Czy Mikołaj Kopernik był filozofem średniowiecznym? 

Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zapraszają na Lubelskie Seminarium Otwarte im. ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB. Gościem Seminarium będzie prof. Marcin Karas (Instytut Filozofii UJ), który wygłosi referat pt. Czy Mikołaj Kopernik był filozofem średniowiecznym? Seminarium rozpocznie się w poniedziałek, 16 stycznia 2023 r. o godz. 19:00. Link do spotkania www.bit.ly/filozofia_otwarte_seminarium_14. — Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams Dołącz […]

Filozoficzne implikacje kosmologii antropicznej. Międzywarsztatowe Seminarium Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF

Zapraszamy na drugie Międzywarsztatowe Seminarium Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF w dniu 26 marca 2022, g. 10:00. (online – ZOOM) Temat: “Filozoficzne implikacje kosmologii antropicznej” Prelegent: dr hab. Sławomir Leciejewski (UAM) SOBOTA, 26 MARCA 2022 O 10:00 (online – ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/88337264540…) W drugiej połowie XX wieku badania z zakresu kosmologii naukowej zaczęto odnosić do faktu istnienia białkowych form życia na jednej […]

Polska myśli ewolucjonistyczna w drugiej połowie XIX wieku – Michał Wagner. Międzywarsztatowe Seminarium Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF

  Międzywarsztatowe Seminarium Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF 18.12.2021, g. 10:00 (on-line – ZOOM) Michał Wagner Instytut Filozofii UKSW w Warszawie Polska myśli ewolucjonistyczna w drugiej połowie XIX wieku Streszczenie Analizując recepcję doktryny naukowej w danym kraju, można czasem dostrzec, iż jej krytyka bądź też obrona zmieniają jej treść. W mojej prezentacji będę argumentował, że taka […]

Międzywarsztatowe Seminarium Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF

Zapraszamy do udziału w Międzywarsztatowym Seminarium Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Seminarium stanowi przedłużenie corocznych Warsztatów Filozofii Przyrody i będzie okazją do wymiany informacji i podtrzymywania kontaktu między członkami Sekcji oraz prezentacji tematycznych i dyskusji na ich temat. Spotkania seminaryjne będą odbywały się w formie online. W trakcie każdego spotkania przewidziane są jedna lub dwie prezentacje tematyczne (czas […]

The Best of Enemies: How to Engage in the Science and Religion Dialogue

Podczas tego otwartego seminarium zamierzam przedstawić relacje między nauką a religią w różnych kontekstach, a mianowicie w mediach, nauczaniu uniwersyteckim i środowisku akademickim, zanim zwrócę uwagę na znaczenie prawidłowego zrozumienia tego związku dla wiary chrześcijańskiej. Wspomniana relacja przechodziła różne etapy w historii, w których różne modele były używane, aby jasno określić, w jaki sposób nauka i religia powinny się do siebie odnosić. Dokonam przeglądu niektórych z tych modeli i zilustruję niektóre niedociągnięcia, które utrudniają korzystny dyskurs między nauką a religią. Odpowiednie podejście do dialogu może sprzyjać dalszemu postępowi w obu dziedzinach. Na koniec skoncentruję się na niektórych refleksjach Benedykta XVI, które skłaniają teologię do lepszego przedstawienia relacji między Bogiem, człowiekiem i wszechświatem.

Wydział Filozofii zaprasza na otwarte seminarium doktoranckie pt. The Best of Enemies: How to Engage in the Science and Religion Dialogue, które rozpocznie się 17 maja 2021 r. o godz. 15.00. Seminarium odbywa się w ramach cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures, a poprowadzi je Prof. Javier Sánchez-Cañizares (Universidad de Navarra).

Seminarium odbędzie się online bit.ly/2021_Kaminski_Seminar.

Filozofia kognitywistyki seminarium w IFiS PAN

Wartości pragmatyczne a wartości epistemiczne

Zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 29 marca 2019 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 161 o godz. 14.00. W trakcie seminarium dyskutować będziemy z profesorem Pawłem Kawalcem (Katedra Teorii Poznania, WF, KUL) i Adamem P. Kubiakiem (Optimum Pareto Foundation) ich tekst „When Pragmatic Values Become Epistemic Values: Expanding […]

Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego

Uprzejmie zapraszamy do Lublina na posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w sali GG208. Mgr inż. Ewa Kula wygłosi referat pt. Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego Analiza dyskursu naukowego na przykładzie sporu o Puszczę Białowieską Ewa Kula Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego. Analiza dyskursu naukowego […]