Czy Jędrzej Śniadecki odkrył nowy pierwiastek?

Posted Leave a commentPosted in Cosmotheoros. Blog Zenona Roskala

Rok 1807 był bogaty w nie tylko w wydarzenia militarno-polityczne (Bitwa pod Frydlandem, utworzenie Księstwa Warszawskiego), ale także w wydarzenia naukowe. W tym roku Humphry Davy  (1778-1829) po raz pierwszy wyodrębnił (nowy pierwiastek) potas i otrzymał metaliczny sód. Po koniec (29) marca  1807 roku  Heinrich  Olbers  (1758-1840) odkrył nowe ciało niebieskie zaliczane wówczas do planet. Nowa ,,planeta” została nazwana Westa i była czwartą odkrytą planetoidą. Istnieje paralela pomiędzy (nowymi) planetami […]