Studia Philosophiae Christianae 57 Nr 1 (2021)

Studia Philosophiae Christianae Tom 57 Nr 1 (2021) ISSN: 0585-5470 / e-ISSN: 2720-0531 SPIS TREŚCI   Artykuły Adam Grzegorzyca, Koncepcja ludzkiej duszy i problem animacji w systemie filozoficznym Eriugeny Karolina Rozmarynowska, The Language of Christian Ethics. A Definition of Ethical Notions as Illustrated by the Concept of Tadeusz Ślipko Marek Łagosz, Argument „ze skończoności” jako wariant […]

Numery Specjalne 1 i 2 / 2020 Studia Philosophiae Christianae

Numery Specjalne Studia Philosophiae Christianae

Opublikowane zostały na stronie dwa numery specjalne czasopisma Studia Philosophiae Christianae, na które składają się tłumaczenia na j. angielski wybranych artykułów opublikowanych w SPCh w latach 2000-2018. W numerze specjalnym 1 znalazły się artykuły mieszczące się w zakresie tematycznym należącym do historii filozofii, logiki, epistemologii i filozofii języka. Z kolei w numerze 2 – artykuły z zakresu filozofii nauki, filozofii przyrody, etyki […]

Studia Philosophiae Christianae Tom 56 Nr 3 (2020)

Studia Philosophiae Christianae Tom 56 Nr 3 (2020) ISSN: 0585-5470 / e-ISSN: 2720-0531   SPIS TREŚCI   Artykuły Janina Buczkowska, Realizm naukowy wobec zmiany teorii w nauce Sybille C. Fritsch-Oppermann, Metaphors and metaphorical language/s in religion, art and sciences Juuso Loikkanen, The design argument salvaged? Assessing the contemporary argument from improbability Taylor J. […]

Studia Philosophiae Christianae poświęcone pamięci ks. prof. Grzegorza Bugajaka

Szanowni Państwo, niedawna śmierć ks. prof. Grzegorza Bugajaka stanowi wielką stratę zarówno dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, jak też dla całego środowiska filozoficznego. Wśród różnorodnych form jego zaangażowania w działalność akademicką była również wieloletnia i wykonywana z oddaniem praca redaktora naszego kwartalnika naukowego ‘Studia Philosophiae Christianae’. W związku z tym zarówno władze Instytutu Filozofii WFCh, jak też […]

Studia Philosophiae Christianae Tom 56 Nr 1 (2020)

Studia Philosophiae Christianae Tom 56 Nr 1 (2020) ISSN: 0585-5470 / e-ISSN: 2720-0531   SPIS TREŚCI   Artykuły Andrzej Kobyliński, Czym jest sakralny wymiar natury? Filozoficzna interpretacja twórczości Friedricha Hölderlina w dziełach Romano Guardiniego Arkadiusz Lao, Krytyka idei „bezwyznaniowości” w ujęciu Wojciecha Dzieduszyckiego Jerzy Luty, Jak możliwa jest adaptacyjna analiza sztuki? Niektóre problemy […]

Studia Philosophiae Christianae

Zapraszamy uczestników uczestników XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego do nadsyłania publikacji do Studia Philosophiae Christianae

W imieniu Redakcji Studia Philosophiae Christianae zapraszamy uczestników XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, zwłaszcza tych, którzy wygłosili referaty w ramach Sekcji tematycznej Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych do nadsyłania tekstów wystąpień w formie artykułów do końca listopada 2019 (I termin) stycznia 2020 r.. Zrecenzowany tom opublikowanych referatów ukaże się w 2020 r. Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego […]

Studia Philosophiae Christianae

Zapraszamy uczestników uczestników XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego do nadsyłania publikacji do Studia Philosophiae Christianae

W imieniu Redakcji Studia Philosophiae Christianae zapraszamy uczestników XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, zwłaszcza tych, którzy wygłosili referaty w ramach Sekcji tematycznej Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych do nadsyłania tekstów wystąpień w formie artykułów do końca listopada br. (I termin). Zrecenzowany tom opublikowanych referatów ukaże się w 2020 r. Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Artykuły publikowane […]

Studia Philosophiae Christianae Tom 55 Nr 1 (2019)

Studia Philosophiae Christianae Tom 55 Nr 1 (2019) ISSN: 0585-5470   SPIS TREŚCI   Artykuły Małgorzata Hołda, Can forgetting be constructive? – The hermeneutics of memory, forgiveness and reconciliation Miłosz Puczydłowski, Theodicy as God’s portraiture Adam Grzegorzyca, Eriugeny koncepcja stworzenia wszystkiego z niczego w człowieku Tadeusz Pabjan, Uwagi o teistycznej interpretacji zasady antropicznej Marcin Napadło, Stworzenie […]

X Polski Zjazd Filozoficzny: Sekcja Filozofii Przyrody w Studia Philosophiae Christianae

X Polski Zjazd Filozoficzny: Sekcja Filozofii Przyrody w Studia Philosophiae Christianae 52 (2016) 4 Niniejszy numer zawiera wybrane, poszerzone i przeformułowane do postaci artykułów referaty wygłoszone w ramach Sekcji Filozofii Przyrody na X Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbył się w Poznaniu, w dniach 15-19 września 2015 r. Dotyczą one problematyki z zakresu szeroko pojętej filozofii przyrody nieożywionej. Druga ich część (z filozofii przyrody ożywionej) […]

Studia Philosophiae Christianae Tom 53 Nr 1 (2017)

Studia Philosophiae Christianae Tom 53 Nr 1 (2017) ISSN: 0585-5470   SPIS TREŚCI   Artykuły Piotr Bylica, Naturalistic theism on special divine action within the framework of the model of the levels of analysis Marian Grabowski, Egzegeza filozoficzna początku Genesis Krzysztof Kędziora, John Rawls: kontraktualizm i konstruktywizm Krzysztof Chodasewicz, Wieloraka realizacja warunków doboru […]