książkamediateka

Spór o rozumienie – Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

Spór o rozumienie - Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy StelmachCzym jest rozumienie? Mało jest w filozofii pytań równie doniosłych, a równocześnie wymykających się jednoznacznej odpowiedzi. Takie pytania są wymagające: zmuszają do intelektualnej pokory i ciągłego ponawiania myślowego wysiłku. Ale równocześnie narzucają się nam z wielką siłą, domagając się rozwiązania.

Spór o rozumienie to próba spojrzenia na pojęcie rozumienia z trzech różnych perspektyw: filozofii inspirowanej matematyką i fizyką, filozofii uprawianej w kontekście nauk kognitywnych oraz filozofii zakorzenionej w tradycji fenomenologicznej i hermeneutycznej.

Autorzy są przekonani, że „zrozumieć rozumienie“, albo przynajmniej przybliżyć się do tego celu, można tylko wtedy, gdy uwzględni się różne punkty widzenia. Zapraszają do dialogu wokół jednej z najbardziej doniosłych zagadek filozoficznych. Nawet jeśli zagadki tej nie da się w pełni rozwikłać, to być może dzięki lekturze tej książki uda się ją nieco lepiej zrozumieć.

Spór o rozumienie

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

  • Wydawca: Copernicus Center Press
  • EAN:9788378864554
  • Ilość stron: 192

 

Spis treści

 

Przedmowa

Michał Heller – Teoria kategorii – nowy sposób rozumienia

1. Wprowadzenie, czyli o rozumieniu rozumienia
2. Preliminaria
2.1. Dwie iskry geniuszu
2.2. Czytane w samolocie
3. Strukturalizm
3.1. Strukturalizm filozoficzny i teoria kategorii
3.2. Bezobiektowa teoria kategorii
3.3. Tożsamość kontekstualna
3.4. Filozofia strzałek
3.5. Filozofia strzałek – wnioski
4. Problem logiki
4.1. Toposy
4.2. Prawda i fałsz w toposach
4.3. Forma i treść
4.4. Logika a filozofia – kilka uwag na marginesie teorii kategorii
5. Filozofia strzałek – nowy sposób rozumienia

Bartosz Brożek – Okropny sen filozofa

1. Chinese Escape Room
2. Fizycjusz i Hermecjusz
3. Znaczenie ucieleśnione
4. Między konkretem i abstrakcją
5. Matematyka i poezja
6. Okropny sen poety

Jerzy Stelmach – Hermeneutyka negatywna

1. Wprowadzenie
2. Jedenaście twierdzeń podstawowych
3. Rozumienie jako bezpośredniość
4. Rozumienie jako podejrzenie
5. Rozumienie jako negacja
6. Rozumienie jako dekonstrukcja

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach – O rozumieniu rozumienia

1. Zapętlone pojęcie
2. Dwie kultury
3. Granice rozumienia

Bibliografia

 

Trzech filozofów. Trzy perspektywy. Jedno pojęcie. Czym jest rozumienie? Mało jest w filozofii pytań równie doniosłych, a równocześnie wymykających się jednoznacznej odpowiedzi. Takie pytania są wymagające: zmuszają do intelektualnej pokory i ciągłego ponawiania myślowego wysiłku. Ale równocześnie narzucają się nam z wielką siłą, domagając się rozwiązania. Wybitni myśliciele i uznane autorytety, profesorowie: Heller, Stelmach i Brożek podjęli się tego niełatwego zadania a swoje przemyślenia zawarli w książce “Spór o rozumienie” wydanej nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press.

  • Michał Heller – kosmolog, filozof i teolog. Laureat Nagrody Templetona i założyciel Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Autor wielu książek, m.in. Filozofia przypadku (2012), Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu (2013), Jak być uczonym (2017), Ważniejsze niż Wszechświat (2018).
  • Jerzy Stelmach – prawnik i filozof. Kierownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor honoris causa uniwersytetów w Heidelbergu i Augsburgu. Autor wielu książek, w tym m. in. Die hermeneutische Auffasung der Rechtsphilosophie (1991), Kodeks argumentacyjny dla prawników (2003), Uporczywe upodobanie. Zapiski kolekcjonera (2013) oraz Sztuka manipulacji (2018).
  • Bartosz Brożek – filozof, prawnik, kognitywista. Pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Laureat licznych nagród i stypendiów, m.in. Fundacji Humboldta, Prezesa Rady Ministrów, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Autor wielu książek, m.in. Granice interpretacji (2014), Myślenie. Podręcznik użytkownika (2016) oraz Umysł prawniczy (2018).

 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.