konferencja

Filozofia w informatyce V

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się na Politechnice Warszawskiej w roku 2015; druga na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie w roku 2016; trzecia edycja została zorganizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; czwarta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Mamy przyjemność już po raz piąty zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Filozofia w informatyce”, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Nasze spotkania mają za zadanie scalać różne polskie środowiska naukowe i badawcze zajmujące się refleksją nad informatyką i służyć rozwojowi filozofii informatyki rozumianej jako ogólna refleksja nie tylko nad teoretycznymi i technologicznymi, ale również psychologicznymi i społecznymi aspektami tej dyscypliny. Mamy nadzieję, że zapraszając specjalistów z tak różnych dziedzin zajmujących się informacją jak filozofia (w tym w szczególności logika, ontologia i epistemologia), informatyka, fizyka, informatologia i bibliotekoznawstwo, psychologia i socjologia, przyczynimy się do dalszego rozwoju badań interdyscyplinarnych związanych z informatyką. Jesteśmy otwarci na badaczy spoza Polski, dlatego część wystąpień i publikacji może zostać przedstawiona w języku angielskim. Proponowana problematyka konferencji ujęta jest w dwie sekcje wraz ze szczegółowymi problemami:

Sekcja I

Ilościowe i fizykalne aspekty informacji

 1. Informacja w filozofii informatyki
 2. Informacja a zagadnienia sztucznej i wspomaganej inteligencji
 3. Informacja w filozofii matematyki i statystyki, informacja a prawdopodobieństwo
 4. Modelowanie informacji i algorytmy przetwarzania informacji
 5. Informacja a dane, fizyczne reprezentacje informacji
 6. Informacja kwantowa
 7. Logika, ontologia i epistemologia informacji
 8. Informacja biologiczna i biosemantyka

Sekcja II

Zarządzanie informacją w dobie informacyjnego przeciążenia

 1. Wizualizacja i digitalizacja danych, informacji i wiedzy
 2. Metody big data, data mining i text mining w nauce
 3. Rozwój zasobów open access
 4. Efektywne metody dzielenia się informacją i wiedzą
 5. Wyzwania dla systemów wyszukiwawczych
 6. Użytkownicy informacji i kształtowanie ich kompetencji informacyjnych
 7. Ekologia i ekonomika informacji
 8. Przeciążenie informacyjne w nauce i edukacji

Keynote Speaker

 • prof. Giuseppe Primiero (Uniwersytet w Mediolanie)

 

 

Filozofia w informatyce V – program pdf

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.