Katastrofa tunguska jako prefiguracja globalnego zagrożenia

Posted Leave a commentPosted in Cosmotheoros. Blog Zenona Roskala

         Katastrofy przyrodnicze w geologicznej skali czasu zdarzają się stosunkowo często, ale w perspektywie historycznej są zjawiskami rzadkimi i mocno ogniskującymi uwagę opinii publicznej. We współczesnej historii wydarzenie znane jako katastrofa tunguska nie ma precedensu. Szacuje się, że siła wybuchu była porównywalna do eksplozji bomby wodorowej, co odpowiada ponad tysiącu bomb zrzuconych na Hiroszimę. W wyniku eksplozji zniszczeniu uległo  ponad 80 mln. drzew na obszarze ponad 2 tys. […]