XII Polski Zjazd Filozoficzny. Zaproszenie

Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN zapraszają wszystkich Filozofów oraz Miłośników filozofii z Polski i zagranicy do działu w XII Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbędzie się w dniach 11 – 16 września 2023 – w 100 rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Zjazd będzie się odbywał budynkach Uniwersytetu Łódzkiego położonych w tzw. Nowym Centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Łódź Fabryczna. Podczas Zjazdu przewidujemy debaty, panele dyskusyjne, wykłady plenarne, sympozja oraz obrady w ponad 20 sekcjach tematycznych. W porozumieniu z organizatorami Zjazdu, uczestnicy będą mogli zorganizować dodatkowe kolokwia. Miło nam poinformować, że gościem specjalnym Zjazdu zgodziła się być prof. Susan Haack z Uniwersytetu w Miami (USA) zaś przewodnictwo Komitetu Honorowego zgodziła się objąć J. M. Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.

Referaty w sekcjach tematycznych mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim. Organizatorzy nie przewidują oddzielnej sekcji dla gości zagranicznych.

Wstępny program Zjazdu, który będzie korygowany i uzupełniany na bieżąco znajduje się na stronie https://www.zjazdfilozoficzny.uni.lodz.pl.

Do zobaczenia w Łodzi w roku 2023.

Teologia Arthura Peacocke’a. Filozoficzne i naukowe uwarunkowania

Nakładem Wydawnictwa Scriptum ukazała się książka pt. Teologia Arthura Peacocke’a. Filozoficzne i naukowe uwarunkowania. Jej autorem jest Aleksander Rosół.

Książka stara się ukazać poszukiwania interpretacyjne jednego z czołowych przedstawicieli zajmujących się eksploracją przestrzeni granicznych nauk i teologii – Arthura Peacocke’a, biologa molekularnego i równocześnie anglikańskiego duchownego, który w roku 2001 za swoje badania uzyskał prestiżową nagrodę Templetona. Wizja wspólnej naukowo-teologicznej drogi do zrozumienia, którą starał się ukazywać w swoich pracach, stanowi główne przesłanie jego twórczości intelektualnej. Jako naukowiec i równocześnie teolog chciał dokonać uspójnienia myśli teologicznej z naukowymi perspektywami współczesnych badań dotyczących np. możliwych rozwiązań genezy świata, wyjaśnienia powszechności i różnorodności wierzeń religijnych, zależności i relacji między mózgiem a umysłem czy zakresu aplikacji filozoficznych koncepcji naturalistyczno-redukcjonistycznych tak w naukach, jak i w teologii.

Filozoficzne problemy badań medycznych (Kraków, 27 stycznia 2023)

Konferencja “Filozoficzne problemy badań medycznych” organizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim dotyczyła refleksji nad metodologicznymi i filozoficznymi aspektami badań medycznych i fundamentalnymi kwestiami teorii i praktyki w naukach o zdrowiu, a w szczególności analizy problemów ontologicznych i epistemicznych. Konferencja “Filozoficzne problemy badań medycznych”   Filozofia medycyny, rozumiana jako subdyscyplina filozofii nauki, jest prężnie rozwijającym się na świecie obszarem badań. Również w Polsce wielu filozofów […]

Teologia ewolucyjna. Założenia-problemy-hipotezy

Prezentowana Czytelnikowi obecna postać tego studium stanowi produkt długiego procesu konceptualnych poszukiwań, prowadzo­nych przez teologa i filozofa, których połączyła wspólna fascyna­cja nauką jako miejsca, gdzie w komplementarny względem siebie sposób schodzą się miejsca teologicznego i filozoficznego pozna­nia. I choć w swoich pierwszych inspiracjach polegaliśmy na pracach współczesnych teologów ewolucyjnych, takich jak Dennis Edwards czy John Haught, to jednak nasza uwaga […]

Czy Mikołaj Kopernik był filozofem średniowiecznym? 

Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zapraszają na Lubelskie Seminarium Otwarte im. ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB. Gościem Seminarium będzie prof. Marcin Karas (Instytut Filozofii UJ), który wygłosi referat pt. Czy Mikołaj Kopernik był filozofem średniowiecznym? Seminarium rozpocznie się w poniedziałek, 16 stycznia 2023 r. o godz. 19:00. Link do spotkania www.bit.ly/filozofia_otwarte_seminarium_14. — Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams Dołącz […]

Filozofuj! 2023 nr 1(49): Ewolucja

  Niekiedy jest tak, że filozofowie z ciekawością spoglądają na wybrane teorie naukowe i starają się rozstrzygnąć, jakie konsekwencje dla posiadanego przez nas obrazu świata płyną z ich akceptacji. Jedną z nich jest teoria ewolucji. Filozoficzne zainteresowanie naukowym dzieckiem Karola Darwina nie słabnie – jest wręcz czymś często spotykanym powoływanie się na ewolucyjne scenariusze, które mają wspierać określone rozwiązania […]

Andrzej Łukasik: Dialog 1. Klasyczny obraz świata i jego upadek

Dialog 1. Klasyczny obraz świata i jego upadek

Jeden z najwybitniejszych fizyków XX w. Richard Feynman powiedział: „Nikt nie rozumie mechaniki kwantowej”.   Dialog 1. Klasyczny obraz świata i jego upadek Andrzej Łukasik Małgosia: Jasiu, czytałam, że mechanika kwantowa spowodowała upadek klasycznego obrazu świata i była jedną z dwóch (obok teorii względności Einsteina) wielkich rewolucji naukowych w fizyce XX w. Wiem, że podczas rewolucji zachodzą wielkie zmiany, ale jaki […]

Świat zamknięty. Filozoficzne spory wokół naturalizmu. ONLINE

  ŚWIAT ZAMKNIĘTY Filozoficzne spory wokół naturalizmu 9 grudnia (piątek) 2022 sala CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy KUL) 10.00 – 10.15 — Otwarcie – Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski Świat – prowadzenie: dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki 10.15 Wiele twarzy naturalizmu – ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, prof. UPJPII 10.45 Dyskretny urok naturalizmu, czyli o naturalizmie jako wytrychu pojęciowym – prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL) 11.15 Czy jesteśmy […]

Łukasiewicz. Metafizyka nowoczesności?

W tym numerze przypominamy nieco przykurzoną postać jednego z twórców polskiej szkoły logicznej (szkoły lwowsko-warszawskiej), aby wraz z nim przyjrzeć się zarówno pewnej części filozofii analitycznej, jak i wielkiej próbie uchwycenia zagadnień metafizycznych. Wraz z nim przyglądamy się metafizyce, podchodząc do niej z perspektywy logicznej. Czy zasady metafizyczne da się można precyzyjnie wyrazić przy pomocy aparatu logicznego? Czy zasady […]

Dlaczego raczej jest COŚ niż NIC? – Andrzej Białas

Dlaczego raczej jest COŚ niż NIC? Andrzej BIAŁAS Zdaję sobie sprawę, że tytuł mojego wykładu, powtarzający słynne metafizyczne pytanie Leibniza,  może być potraktowany jako pewnego rodzaju uzurpacja, a przynajmniej przekroczenie kompetencji.  Rzeczywiście, fizyk próbujący wymądrzać się na temat filozofii to dość podejrzana sprawa (chociaż wcale nierzadka, zwłaszcza wśród emerytów). Aby więc uniknąć napomnienia “pilnuj szewcze kopyta”, […]

Fizykalizm i ewolucjonizm w epistemologii znaturalizowanej

Książka stanowi dogłębne studium epistemologii znaturalizowanej w jej dwóch odsłonach – fizykalistycznej i ewolucjonistycznej. Jest przy tym jedynym tak szczegółowym omówieniem epistemologii ewolucyjnej (zarówno jeśli chodzi o polską, jak i zagraniczną literaturę). Autorka stawia pytania o ontologiczne, metodologiczne i epistemologiczne podstawy omawianych przez nią stanowisk. Dowodzi (odwołując się nie tylko do filozoficznych rozważań, ale także wiedzy z obszaru neuronauk czy genetyki), że konstruktywizm biologiczno-kulturowy (program […]

Davide Serpico & Mark Fedyk – Threshold Problems in Bioethics: Perspectives from the Philosophy of Biology

We have the pleasure to invite you to another research seminar in the ‘BIOUNCERTAINTY’ research project. This week Davide Serpico & Mark Fedyk will give a talk: “Threshold Problems in Bioethics: Perspectives from the Philosophy of Biology”. The seminar will take place on Thursday 8th of December at 5:30 p.m. in the room 25 on Grodzka Street and via MS Teams. Abstract […]

