konkurs

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2020 (III edycja)

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), czyli wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” po raz trzeci przyzna Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce” dla autora pracy z zakresu filozofii praktycznej. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe w języku polskim lub angielskim autorstwa pracownika naukowego lub doktoranta afiliowanego w polskiej jednostce naukowej opublikowane w czasopiśmie lub w książce w roku kalendarzowym 2019, można też zgłaszać całe książki.

Zgłaszane prace powinny dotyczyć filozofii praktycznej, czyli np. filozoficznych lub etycznych problemów związanych z prawem, medycyną, ekonomią, badaniami naukowymi. Prace mogą wiązać się z następującymi przykładowymi tematami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego, prywatność, bezpieczeństwo, tworzenie regulacji prawnych, konflikty zbrojne. W szczególności zależy nam na pracach, które wnoszą twórczy wkład we współczesne dyskusje z zakresu filozofii praktycznej i zostały opublikowane przez wiodące krajowe lub międzynarodowe czasopisma lub wydawnictwa.

 • Kryteria oceny: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej.
 • Przy ustalaniu daty wydania liczy się data tomu/numeru/rocznika czasopisma lub data podana na stronie tytułowej książki, można też przesyłać prace, które w roku 2019 ukazały się w internecie z przypisanym numerem DOI (np. w trybie Early View lub Online First).
 • W pracy powinna być podana afiliacja w polskiej instytucji naukowej (w przypadku prac wieloautorskich wymóg ten dotyczy co najmniej autora korespondencyjnego).
 • Nagrodę przyznaje: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) – wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”.
 • W skład jury wchodzą kierownik INCET i przewodniczący kolegium INCET. Jury może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych i nie musi uzasadniać swojego wyboru.
 • Wysokość Nagrody Naukowej FwP w roku 2020 wynosi 5 000 zł brutto (w razie przyznania Nagrody dla pracy, która ma więcej niż jednego autora, Nagroda zostanie podzielona zgodnie z wkładem pracy w dany tekst wedle deklaracji autorów).
 • Termin zgłaszania prac: 20 maja 2020 roku. Można zgłaszać prace własne lub prace innych autorów.
 • Ogłoszenie wyników: do końca 2020 r.
 • Laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie swojej pracy w skróconej popularnonaukowej wersji, która zostanie opublikowana na łamach czasopisma „Filozofia w Praktyce”, a także o wygłoszenie wykładu (o ile to będzie możliwe na żywo lub online) przedstawiającego jej główne tezy w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w Krakowie (koszt dojazdu i zakwaterowania pokryje INCET).
 • W roku 2020 Nagroda jest finansowana przez Instytut Filozofii UJ oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.
 • Zgłoszenia, oraz ewentualne pytania, proszę przesyłać na adres: fwp@uj.edu.pl. Rekomendowaną pracę proszę przesłać w załączniku, a jeśli to nie jest możliwe, to pocztą tradycyjną na adres INCET.

 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.