książka

Oblicza człowieka i rozdroża jego natury – Zdzisław Kosyrz

Oblicza człowieka i rozdroża jego natury - Zdzisław Kosyrz

Oblicza człowieka i rozdroża jego natury

Zdzisław Kosyrz

Format B5, objętość 616 stron, oprawa twarda, 2019
ISBN 978-83-7545-922-7
Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA

Autor poddał analizie fundamentalne problemy egzystencji ludzkiej. Z licznych badań wynika, iż człowiek w dalszym ciągu stanowi tajemnicę istnienia, stąd też tytuł monografii „o rozdrożach jego natury”. Profesor Zdzisław Kosyrz w sposób naukowy przedstawia złe i dobre strony człowieka, a informacje zawarte w publikacji mogą służyć udoskonalaniu natury ludzkiej. Książka wytycza nowe perspektywy badawcze człowieka i kierunki jego życiowej ekspansji. Gorąco polecam lekturę szerokiemu kręgowi Czytelników.

PROF. ZW. DR HAB. DR H.C. BRUNON HOŁYST

Książka łączy walory encyklopedii, traktatu filozoficznego, refleksji historycznej, studiów z obszaru ścisłej humanistyki: antropologii, psychologii, socjologii, religioznawstwa, pedagogiki, oraz odniesień z wielu innych dziedzin (nie wyłączając kosmologicznych, biologicznych czy genetycznych). Interdyscyplinarności podejścia towarzyszy erudycja i naukowa wnikliwość. Opisując wyżyny człowieczeństwa, choć nie unika przy tym jego najbardziej ciemnych zakamarków, Autor pozostaje niestrudzonym orędownikiem poszukiwania ścieżek „przechodzenia z ciemności do światła”, w różnych kontekstach ludzkiego losu. Pośród bogactwa zawartych w publikacji złotych myśli i mądrości ze szczególną atencją zwracam się ku następującej: „Wszystkie zagadki życia należy rozpoznawać, nie krzywdząc przy tym ludzi”. To nieodnotowane wprost motto całości rozważań. Z takiej perspektywy, abstrahując od wielu innych afiliacji, książka wnosi znakomity wkład do nowej, dopiero co konstytuującej się dyscypliny – antropologii bezpieczeństwa. Nie rozstrzygając rozpatrywanych na jej gruncie kwestii, stanowi wielobarwne i głębokie tło, sytuując podstawową, wielowątkową problematykę w sieci inspirujących kontekstów.

PROF. DR HAB. STANISŁAW JARMOSZKO

Spis treści

Wstęp  9

Rozdział I. Spory o naturę ludzką i jej uniwersalia w zmiennej rzeczywistości  17

 1. Ogólne rozumienie natury 18
 2. Ryzyko, które daje szansę 23
 3. Odwieczny chaos ewolucji planetarnej i człowieka 28
  • Ewolucja planetarna 29
  • Anatomia cywilizacji człowieka 38
  • Czas na podsumowanie 55
 4. Fenomen ciała i jego podstawowe funkcje 65
  • Anatomia prawdy o naszym ciele  65
  • Fenomen ruchu i wzrastania  70
  • Uroki sportu i jego oblicza 75
  • Sekrety naszej długowieczności 87

Rozdział II. Magiczne ścieżki ewolucyjnego i perfekcyjnego ego  97

 1. Istota perfekcjonizmu 98
 2. Perfekcjonizmy „ja”  100
 3. Spór o ego i jego odmiany 112
  • Ego tyrana  114
  • Ego wielokrotnego mordercy 122
  • Ego samobójcy 133
  • Ego oszustów i fałszerzy 149

