książka

Oblicza człowieka i rozdroża jego natury – Zdzisław Kosyrz

Oblicza człowieka i rozdroża jego natury - Zdzisław Kosyrz

Oblicza człowieka i rozdroża jego natury

Zdzisław Kosyrz

Format B5, objętość 616 stron, oprawa twarda, 2019
ISBN 978-83-7545-922-7
Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA

Autor poddał analizie fundamentalne problemy egzystencji ludzkiej. Z licznych badań wynika, iż człowiek w dalszym ciągu stanowi tajemnicę istnienia, stąd też tytuł monografii „o rozdrożach jego natury”. Profesor Zdzisław Kosyrz w sposób naukowy przedstawia złe i dobre strony człowieka, a informacje zawarte w publikacji mogą służyć udoskonalaniu natury ludzkiej. Książka wytycza nowe perspektywy badawcze człowieka i kierunki jego życiowej ekspansji. Gorąco polecam lekturę szerokiemu kręgowi Czytelników.

PROF. ZW. DR HAB. DR H.C. BRUNON HOŁYST

Książka łączy walory encyklopedii, traktatu filozoficznego, refleksji historycznej, studiów z obszaru ścisłej humanistyki: antropologii, psychologii, socjologii, religioznawstwa, pedagogiki, oraz odniesień z wielu innych dziedzin (nie wyłączając kosmologicznych, biologicznych czy genetycznych). Interdyscyplinarności podejścia towarzyszy erudycja i naukowa wnikliwość. Opisując wyżyny człowieczeństwa, choć nie unika przy tym jego najbardziej ciemnych zakamarków, Autor pozostaje niestrudzonym orędownikiem poszukiwania ścieżek „przechodzenia z ciemności do światła”, w różnych kontekstach ludzkiego losu. Pośród bogactwa zawartych w publikacji złotych myśli i mądrości ze szczególną atencją zwracam się ku następującej: „Wszystkie zagadki życia należy rozpoznawać, nie krzywdząc przy tym ludzi”. To nieodnotowane wprost motto całości rozważań. Z takiej perspektywy, abstrahując od wielu innych afiliacji, książka wnosi znakomity wkład do nowej, dopiero co konstytuującej się dyscypliny – antropologii bezpieczeństwa. Nie rozstrzygając rozpatrywanych na jej gruncie kwestii, stanowi wielobarwne i głębokie tło, sytuując podstawową, wielowątkową problematykę w sieci inspirujących kontekstów.

PROF. DR HAB. STANISŁAW JARMOSZKO

Spis treści

Wstęp  9

Rozdział I. Spory o naturę ludzką i jej uniwersalia w zmiennej rzeczywistości  17

 1. Ogólne rozumienie natury 18
 2. Ryzyko, które daje szansę 23
 3. Odwieczny chaos ewolucji planetarnej i człowieka 28
  • Ewolucja planetarna 29
  • Anatomia cywilizacji człowieka 38
  • Czas na podsumowanie 55
 4. Fenomen ciała i jego podstawowe funkcje 65
  • Anatomia prawdy o naszym ciele  65
  • Fenomen ruchu i wzrastania  70
  • Uroki sportu i jego oblicza 75
  • Sekrety naszej długowieczności 87

Rozdział II. Magiczne ścieżki ewolucyjnego i perfekcyjnego ego  97

 1. Istota perfekcjonizmu 98
 2. Perfekcjonizmy „ja”  100
 3. Spór o ego i jego odmiany 112
  • Ego tyrana  114
  • Ego wielokrotnego mordercy 122
  • Ego samobójcy 133
  • Ego oszustów i fałszerzy 149

