Planetoidy w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych. Studia z epistemologii historycznej - Zenon Roskal

Planetoidy w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych. Studia z epistemologii historycznej – Zenon Roskal

Posted Leave a commentPosted in książka

  Planetoidy to jeden z głównych celów badawczych astronomii planetarnej, ale zarazem terra incognita w filozofii. Poznaniu naukowemu tych obiektów praktycznie nie towarzyszy refleksja filozoficzna. Tymczasem jest wiele problemów, które z powodzeniem mogłyby być eksplorowane nie tylko przez filozofię nauki czy metodologię poznania naukowego, ale także przez filozofię języka czy ontologię przyrodniczą. W niniejszej pracy, z pespektywy poznawczej epistemologii historycznej, podejmowane są takie zadania jak precyzacja pojęcia śmiałej hipotezy czy poszukiwanie […]

Roczniki Filozoficzne 68 (4) 2020

Roczniki Filozoficzne 68 (4) 2020

Posted Leave a commentPosted in artykuł

Ukazał się czwarty zeszyt Roczników Filozoficznych za rok 2020. Redaktorami tomu są: Marek Słomka – Ewolucjonizm–kreacjonizm. Otwarta debata Piotr Kulicki – Advances in Philosophical Logic Roczniki Filozoficzne 68 (4) 2020 Zapraszamy do lektury! Ewolucjonizm–kreacjonizm. Otwarta debata   Evolutionism–Creationism: An Introduction to a Still Open Debate | Marek Słomka, Kazimierz Wolsza | 7-20 | pdf (English) Czy nauka wyklucza istnienie osobowego […]

Philosophical Problems in Science - Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 69 (2020)

Posted Leave a commentPosted in artykuł

Ukazał się nowy numer Zagadnień Filozoficznych w Nauce 69 (2020) pt. Is logic a physical variable? Zapraszamy do lektury. Pełny numer PDF (English) Od redakcji “Is logic a physical variable?” Introduction to the Special Issue   |   Michał Eckstein, Bartłomiej Skowron   |   7-13   |   PDF Articles Mathematics as a love of wisdom: Saunders Mac Lane as philosopher   |   Colin McLarty   |   17-32   |   PDF Creating […]

Formal language and semantics for temporal conditionals – Fengkui Ju

Posted Leave a commentPosted in online

  W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym Lubelsko-Toruńskim Logicznym Seminarium Badawczym. Pierwsze seminarium odbędzie się we wtorek 12 stycznia 2021 r. o godz. 11:30 online pod adresem: https://vc.umk.pl/b/tom-zjd-edt (Toruń Logic Group) Prelegentem będzie prof. Fengkui Ju (KUL / Beijing Normal University), który przedstawi rezultaty swoich badań prowadzonych z prof. Valentinem Goranką na temat „Formal language and semantics for temporal conditionals”. Wystąpienie będzie w języku angielskim, wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana. […]

Jak powstało życie na Ziemi?

Posted Leave a commentPosted in online, webinarium

Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne zaprasza na dyskusję plenarną pt. Jak powstało życie? Gdzie mogło powstać życie? Czy powstało na Ziemi? Jakie warunki musi spełniać planeta, aby mogło postać na niej życie? Czym w zasadzie jest życie? W dyskusji, która rozpocznie się we czwartek, 14 stycznia 2021 r. o godz. 20.00, udział wezmą: Radosław Piast (Wydział Chemii i Wydział Biologii UW) Rafał Wieczorek (Wydział Chemii UW) Rafał Szabla (School of Chemistry, […]

Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcie transdyscyplinarne

Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcie transdyscyplinarne

Posted Leave a commentPosted in książka

Człowiek jest istotą cielesną – istnieje w ciele, przez ciało poznaje świat i kształtuje otoczenie, nawiązuje relacje z innymi, wyraża swoje uczucia i emocje oraz doświadcza siebie. W ciele pracuje i odpoczywa. Z niego czerpie siły pozwalające zmieniać środowisko, w którym żyje, ale jest ono również źródłem słabości wskazującej na ograniczenia ludzkiej kondycji. Stanowi granicę pomiędzy zewnętrznym otoczeniem a światem przeżyć wewnętrznych. Na co dzień nieuświadamiane, zaczyna być przedmiotem szczególnej […]

Zmarł ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB

Posted Leave a commentPosted in In memoriam

Z wielkim żalem informujemy, że 27 grudnia 2020 r. zmarł

ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Salezjanin, pracownik naukowy i dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, filozof-metafizyk, uczeń i następca na katedrze uniwersyteckiej o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, kierownik Katedry Metafizyki KUL, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino, redaktor naczelny Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Requiescat in pace

Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcje – spory

Posted Leave a commentPosted in książka

Stanisław Kamiński w haśle Filozofia opublikowanym w Encyklopedii katolickiej przed 30 laty składa deklarację ideową lubelskiej szkoły filozoficznej co do społecznej roli filozofii:

Najgłębsze i trafne merytorycznie poznanie świata tudzież hierarchii wartości jest nieodzowne do właściwego dla człowieka działania kulturotwórczego. Filozofia winna służyć tu za przewodnika, gdyż wskazuje i ostatecznie uzasadnia w porządku ontycznym, dlaczego ma preferować określone zachowania wartościotwórcze, oraz jednolicie rozwiązuje problemy wykraczające poza poszczególne dziedziny kultury (religię, moralność, naukę i sztukę), a wreszcie dostarcza środków do zrozumienia jej przemian i kryteriów oceny jej osiągnięć. Filozofia stanowi przeto jakby samoświadomość kultury; przenika ją całą, lecz nie redukuje się do żadnej z jej dziedzin oraz teoretycznie tak je scala, by człowiek mógł harmonijnie i w pełni się doskonalić; tworzy on bowiem kulturę, ale i sam jest przez nią formowany; dlatego filozofia powinna przyczyniać się do personalistycznego charakteru kultury […], ukazując, jak ma być godna człowieka i jak najlepiej służyć jego rozwojowi. Służebne funkcje filozofii wobec kultury są jednocześnie służbą człowiekowi (filozofia zaspokaja najgłębsze aspiracje intelektualne człowieka), dlatego kryzysy kultury tak ściśle wiążą się z kryzysami filozofii i obniżeniem poszanowania godności człowieka.

Boże Narodzenie 2020. Życzenia Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF

Boże Narodzenie 2020. Życzenia Zarządu Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF

Posted Leave a commentPosted in członkowie Sekcji

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy wszystkim Członkom oraz Sympatykom Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego najserdeczniejsze życzenia. Niech ten niezwykły świąteczny czas będzie wypełniony pokojem oraz radością spotkania z przenikającą każdą chwilę doczesności tajemnicą Logosu. A w Nowym Roku niech realizują się wszystkie dobre plany i przedsięwzięcia. Zarząd Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF           […]

Kondycja polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX i XXI w. – jej szanse, wyzwania, zagrożenia

Kondycja polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX i XXI w. – jej szanse, wyzwania, zagrożenia

Posted Leave a commentPosted in mediateka, online, webinarium

Zapraszamy na debatę pt. Kondycja polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX i XXI w. – jej szanse, wyzwania, zagrożenia. Wokół książki Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI w. pod redakcją P. Mazura, P. Duchlińskiego i P. Skrzydlewskiego (Wydawnictwo Naukowe AIK, Kraków 2020). Czwartek, 17 grudnia 2020 r. godz. 17:00.   Program debaty I panel dyskusyjny: Prowadzący: dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK Uczestnicy: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ prof. dr hab. Jacek […]

Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena. Debata online

Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena. Odczyt online

Posted Leave a commentPosted in online, webinarium

  W imieniu Organizatorów zapraszamy na odczyt „Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena” wygłoszony na 515. posiedzeniu Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wpisuje się w obchody Roku Romana Ingardena. Prof. dr hab. Radosław Kuliniak – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także kierownik Centrum Badawczego Ingarden na wrocławskiej uczelni. Autor wielu monografii, przekładów i edycji tekstów źródłowych poświęconych nowożytnej filozofii niemieckiej i współczesnej […]

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2020 (III edycja)

Posted Leave a commentPosted in konkurs

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), czyli wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” po raz trzeci przyzna Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce” dla autora pracy z zakresu filozofii praktycznej. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe w języku polskim lub angielskim autorstwa pracownika naukowego lub doktoranta afiliowanego w polskiej jednostce naukowej opublikowane w czasopiśmie lub w książce w roku kalendarzowym 2019, można też zgłaszać całe książki. Zgłaszane prace […]

Ruch Filozoficzny Vol 76, No 1 (2020)

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Profesora Romana Witolda Ingardena

Posted Leave a commentPosted in artykuł, online

Ruch Filozoficzny Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ruch Filozoficzny Vol 76, No 1 (2020) W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Profesora Romana Witolda Ingardena Redakcja naukowa numeru: Radosław Kuliniak i Mariusz Pandura Spis treści W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Profesora Romana Witolda Ingardena  Wprowadzenie do Ingardenowskiego numeru „Ruchu Filozoficznego” Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura   |   PDF   |   9-11 […]