Rozdział III. Moc piękna i twórczego działania homo  167

 1. Dialektyka istoty piękna 167
 2. Piękno zmysłowe i nadzmysłowe 172
 3. Prawa kreatywności pięknych umysłów 175
  • O niektórych obliczach dziecięcej kreatywności 176
  • Ostrze transgresji osób, które zmieniły świat 210
  • Wspaniałe początki mistrzów stale obecnych  214
  • Transgresyjne nadzieje 230
 4. Siła intelektualnej cnoty i natury ludzkiej 236
  • Krótka charakterystyka stereotypów psychopedagogicznych 238
  • Wychowanie bezstresowe 241
  • Inteligencja i oblicza jej rozumienia  244
  • Spory o naturę ludzką i czynniki ją kształtujące  251
  • Uwagi końcowe 256

Rozdział IV. Religia, obyczaje i obrzędy   263

 1. Religia i jej logika  263
 2. Ty możesz być teologiem  268
 3. Fundamentalizmy religijne oraz ich rozdroża  272
  • Charakterystyka głównych wyznań  272
  • Judaizm  274
  • Uniwersalizm chrześcijański  276
  • Islam 281
  • Hinduizm 282
  • Buddyzm  284
  • Konfucjanizm i taoizm 286
 4. Wiara w mrocznych czasach  290
  • Krucjaty  290
  • Chrystianizacja Ameryki Środkowej 294
  • Inkwizycja  298
  • Herezje bez stosów  302
  • Sekty w ostatnich dziesięcioleciach 304
 5. Kilka refleksji końcowych 307

Rozdział V. Tajemnicze i złowrogie oblicza wojny   315

 1. Istota i znaczenie wojny militarnej 316
 2. Krótka historia wojen i działań politycznych  320
 3. Wojny na lądzie i w przestrzeni kosmicznej z pomocą robotów 342
 4. Wojna psychologiczna  349

Rozdział VI. Terroryzm i jego konsekwencje  357

 1. Historia terroryzmu 359
 2. Osobowość terrorysty 367
 3. Przyszłość terroryzmu 370

Rozdział VII. Seks i jego oblicza  373

 1. Geny a seks 375
 2. Społeczne korzenie seksualności  380
 3. Rodzaje pożądania seksualnego 385
  • Pedofilia 386
  • Homoseksualizm  390
  • Lesbijki 399
 4. Prostytucja 406
  • Ogólne rozumienie prostytucji 406
  • Obojętność prawna i moralna 409
  • „Rozpoznawczy” udział w prostytucji 412
  • Rozwijanie praktyk „sprzedawania siebie” 419
 5. Przestępstwa seksualne 424
  • Próby definiowania przestępstw seksualnych 424
  • Motywy działania morderców seksualnych 426
  • Seks a niebezpieczne związki 437
 6. Władza a seks 442

Rozdział VIII. Skala mrocznej sieci uzależnień i współuzależnień  455

 1. Wprowadzenie 455
 2. Przyczyny narkomanii 461
 3. Magia substancji psychotropowych 465
 4. Przestępczość narkotykowa 467
 5. Alkoholizm 472
 6. Hazard 476
  • Rodzaje i mity hazardu 477
  • Hazardzista ekonomiczny i jemu podobni krętacze 480
  • Hazard w kulturze oraz sposoby jego przezwyciężania 482
 7. Cyberprzestrzeń 486
 8. Lekomania 495
 9. Społeczne i moralne skutki rozmytego zła 500

Rozdział IX. Przesądy, manipulacje, wulgaryzm języka i przekraczanie obyczajów  517

 1. Przesądy, ich rodzaje i skutki zachowań homo  517
  • Ekwilibrystyczna ucieczka w świat gwałtu i grozy  518
  • Gwałt na kulturze języka 525
  • Rodzaje zbiorowego przymusu i zagubienia 533
 2. Osobowość przesądnych i ekwilibrystów 544
  • Kraina głupców  545
  • Nieszczęsne refreny 552
  • Szamanizm, jego tradycja oraz współczesność  554
 3. Mordercze sieci, manipulacje strachu i posłuszeństwa 559
 4. Inkwizycja i jej oblicze  568
 5. Wykluczeni, poniżeni 574
 6. Kamikadze wczoraj i dziś 581

Zakończenie  587

Bibliografia  599

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.