doktoraty i habilitacje

Stopień naukowy doktora habilitowanego dla ks. dra Marka Słomki

Uchwała z dnia 22 stycznia 2019 roku
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia
podjęta przez komisję habilitacyjną powołaną przez

Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
w celu przeprowadzenia

postępowania habilitacyjnego dr. Marka Słomki

na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

 

Powołana w dniu 5 czerwca 2018 r. (z późniejszą zmianą recenzenta w dniu 5.10.2018)  przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów  Komisja Habilitacyjna do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marka Słomki zatrudnionego w Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II działała w składzie:

Członkowie wyznaczeni przez Centralną Komisję:

 1. prof. dr hab. Tadeusz Szubka – Przewodniczący
 2. ks. dr hab. Wojciech Grygiel – Członek Komisji

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
 2. prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz

Członkowie wyznaczeni przez Radę Wydziału Filozofii KUL

 1. dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL – Sekretarz komisji
 2. prof. dr hab. Piotr Gutowski – Recenzent
 3. ks. prof. dr hab. Piotr Moskal – Członek Komisji

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011, poz. 1165) komisja habilitacyjna wzięła pod uwagę:

 1. osiągnięcia naukowe o który mowa w art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy,
 2. aktywność naukową Habilitanta, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy,
 3. jego osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne.

Podstawą oceny dokonań wymienionych w pkt. 1-3 były:

 1. Monografia Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 (recenzent wydawniczy ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII).
 2. sporządzony przez Habilitanta autoreferat i zestawiony przez niego wykaz publikacji i pozostałych form aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w paragr. 12 ust. 2 pkt 2-4 przywołanego wyżej rozporządzenia),
 3. sporządzone przez recenzentów oceny osiągnięć o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy.

UCHWAŁA

Biorąc pod uwagę osiągnięcia Habilitanta oraz przedstawione przez recenzentów opinie, a także przeprowadzoną dyskusję, Komisja podjęła uchwałę o nadaniu:

Doktorowi Markowi Słomce stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia.

Serdecznie gratulujemy!

Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.