Dlaczego umieramy Debata online

Dlaczego umieramy? Debata online

Posted Leave a commentPosted in online, webinarium

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „Dlaczego umieramy?”. Prelegentami będą: Jan Fronk (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski); Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska); Tomasz Miller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński). Spotkanie odbędzie się 21 grudnia 2020 r. o godz. 12:15 pod adresem: https://zoom.us/j/4405647175 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniu i dyskusji. […]

Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni – Damian Luty

Posted Leave a commentPosted in doktoraty i habilitacje

Przedmiotem […] pracy jest metafizyczna interpretacja ogólnej teorii względności (OTW). Wyróżnione są współczesne podejścia z zakresu ontologii strukturalistycznych. Filozoficzna refleksja nad teoriami fizycznymi może przyjmować różne formy: może mieć charakter analizy epistemologicznej (metodologicznej), analizy socjologicznej, wreszcie – analizy z perspektywy teorii metafizycznych. Oprócz analiz podejmowanych z perspektywy teorii metafizycznych, w niniejszej pracy występują również elementy analizy epistemologicznej (metodologicznej). Ze względu na specyfikę […]

Granice Fizyki

Posted Leave a commentPosted in film, webinarium

Czym są granice i jak granice istnieją w mikro- i makroświecie? Czy wszechświat jest skończony? Jakie są najmniejsze możliwe wymiary obiektów fizycznych? Czy przejścia między układami nieożywionymi i ożywionymi, nieświadomymi i świadomymi są ciągłe czy dyskretne? Jakie znaczenie mają badania rezonansowe mózgu z dokładnością do 0,1 mm? Jakie są ograniczenia logiki Gödla? Co fizycy sądzą o granicach? Zapraszamy do wysłuchania naszym zdaniem bardzo interesującej debaty pt. Granice Fizyki z udziałem […]

Czy światem rządzą prawa?

Posted Leave a commentPosted in online, webinarium

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „Czy światem rządzą prawa?”. Prelegentami będą: Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska); Tomasz Miller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński); Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska). Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2020 r. o godz. 12:15 pod adresem: https://zoom.us/j/4405647175. Podobne wpisy: Przewidywanie zdarzeń, struktura […]

Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach

Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach

Posted Leave a commentPosted in książka, Mistrzowie

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku grupa filozofów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukształtowała środowisko, które – ze względu na powiązania personalno-dydaktyczne oraz wspólny program uprawiania filozofii – można nazwać szkołą filozoficzną. Szkołę tę przyjęło się określać mianem lubelskiej szkoły filozoficznej (LSF) bądź (dla wyakcentowania niektórych jej cech) lubelskiej szkoły filozofii klasycznej lub też lubelskiej szkoły filozofii realistycznej. […] W niniejszej książce próbujemy […]

Problem współmierności wybranych fizykalnych modeli czasu - Artur Przechowski

Problem współmierności wybranych fizykalnych modeli czasu – Artur Przechowski

Posted Leave a commentPosted in doktoraty i habilitacje

Kategoria czasu stanowi jedną z fundamentalnych kategorii w całokształcie ludzkiej refleksji nad zastaną rzeczywistością. Pojęcie czasu funkcjonuje jako pojęcie fundamentalne zarówno w filozofii, jak i w naukach przyrodniczych; sposób rozumienia fenomenu czasu stanowi nadto integralny element całej sfery kultury ludzkiej, włącznie ze sztukami pięknymi i religią, a także światopoglądu i życia codziennego każdej ludzkiej osoby. O ile jednak w sztuce czy życiu codziennym pojęcie czasu bywa milcząco zakładane […]

Bóg, czas i wolność. Wokół problemu przyszłych zdarzeń przygodnych

Posted Leave a commentPosted in książka

Zgodnie z popularnym stwierdzeniem Bertranda Russella „w filozofii rzecz polega na tym, by zacząć od czegoś tak prostego, że wydaje się niewarte wypowiedzenia, a skończyć na czymś tak paradoksalnym, że nikt w to nie uwierzy”. Zagadnienie przyszłych zdarzeń przygodnych (łac. futura contingentia), któremu poświęcona jest niniejsza książka, jest dobitną ilustracją tej myśli. Jednocześnie świadczy jednak o tym, że paradoks czai się już w zaułkach samego zdrowego rozsądku. Problem przyszłych zdarzeń przygodnych został postawiony […]