Zarząd Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF

Kadencja na  lata 2019-2022

  • Przewodniczący: dr hab. Piotr Bylica
  • Zastępca przewodniczącego: dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
  • Sekretarz: dr Andrzej Zykubek

Członkowie Zarządu:

  • ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW
  • dr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM
  • ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII
  • dr Dariusz Sagan
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na