Andrzej J. Noras – wspomnienia, filozofia, rozmowa

Termin i miejsce konferencji:

28 maja 2021 roku (piątek), godz. 12:00-17:00, platforma Microsoft Teams

Link do spotkania.

Data wydarzenia 28 maja 2021 r.
Godziny 12:00 – 17:00

 

 

+++

4 grudnia 2020 r. zmarł Profesor Andrzej Noras

wybitny uczony, wieloletni pracownik
i wykładowca w Instytucie Filozofii UŚ,

prorektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016–2020.

Profesor Noras był zakażony koronawirusem.

 

Noras Andrzej Jan, ur. 6 VIII 1960 r. w Lędzianach, prof. dr hab., absolwent KUL, filozof i historyk filozofii. W 1980 r. uzyskał maturę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. W l. 1980-86 odbył studia z filozofii na ATK, gdzie obronił magisterium na podstawie pracy Stosunek istoty i istnienia w „Zur Grundlegung der Ontologie” Nicolaia Hartmann, napisanej pod kierunkiem Mieczysława Gogacza. W 1993 r. uzyskał stopień doktora na KUL na podstawie rozprawy Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli (Katowice 1998), której promotorem był J. Gałkowski. W 2001 r. habilitował się na UŚ na podstawie dysertacji Kant a neokantyzm badeński i marburski (Katowice 2000). W 2008 r. uzyskał tytuł naukowy profesora na UŚ. Był profesorem UŚ i Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Na UŚ kierował Zakładem Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej oraz podyplomowymi studiami z filozofii i etyki. W l. 2008-16 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki wydziału nauk społecznych UŚ, a od 2016 do 2020 był prorektorem UŚ ds. badań naukowych. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej, rady programowej czasopisma „Folia Philosophica” i rady redakcyjnej czasopisma „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”. Był przewodniczącym zespołu oceniającego UKA.

Z zakresu historii filozofii niemieckiej, historii filozofii nowożytnej i współczesnej opublikował m.in. opublikował książki: Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku (Katowice 2007), Historia neokantyzmu (Katowice 2012), Kłopoty z filozofią (Katowice 2015), Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej (Katowice 2016), Problem psychologii w filozofii pokantowskiej (Katowice 2017). Zredagował prace, m.in.: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego (z J. Kłosem, Lublin 2002), Między kantyzmem a neokantyzmem (z D. Kubokiem, Katowice 2002), Wokół Badań logicznych. W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla (z C. Głombikiem, Katowice 2003), Rationality TodayChallenges, Problems, Changes (z A. Kiepasem, Katowice 2003), Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin (B. Szotek, Katowice 2005), Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta (Katowice 2006), Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów (T. Kubalicą, Katowice 2011), Marburg versus Sudwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus (z C. Krijnenem, Wurzburg 2012). Przetłumaczył książki: Wprowadzenie do filozofii. Autoryzowany zapis wykładu wygłoszonego w semestrze letnim 1949 roku w Getyndze (N. Hartmann, Warszawa 2000), Hegel. Wprowadzenie (H. Schnadelbach, Warszawa 2006) i Kantowska teoria doświadczenia (H. Cohen, Kęty 2012).

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.