Sens metafizyki / ontologii

Jaki jest świat, jak o nim myśleć, co jest jego fundamentem i dlaczego w ogóle istnieje? Jeśli metafizyka jest poszukiwaniem odpowiedzi na tego typu pytania, to istotne okazuje się również to, by sama posiadała solidne fundamenty. Pytanie o sens metafizyki/ontologii jest pytaniem metaprzedmiotowym, o jej racjonalność, możliwości poznawcze, co i w jaki sposób wyjaśnia, a więc pytanie o przedmiot i metodę. Dalej pytaniem o jej prawomocność, co ją uzasadnia w szczególności w świetle jej krytyki i podejrzenia o irracjonalność. Ważne tu są również koncepcje metafizyki i ontologii, klasyczne, nowożytne, a także współczesne, różne ich typologie oraz metaprzedmiotowe ujęcia.

Pytanie o sens metafizyki/ontologii to też pytanie o cel i wartość, a więc czy prócz domniemanego celu teoretycznego ma ona również cel praktyczny oraz jaka jest jej wartość w sensie aksjologicznym albo społecznym. Pytamy o jej sens dzisiaj, ale też w ogóle. Dziś stanie się historią już jutro. Chodzi więc też o przyjrzenie się jej sensowności w ogóle, a więc tym aspektom metafizyki i ontologii, które – jeśli mają sens – to miały go zarówno w czasach Arystotelesa, jak i teraz.

Chcemy skupić uwagę nad szeroko pojętą racjonalnością metafizyki/ontologii, jej przedmiotem, metodą, koncepcjami, uzasadnieniem i krytyką. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem, w szczególności filozofów, zajmujących się problematyką metafizyczną lub ontologiczną oraz metodologią tych dyscyplin czy metodologią nauki w ogóle. Nie zawężamy refleksji do jakieś tradycji czy koncepcji metafizyki/ontologii, zakładając różne jej wymienione i pominięte wyżej formy.

 

Strona www konferencji wraz z interesującym programem:

https://wszop.edu.pl/konferencja-sens-metafizyki-ontologii/

 

Poniżej znajdują się linki do konferencji online

Rejestracja uczestników: 31.05.2024 (bez referatu)

 

 

Program

I dzień / 6.06.2024 (czwartek)

 • 9:00-9:15 Rozpoczęcie / aula
 • 9:15-10:00 Wykład / aula Ontologia, logika i modalności – prof. dr hab. Jan Woleński (online) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • 10:00-10:45 / aula Ontologia i metafizyka. Metody i narzędzia – dr hab. Janusz Kaczmarek (stacjonarnie) Uniwersytet Łódzki
 • 10:45-11:30 / aula Klika uwag o uprawianiu ontologii (głównie analitycznej) – dr hab. Maciej Dombrowski (online) Uniwersytet Wrocławski
 • 10:00-10:45 / sala 022 Ontologia i metafizyka w rozumieniu Nicolaia Hartmanna. Przykład wykorzystania we własnych badaniach – dr Alicja Pietras (stacjonarnie) – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 10:45-11:30 / sala 022 – Realizm i antyrealizm w filozofii historii. Próba klaryfikacji – dr Piotr Kowalewski Jahromi (stacjonarnie) – Uniwersytet Śląski
 • 11:30-12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00-12:45 / aula – Hipotetyczność metafizyki na przykładzie metafizyki procesu A.N. Whiteheada – dr Bogdan Ogrodnik (stacjonarnie) – Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada
 • 12:45-13:30 / aula – Idee w ujęciu dynamicznym – dr Bartłomiej Skowron (online) – Politechnika Warszawska
 • 12:00-12:30 / sala 022 – Trzy podejścia do podobieństwa rodzinnego: semantyka, syntaktyka i teoria własności – Bartosz Tomasz Żak (stacjonarnie) – Uniwersytet Jagielloński
 • 12:30-13:00 / sala 022 – Kryterium identyczności a zasada indywiduacji – zależności między istotą i identycznością – Milena Żydek (online) – Uniwersytet Warszawski
 • 13:00-13:30 / sala 022 – Zagadnienie kryteriów istnienia – Maciej Raźniak (stacjonarnie) – Uniwersytet Warszawski
 • 13:30-14:30 Obiad
 • 14:30-15:15 Wykład / aula – Platonism and Quantification / Platonizm i kwantyfikacja – prof. Peter van Inwagen (online) – University of Notre Dame, Duke University, United States
 • 15:15-16:00 / aula – Starting a Step Back: Redirecting Metaphysics / Rozpoczęcie kroku wstecz: przekierowanie metafizyki – prof. Amie L. Thomasson (online) – Dartmouth College, Thornton (Colorado), United States
 • 16:00-16:45 / aula – Inquiry and indeterminacy / Dociekanie i nieokreśloność – prof. Boris Kment (online) – Princeton University, (New Jersey), United States
 • 15:15-16:00 / sala 022 – Filozofia końca. Czy solipsysta może popełnić samobójstwo? – dr hab. Adam Olszewski (online) – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 16:00-16:45 / sala 022 – O znaczeniu metafizyki dla etyki – dr Piotr Rosół (stacjonarnie) – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • 16:45-17:00 Przerwa kawowa
 • 17:00-18:00 Panel dyskusyjny / sala 022 – Czy współczesny metafizyk/ontolog powinien stawiać sobie pytanie „co istnieje?” – rozmowę z uczestnikami konferencji prowadzi dr Rafał Katamay (stacjonarnie/online)

 

II dzień / 7.06.2024 (piątek)

 • 9:00-9:45 Wykład / aula – Duch i natura – fragmenty medytacji – prof. dr hab. Stanisław Judycki (online) – Uniwersytet Gdański
 • 10:00-10:45 / aula – Absconditeizm. Metafizyka Bożej ukrytości – dr hab. Miłosz Hołda (online) – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 10:45-11:30 / aula – Pozaanalityczne narzędzia formułowania i uzasadniania twierdzeń na gruncie metafizyki analitycznej – dr hab. Mariusz Grygianiec (online) – Uniwersytet Warszawski
 • 10:00-10:45 / sala 022 – Jedność w mistyce i w metafizyce – dr Andrzej Serafin – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 10:45-11:30 / sala 022 – Rozumienie „meta” w metafizyce – dr Rafał Katamay (stacjonarnie) – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • 11:30-12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00-12:45 / aula – Metoda metafizyki a realizm – dr hab. Tomasz Duma (online) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 12:45-13:30 / aula – Czy esse u Tomasza z Akwinu to tylko metafora? – dr hab. Wojciech Grygiel (stacjonarnie) – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 12:00-12:30 / sala 022 – Metafizyka wobec wyzwania Wittgensteinowskiego kwietyzmu – mgr Daniel Milewski (stacjonarnie) – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 12:30-13:00 / sala 022 – O postępach w metafizyce, czyli w jakim sensie debata o qualiach w współczesnej filozofii umysłu stanowi krok naprzód w rozstrzygnięciu wielowiekowego sporu między materializmem a spirytualizmem? – mgr Krzysztof Piętak (stacjonarnie) – Uniwersytet Warszawski
 • 13:00-13:30 / sala 022 – Spory metafizyczne jako spory praktyczne – mgr Ignacy Kłaput (online) – Uniwersytet Warszawski
 • 13:30-14:30 Obiad
 • 14:30-15:15 / aula – What is Logical Monism? / Czym jest monizm logiczny? – dr Justin Clarke-Doane (online) – Columbia University, New York, United States
 • 15:15-16:00 / aula – Manyism as mereologicism / Wielizm jako mereologizm – dr Robert Trueman (online) – University of York, (England) United Kingdom
 • 16:00-16:45 / aula – Axiomatic and Computational Metaphysics / Metafizyka aksjomatyczna i obliczeniowa – dr Edward N. Zalta (online) – Stanford University, (California) United States
 • 14:30-15:00 / sala 022 – Jednoznaczność pojęcia bytu w filozofii Jana Dunsa Szkota – mgr Adam Paweł Rosłan (stacjonarnie) – Uniwersytet Warszawski
 • 15:00-15:30 / sala 022 – Matematyka jako metafizyka: Platońskie wątki w naukowych teoriach Einsteina i Penrose’a – mgr Jan Szyller, dr Agnieszka Matylda Schlichtinger (stacjonarnie) – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej “Horyzont”
 • 15:30-16:00 / sala 022 – Platońskie konstrukcje? Uwagi o możliwej synergii w obliczu badań nad twierdzeniem o czterech barwach – mgr Bartosz Kośny (online) – Uniwersytet Wrocławski
 • 16:00-16:30 / sala 022 – Platońskie uzasadnienie metafizyki jako argument transcendentalny – Bartosz Mariański (stacjonarnie) – Uniwersytet Warszawski
 • 16:30-17:00 / sala 022 – Po co nam dwie metafizyki – czyli Kant a problem metafizyki – Weronika Jurkowska (zdalnie) – Uniwersytet Jagielloński
 • 16:45-17:00 Przerwa kawowa
 • 17:00-18:00 Panel dyskusyjny / sala 022 – Co właściwie oznacza “meta” w metafizyce? Perspektywy historyczne i współczesne. – rozmowę z uczestnikami konferencji prowadzi dr Konrad D. Rycyk OFM (stacjonarnie/online)

 

Poniżej znajdują się linki do konferencji. Sesja w auli będzie dostępna w aplikacji Zoom, natomiast sesja w sali 022 w aplikacji Teams. Proszę zwrócić na to uwagę.

Tłumaczenie symultaniczne będzie dostępne na auli od godz. 14:30. W aplikacji Zoom mogą Państwo wybrać preferowany język. Referujący w języku angielskim proszeni są o wybranie języka angielskiego. Słuchacze polscy mogą pozostawić język oryginalny (domyślne ustawienie) lub przełączyć na język polski (tłumaczenie symultaniczne).

 

Dzień 1, czwartek 06 czerwca 2024

Aula (Zoom):
https://zoom.us/j/99812380927?pwd=0UL8AUxC8OKghouqx2ge8DdWhfhVAr.1

Identyfikator spotkania: 998 1238 0927
Kod dostępu: 123456

Sala 022 (Teams):

 

Dzień 2, piątek 07 czerwca 2024

Aula (Zoom):

 

Sala 022 (Teams):

 

Program konferencji dostępny jest na stronie: https://www.wistocierzeczy.pl/konferencja-sens-metafizyki-ontologii/

Życzymy owocnego udziału!

Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.