konferencja

Ewolucjonizm a inne programy badawcze

L0015748 Lamarck, Philosophie zoologique, 1809 Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org Title page Philosophie zoologique de Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Published: 1809 Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

Ewolucjonizm a inne programy badawcze

25 – 26 kwietnia 2019

Konferencja z cyklu „Granice nauki”

Szanowni Państwo

Kolejną edycję konferencji „Granice nauki” organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej chcemy poświęcić filozoficznym, przyrodniczym, społecznym i religijnym implikacjom teorii ewolucji. Sprzyja temu rocznica wydania dzieła O powstawaniu gatunków (1859) Karola Darwina oraz nieco już zapomnianej Filozofii zoologii (1809) Jeana B. Lamarcka.

Idea ewolucji sformułowana przez Darwina, jeszcze za życia jej autora, wykroczyła poza nauki o przyrodzie ożywionej i obecnie tę koncepcję określa się często mianem „megaparadygmatu”. Kryje się za tym nie tylko przekonanie o ewolucyjnym charakterze wszystkich procesów przyrodniczych zarówno w skali kosmologicznej, jak i biologicznej. W ewolucyjnej perspektywie ujmujemy także procesy społeczne oraz poznawcze – wyrażane w koncepcji „epistemologii ewolucyjnej” i w badaniach szeroko rozumianej kognitywistyki. W tym kontekście stawiane są pytania także o źródła/przejawy moralności i etyczności o to, czy są one również wynikiem ewolucji, czy też zostały „dane” tylko człowiekowi.

W ramach ewolucyjnego „megaparadygmatu” są rozpatrywane także kwestie metodologiczne – metodologicznego naturalizmu i materializmu. Uznaje się, iż Darwin był pierwszym przyrodnikiem, który wyjaśniając i uzasadniając proces ewolucji biologicznej, konsekwentnie odwoływał się tylko do zjawisk i mechanizmów przyrodniczych. Teoria Darwina staje się więc programem badawczym (Karl R. Popper nazywa darwinizm „metafizycznym programem badawczym”) o wybitnie naturalistycznej metodologii, a to sprzyja konfrontacji z antynaturalistycznym ujmowaniem zjawisk przyrodniczych.

Wielość problemów, jakie generuje i porusza teoria ewolucji oraz jej zasięg i rola we współczesnej wiedzy sprawiają, że debata nad ideą Darwina nie tylko jest ciągle aktualna i ma interdyscyplinarny charakter, ale także nadal budzi emocje.

*  *  *

  • Instytut Filozofii – Uniwersytet Wrocławski,
  • Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych – Politechnika Wrocławska
  • Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, w Centrum Biznesu „WenderEdu”, ul. Św. Józefa 3.
  • http://granicenauki.wroclaw.pl/

***

Cykl konferencji Granice Nauki to wspólna inicjatywa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej oraz stowarzyszenia Polskie Forum Filozoficzne. Pragniemy, aby nasze konferencje służyły przede wszystkim interdyscyplinarnej wymianie idei dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy filozofią a nauką, filozoficznych aspektów praktyk naukowych oraz filozoficznych konsekwencji odkryć naukowych. Dlatego też na nasze konferencje zapraszamy przedstawicieli nauk szczegółowych oraz metodologów i filozofów nauki z różnych ośrodków akademickich.

Kierownictwo naukowe:

  • dr hab. prof. PWr Marek Sikora (Politechnika Wrocławska)
  • dr Mateusz Kotowski (Politechnika Wrocławska)
  • dr Zbigniew Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski)

 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.