Stopień naukowy doktora habilitowanego dla ks. dra Marka Słomki

Uchwała z dnia 22 stycznia 2019 roku
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia
podjęta przez komisję habilitacyjną powołaną przez

Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
w celu przeprowadzenia

postępowania habilitacyjnego dr. Marka Słomki

na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

 

Powołana w dniu 5 czerwca 2018 r. (z późniejszą zmianą recenzenta w dniu 5.10.2018)  przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów  Komisja Habilitacyjna do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marka Słomki zatrudnionego w Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II działała w składzie:

Członkowie wyznaczeni przez Centralną Komisję:

 1. prof. dr hab. Tadeusz Szubka – Przewodniczący
 2. ks. dr hab. Wojciech Grygiel – Członek Komisji

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
 2. prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz

Członkowie wyznaczeni przez Radę Wydziału Filozofii KUL

 1. dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL – Sekretarz komisji
 2. prof. dr hab. Piotr Gutowski – Recenzent
 3. ks. prof. dr hab. Piotr Moskal – Członek Komisji

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011, poz. 1165) komisja habilitacyjna wzięła pod uwagę:

 1. osiągnięcia naukowe o który mowa w art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy,
 2. aktywność naukową Habilitanta, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy,
 3. jego osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne.

Podstawą oceny dokonań wymienionych w pkt. 1-3 były:

 1. Monografia Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 (recenzent wydawniczy ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII).
 2. sporządzony przez Habilitanta autoreferat i zestawiony przez niego wykaz publikacji i pozostałych form aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w paragr. 12 ust. 2 pkt 2-4 przywołanego wyżej rozporządzenia),
 3. sporządzone przez recenzentów oceny osiągnięć o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy.

UCHWAŁA

Biorąc pod uwagę osiągnięcia Habilitanta oraz przedstawione przez recenzentów opinie, a także przeprowadzoną dyskusję, Komisja podjęła uchwałę o nadaniu:

Doktorowi Markowi Słomce stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia.

Serdecznie gratulujemy!

Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na
Latest posts by Andrzej Zykubek (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.