HumanTech Summit 2022

Międzynarodowa konferencja naukowa HumanTech Summit organizowana przez Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS prezentuje najnowszą wiedzę z zakresu relacji człowiek – technologia. Podczas wydarzenia omówimy szereg zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami – od sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej, przez rzeczywistość wirtualną (VR) i metawersum po robotykę, cyborgizację i internet rzeczy. Będziemy dyskutować na temat roli nowych technologii w edukacji, medycynie i sztuce, ale także o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą ich […]

Świat zamknięty. Filozoficzne spory wokół naturalizmu

W imieniu Organizatorów zapraszamy na XXIV Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”, które odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (aula CTW-113) w dniu 9 grudnia (piątek) 2022 roku nt. „Świat zamknięty”. Filozoficzne spory wokół naturalizmu. Zgodnie z zamysłem inicjatorów cyklu – śp. o. prof. M.A. Krąpca OP i śp. ks. prof. A. Maryniarczyka SDB – sympozjum poświęcone jest refleksji nad najważniejszymi problemami filozoficznymi, jak i popularyzowaniu filozofii […]

Nauka, etyka i media

  Rola naukowców w czasach popkultury i etyka w komunikacji naukowej – to główne zagadnienia konferencji „Nauka, etyka, media”, która odbędzie się 2-3 grudnia w Warszawie. Nowe technologie informacyjne pozwalają upowszechniać informacje i poglądy coraz szerszym kręgom społeczeństwa. Ułatwiają też wykorzystywanie nauki do osiągania partykularnych korzyści lub celów politycznych przez rozpowszechnianie informacji niesprawdzonych lub celowo zniekształconych. Roli naukowców w czasach popkultury […]

Zapomniany geniusz fizyki. Rzecz o Marianie Smoluchowskim

Zapomniany geniusz fizyki, rzecz o Marianie Smoluchowskim to książka popularnonaukowa, której celem jest przybliżenie szerszemu kręgowi czytelników postaci wybitnego fizyka i filozofa. Znalazło się w niej wiele wątków biograficznych – wykorzystano między innymi materiały wspomnieniowe opisujące Smoluchowskiego jako pedagoga, naukowca, alpinistę i ojca rodziny, które dość licznie publikowano po nieoczekiwanej śmierci fizyka. Autor prezentuje zasługi polskiego fizyka […]

Wielkie Pytania w Krakowie: Dziedzictwo Kopernika

Wielkie Pytania w Krakowie: Dziedzictwo Kopernika

Trzy debaty, które odbędą się w ramach serii Wielkie Pytania w Krakowie poświęcone będą dziedzictwu Kopernika. Debaty będą transmitowane na żywo w Internecie. Data: 28.11.2022 Czas rozpoczęcia: 10.00 Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 Witryna internetowa wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2011653205890914   W pierwszej z cyklu trzech debat (początek o godz. 10) zapytamy naszych gości o to, co wiemy i czego ciągle nie wiemy o Mikołaju Koperniku – jego pochodzeniu, […]

Przyroda a dyskursy narodowe (w kulturach Europy Środkowo-Wschodniej)

Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG zaprasza na konferencję naukową „Przyroda a dyskursy narodowe (w kulturach Europy Środkowo-Wschodniej)”, która odbędzie się w dniach 24−26 listopada 2022 r.   Program konferencji Celem konferencji będzie debata wokół utrwalonych w kulturach Europy Środkowo-Wschodniej sposobów tradycyjnego myślenia o przyrodzie (ich genezie, przejawach, przekształceniach oraz zagrożeniach, jakie za sobą niosą). Uczestnicy będą rozmawiać […]

Etologia i wartości. Ujęcie Jerzego Chmurzyńskiego

Etologia i wartości. Ujęcie Jerzego Chmurzyńskiego

  Czy wyróżniona ścieżka ewolucjonistyczna w labiryncie wiedzy naukowej, wskazana przez K. Darwina, pokazuje nam lustro, w którym człowiek powinien się przyglądać i rozpoznawać swoje oblicze oraz szukać wskazówek, co i gdzie należy eksplorować głębiej, aby siebie lepiej zrozumieć? Czy tym lustrem jest historia przyrody, historia naszego gatunku i gatunków pokrewnych? Czy w nim powinniśmy oglądać siebie i szukać wskazówek, jak należy na nowo odpowiedzieć […]