Rozdział III. Moc piękna i twórczego działania homo  167

 1. Dialektyka istoty piękna 167
 2. Piękno zmysłowe i nadzmysłowe 172
 3. Prawa kreatywności pięknych umysłów 175
  • O niektórych obliczach dziecięcej kreatywności 176
  • Ostrze transgresji osób, które zmieniły świat 210
  • Wspaniałe początki mistrzów stale obecnych  214
  • Transgresyjne nadzieje 230
 4. Siła intelektualnej cnoty i natury ludzkiej 236
  • Krótka charakterystyka stereotypów psychopedagogicznych 238
  • Wychowanie bezstresowe 241
  • Inteligencja i oblicza jej rozumienia  244
  • Spory o naturę ludzką i czynniki ją kształtujące  251
  • Uwagi końcowe 256

Rozdział IV. Religia, obyczaje i obrzędy   263

 1. Religia i jej logika  263
 2. Ty możesz być teologiem  268
 3. Fundamentalizmy religijne oraz ich rozdroża  272
  • Charakterystyka głównych wyznań  272
  • Judaizm  274
  • Uniwersalizm chrześcijański  276
  • Islam 281
  • Hinduizm 282
  • Buddyzm  284
  • Konfucjanizm i taoizm 286
 4. Wiara w mrocznych czasach  290
  • Krucjaty  290
  • Chrystianizacja Ameryki Środkowej 294
  • Inkwizycja  298
  • Herezje bez stosów  302
  • Sekty w ostatnich dziesięcioleciach 304
 5. Kilka refleksji końcowych 307

Rozdział V. Tajemnicze i złowrogie oblicza wojny   315

 1. Istota i znaczenie wojny militarnej 316
 2. Krótka historia wojen i działań politycznych  320
 3. Wojny na lądzie i w przestrzeni kosmicznej z pomocą robotów 342
 4. Wojna psychologiczna  349

Rozdział VI. Terroryzm i jego konsekwencje  357

 1. Historia terroryzmu 359
 2. Osobowość terrorysty 367
 3. Przyszłość terroryzmu 370

Rozdział VII. Seks i jego oblicza  373

 1. Geny a seks 375
 2. Społeczne korzenie seksualności  380
 3. Rodzaje pożądania seksualnego 385
  • Pedofilia 386
  • Homoseksualizm  390
  • Lesbijki 399
 4. Prostytucja 406
  • Ogólne rozumienie prostytucji 406
  • Obojętność prawna i moralna 409
  • „Rozpoznawczy” udział w prostytucji 412
  • Rozwijanie praktyk „sprzedawania siebie” 419
 5. Przestępstwa seksualne 424
  • Próby definiowania przestępstw seksualnych 424
  • Motywy działania morderców seksualnych 426
  • Seks a niebezpieczne związki 437
 6. Władza a seks 442

Rozdział VIII. Skala mrocznej sieci uzależnień i współuzależnień  455

 1. Wprowadzenie 455
 2. Przyczyny narkomanii 461
 3. Magia substancji psychotropowych 465
 4. Przestępczość narkotykowa 467
 5. Alkoholizm 472
 6. Hazard 476
  • Rodzaje i mity hazardu 477
  • Hazardzista ekonomiczny i jemu podobni krętacze 480
  • Hazard w kulturze oraz sposoby jego przezwyciężania 482
 7. Cyberprzestrzeń 486
 8. Lekomania 495
 9. Społeczne i moralne skutki rozmytego zła 500

Rozdział IX. Przesądy, manipulacje, wulgaryzm języka i przekraczanie obyczajów  517

 1. Przesądy, ich rodzaje i skutki zachowań homo  517
  • Ekwilibrystyczna ucieczka w świat gwałtu i grozy  518
  • Gwałt na kulturze języka 525
  • Rodzaje zbiorowego przymusu i zagubienia 533
 2. Osobowość przesądnych i ekwilibrystów 544
  • Kraina głupców  545
  • Nieszczęsne refreny 552
  • Szamanizm, jego tradycja oraz współczesność  554
 3. Mordercze sieci, manipulacje strachu i posłuszeństwa 559
 4. Inkwizycja i jej oblicze  568
 5. Wykluczeni, poniżeni 574
 6. Kamikadze wczoraj i dziś 581

Zakończenie  587

Bibliografia  599

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.