Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego

Uprzejmie zapraszamy do Lublina na posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w sali GG208. Mgr inż. Ewa Kula wygłosi referat pt.

Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego

Analiza dyskursu naukowego na przykładzie sporu o Puszczę Białowieską

Ewa Kula

Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego. Analiza dyskursu naukowego na przykładzie sporu o Puszczę Białowieską

Abstrakt

Konflikty ekologiczne są efektem sprzecznych celów ich stron: organów instytucji publicznych, społeczności lokalnych, struktur pozarządowych. Istotnym elementem dyskursu publicznego, prowadzonego w ramach konfliktów ekologicznych, jest udział w nim gremiów naukowych. W związku z tym spór naukowy staje się sporem o aspekcie politycznym i społecznym. Przykładem takiego konfliktu jest spór o Puszczę Białowieską.

Zagadnienia relacji badań naukowych, z naciskiem na biologiczne, ze społeczeństwem i polityką oraz roli badań naukowych w społeczeństwach demokratycznych podjął Philip Kitcher. Skupia on swoją uwagę na kwestiach społecznych nauki i na zbiorowym dobru, które nauka powinna realizować i promować. Przedstawia ideał nauki właściwie funkcjonującej, służącej osiągnięciu wspólnych celów.

Głównym celem mojego referatu jest analiza dyskursu naukowego, prowadzonego w odniesieniu do zagadnień ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej, w ujęciu teorii nauki Kitchera. Skupiam się głównie na latach 2016-2018, z racji na nasilenie konfliktu i jego wymiar międzynarodowy. Referat jest projektem wstępnym rozprawy doktorskiej.

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.