Możemy postawić hipotezę, że za istnienie i własności Wszechświata odpowiadają pewne moce niematerialne i ponadnaturalne – Leszek M. Sokołowski

Brzmi to zaskakująco, wielokrotnie bowiem słyszeliśmy, że Ziemia jest wyjątkowym, bardzo nietypowym miejscem. To prawda, lecz tu chodzi nie o Ziemię, ale o kosmiczną materię wypełniającą tak olbrzymi obszar, że światło leci przezeń wiele milionów lat, jest więc dużo większy od Galaktyki, czyli Drogi Mlecznej. W każdej religii Ziemia, płaska czy nie, zajmuje centralne miejsce we Wszechświecie jako siedlisko człowieka. W Średniowieczu chrześcijaństwo przyjęło, na szczęście nie jako artykuł […]

Co wiemy o początku Wszechświata?

Niestety mniej, niżbyśmy chcieli. Według kosmologii relatywistycznej opartej na ogólnej teorii względności Einsteina jest zasadne przypuszczać, że Wszechświat miał początek i był to początek materii, czasu i przestrzeni. O samym początku, zwanym Wielkim Wybuchem i o tym, co działo się wkrótce po nim, wiemy niewiele, bowiem było to skryte za Horyzontem Fizyki, czyli były to zjawiska, których nie obserwujemy w dzisiejszym świecie i dla których nie mamy wiarygodnego opisu […]