konferencja

Ewolucjonizm a inne programy badawcze. Granice Nauki 2019

Ewolucjonizm a inne programy badawcze

Tegoroczną edycję konferencji „Granice nauki” pragniemy poświęcić filozoficznym, przyrodniczym, społecznym i religijnym implikacjom teorii ewolucji. Sprzyja temu rocznica wydania dzieła O powstawaniu gatunków (1859) Karola Darwina oraz nieco już zapomnianej Filozofii zoologii (1809) Jeana B. Lamarcka.

Idea ewolucji sformułowana przez Darwina, jeszcze za życia jej autora, wykroczyła poza nauki o przyrodzie ożywionej i obecnie tę koncepcję określa się często mianem „megaparadygmatu”. Kryje się za tym nie tylko przekonanie o ewolucyjnym charakterze wszystkich procesów przyrodniczych zarówno w skali kosmologicznej, jak i biologicznej. W ewolucyjnej perspektywie ujmujemy także procesy społeczne oraz poznawcze – wyrażane w koncepcji „epistemologii ewolucyjnej” i w badaniach szeroko rozumianej kognitywistyki. W tym kontekście stawiane są pytania także o źródła/przejawy moralności i etyczności o to, czy są one również wynikiem ewolucji, czy też zostały „dane” tylko człowiekowi.

W ramach ewolucyjnego „megaparadygmatu” są rozpatrywane także kwestie metodologiczne – metodologicznego naturalizmu i materializmu. Uznaje się, iż Darwin był pierwszym przyrodnikiem, który wyjaśniając i uzasadniając proces ewolucji biologicznej, konsekwentnie odwoływał się tylko do zjawisk i mechanizmów przyrodniczych. Teoria Darwina staje się więc programem badawczym (Karl R. Popper nazywa darwinizm „metafizycznym programem badawczym”) o wybitnie naturalistycznej metodologii, a to sprzyja konfrontacji z antynaturalistycznym ujmowaniem zjawisk przyrodniczych.

Wielość problemów, jakie generuje i porusza teoria ewolucji oraz jej zasięg i rola we współczesnej wiedzy sprawiają, że debata nad ideą Darwina nie tylko jest ciągle aktualna i ma interdyscyplinarny charakter, ale także nadal budzi emocje.

***

Cykl konferencji Granice Nauki to wspólna inicjatywa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej oraz stowarzyszenia Polskie Forum Filozoficzne. Pragniemy, aby nasze konferencje służyły przede wszystkim interdyscyplinarnej wymianie idei dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy filozofią a nauką, filozoficznych aspektów praktyk naukowych oraz filozoficznych konsekwencji odkryć naukowych. Dlatego też na nasze konferencje zapraszamy przedstawicieli nauk szczegółowych oraz metodologów i filozofów nauki z różnych ośrodków akademickich.

Program

Czwartek, 25 kwietnia

9:00

Otwarcie konferencji

9:10-10:40

 • Chmielewski Adam (Uniwersytet Wrocławski) – Darwinizm jako paradygmat eksplanacyjny
 •  Krzysztof Łastowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Kilka uwag o historii i treści paradygmatu i megaparadygmatu ewolucyjnego

PRZERWA KAWOWA

11:00-12:30

 • Mariusz Tabaczek (Instytut Tomistyczny w Warszawie) – Kościół a ewolucja: potencjalne punkty zbieżności i rozbieżności 
 • Joanna Malinowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Metafizyka ewolucjonizmu a biologiczne i kulturowe a priori w epistemologii ewolucyjnej

PRZERWA OBIADOWA

13:30-15:00 

 • Marcin Rządeczka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – E pluribus unum. Zaburzenia psychiczne w kontekście megaparadygmatu ewolucyjnego
 • Łukasz Mścisławski  (Politechnika Wrocławska) – Kościół wobec ewolucji w skali makro – z dziejów recepcji zagadnienia

PRZERWA KAWOWA

15:30-17:00 

 • Piotr Bylica (Uniwersytet Zielonogórski) – Czy teistyczny ewolucjonista musi być teistą naturalistycznym?
 • Lidia Godek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Ewolucjonizm i demokracja

 

Piątek, 26 kwietnia

9.30-11.00 

 • Anna Jedynak (Uniwersytet Warszawski) – Ewolucja, moralność, wartości
 • Karolina Prochownik (Ruhr University Bochum) – Wyjaśnienie związku religii i moralności w perspektywie kognitywno-ewolucyjnej

PRZERWA KAWOWA

 11:30-13:45

 •  Michał Kurzyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Połączenie determinizmu Newtona z doborem naturalnym Darwina – wielkie wyzwanie dla termodynamiki XXI wieku 
 • Joanna Gęgotek (Uniwersytet Warszawski) – Ewolucja i wyjaśnianie
 •  Zbigniew Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski) – Benedykt Dybowski – powstaniec, przyrodnik, ewolucjonista

 

 

Kierownictwo naukowe:

 • dr hab. prof. PWr Marek Sikora (Politechnika Wrocławska)
 • dr Mateusz Kotowski (Politechnika Wrocławska)
 • dr Zbigniew Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski)
Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.