konferencja

II Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii

II Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii
II Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii

W 2016 roku w Krakowie odbyła się pierwsza edycja Konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii (KFNiMFF), zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Pragniemy kontynuować rozpoczętą tradycję i zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji, która odbędzie się 22-23 listopada 2017 r. na KUL-u w Lublinie. Podobnie, jak w zeszłym roku konferencja ma służyć integracji polskiego środowiska filozofów nauki, a jej tematyka obejmuje ogólną i szczegółowe filozofie i metodologie nauk oraz wykorzystanie metod formalnych w filozofii. Gościem konferencji będzie Stephen Mumford (Durham University), który wygłosi referat zatytułowany Methodological Pluralism in the Causal Sciences. Dodatkowe informacje na www.kul.pl/filozofia.nauki.

II Konferencja Filozofii Nauki
i Metod Formalnych w Filozofii

Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Transferu Wiedzy, s. 219

Program

 


 
10:15 Opening words

 • prof. Tomasz Placek, Uniwersytet Jagielloński & dr hab. Marek Lechniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

10:30 Invited lecture

 • Methodological Pluralism for Dispositionalists – prof. Stephen Mumford, Durham University

11:45 Sesja I

 • Quantum Contextuality, Physics of Paradox, and Ontology – dr Marek Woszczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Are different laws of nature necessary in different ways? – mgr Joanna Luc, Uniwersytet Jagielloński
 • Incongruent counterparts – was Kant mistaken? – Marta Emilia Bielińska, Uniwersytet Jagielloński

14:45 Sesja II

 • On the modal notion of past, present, and future – prof. Tomasz Placek, Uniwersytet Jagielloński
 • Fitch paradox in three-valued modal logic – dr hab. Tomasz Jarmużek & mgr Krzysztof Krawczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Program explanations in mathematics – prof. Krzysztof Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski

16:30 Sesja III

 • Zasada Cournota i Zasada Regularności – dr hab. Anna Wójtowicz, Uniwersytet Warszawski
 • Minimalizacja entropii i prostota jako zasady maszynowego rozpoznawania wzorców w ujęciu Satosi Watanabego – mgr Jakub Płonka, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Kwestia obserwowalności a przedmioty teoretyczne – mgr Paulina Seidler, Uniwersytet Warszawski
 • Nieprzypadkowy metabolizm? O ewolucji paradygmatów w biogenezie – dr Andrzej Zykubek, Katolicki Uniwersytet Lubelski10:00 Sesja IV

 • Zasada Leibniza a zmiana – dr hab. Jan Czerniawski, Uniwersytet Jagielloński
 • Status zasady identyczności rzeczy nieodróżnialnych w strukturalizmach czasoprzestrzennych – mgr Damian Luty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

11:15 Sesja V

 • Odkrycie równań Maxwella: logika kontra wyobraźnia – prof. Wojciech Sady, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • pewnym rozumieniu tezy strukturalizmu matematycznego – mgr Marcin Czakon, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Paradygmaty w nauce i religii w pismach Iana G. Barboura – mgr Łukasz Polkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

14:15 Sesja VI

 • Możliwość formalizacji myślenia szybkiego na przykładzie problemu Lindy – dr hab. Piotr Łukowski, Uniwersytet Łódzki
 • Wnioskowanie materialne – dr Robert Kublikowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Czy nauka jest po to, aby kierować ludzkimi przekonaniami na temat świata?- mgr Adam Kubiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

16:00 Sesja VII

 • Bernarda Riemanna filozofia nauki – dr hab. Wiesław Wójcik, Akademia im. Jana Długosza
 • Matematyka a świat zjawisk przyrodniczych – dr Krzysztof Jaworski, Uniwersytet Szczeciński
 • Początki ekonomizacji filozofii nauki – dr Jacek Poznański, Akademia Ignatianum


 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *