 Metafizyka: ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL 11.00 Teologia naturalna: prof. dr hab. […]

Człowiek istotą duchową. Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana ks. prof. Michałowi Hellerowi z okazji 85 rocznicy urodzin

Człowiek istotą duchową Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana ks. prof. Michałowi Hellerowi z okazji 85 rocznicy urodzin 4 grudnia 2021, aula św. Jana Pawła II, ul. Piłsudskiego 6, Tarnów Organizatorzy: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie, Katedra Filozofii Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie   Prelegenci i tematy wystąpień: prof. dr hab. Michał Heller (Centrum Kopernika Badań Interdyscypli­narnych) Czy materia istnieje? Często mówi się, […]

Filozofia realistyczna wobec wyzwań współczesności

Serdecznie zapraszamy na XXIII Sympozjum Metafizyczne pt. „Filozofia realistyczna wobec wyzwań współczesności” z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. Sympozjum odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w formie zdalnej na platformie MS Teams. Sympozjum dedykowane jest o. prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi OP oraz ks. prof. Andrzejowi Maryniarczykowi SDB. Przypadająca w tym roku 100. rocznica urodzin o. prof. Krąpca jest okazją, aby w ramach dedykowanego mu spotkania prześledzić doniosłość i aktualność jego myśli, […]

Grace & Nature: Contemporary Controversies

Grace & Nature: Contemporary Controversies 3-4 December 2021 Location: Angelicum – Aula Minor Also live-streamed on YouTube What is the relationship between nature and grace in Catholic thought? What relevance do traditional controversies about natural and supernatural have for theology today? This conference asks about the significance of Christ’s own grace for salvation, the […]

Opiniowanie etyczne projektów badań naukowych z udziałem człowieka

Opiniowanie etyczne projektów badań naukowych z udziałem człowieka

  Opiniowanie etyczne projektów badań naukowych z udziałem człowieka Jak się dostać na konferencję? Topic: “Opiniowanie etyczne projektów badań naukowych z udziałem człowieka” 26.11.2021 Time: Nov 26, 2021 10:50 AM Warsaw https://us02web.zoom.us/j/85092750197… Meeting ID: 850 9275 0197 Passcode: 714786   Topic: “Opiniowanie etyczne projektów badań naukowych z udziałem człowieka” 27.11.2021 Time: Nov 27, 2021 08:50 AM Warsaw https://us02web.zoom.us/j/84548944146… Meeting ID: 845 4894 4146 Passcode: […]

La connaissance scientifique. Scientific knowledge

La connaissance scientifique Scientific knowledge   INSTITUT INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE ENTRETIENS DE CRACOVIE / KRAKOW MEETING 14-17 novembre 2021/ 14-17 november 2021   La connaissance scientifique Scientific knowledge PROGRAMME Lundi 15 NOVEMBRE 2021 / MONDAY NOVEMBER 15 TH 2021 ON LINE AND STATIONARY 11h15-11h45 Séance d’ouverture/ opening  Mots de bienvenue/ welcoming talks: Mircea Dumitru, président de l’IIP (Roumanie), Jan Wolenski (Pologne), organisateur, organiser, Bartosz Brozek, directeur […]