konferencjapatronat

Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne. Program

Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne. Program

Ciało ludzkie w badaniach naukowych
Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

Collegium Novum, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Aleje Racławickie 1

19-20 kwietnia 2018 r.

Konferencja odbywa się pod patronatem
Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego


10.00 Rozpoczęcie konferencji

10.10 Sesja plenarna I

Audytorium Maximum

 • Biblijno-symboliczne rozumienie ciała ludzkiego. Ks. Prof. Ireneusz Mroczkowski (UKSW)
 • Nowe rozumienie natury ludzkiej i jego konsekwencje. Dr hab. Zbigniew Pańpuch (KUL)
 • Ile człowieka musi być w ciele, aby było ludzkim ciałem, czyli rzecz o chimerach i hybrydach w badaniach naukowych. Prof. Krzysztof Marczewski (WSEI)

11.45 Przerwa

12.15 Sesja plenarna II

Audytorium Maximum

 • Altruizm, anonimowy dar i etyka medycyny transplantacyjnej. Prof. Paweł Łuków (UW)
 • Ciało jako obiekt bioekonomiczny. Prof. Anna E. Kubiak (IFiS PAN)
 • Ciało człowieka jako przedmiot świadczenia. Prof. Joanna Haberko (UAM)
 • Skiantropologia – „cienie” człowieka w próbkach biologicznych. Dr hab. Jarosław Sak (UML)

14.00 Obiad
sala 302

15.00 Sesje równoległe

Filozoficzna

sala 302

 • Mikrobiom a ludzkie ciało. Czym jest „indywidualny ludzki organizm”? Dr Zykubek Andrzej (KUL)
 • Platon czy Arystoteles – czym jest ludzkie ciało? Dr Jacek Meller (UKSW)
 • Podmiotowe doświadczenie cielesności na przykładzie koncepcji Karola Wojtyły i Józefa Tischnera a uprzedmiotowienie ciała we współczesnych badaniach biomedycznych. Dr Marek Olejniczak (GUMED)
 • Obiekt czy osoba? Personalistyczne ujęcie kwestii ciała ludzkiego. Dr Paweł Siek, lek. med. Elżbieta Siek (UML)
 • Neurologiczne kryteria śmierci człowieka – czy da się je obronić od strony naukowej? O. dr Jacek Maria Norkowski

Prawna I

Audytorium Maximum

 • Badania naukowe a RODO. Dr Dorota Krekora-Zając (UW)
 • Prawo do rozporządzania przez pacjenta swoim ciałem – ocena na tle rozwiązań przyjętych w Polsce. Dr Anna Jacek (UR)
 • Prawo własności do ludzkich tkanek, komórek i narządów oraz ciała ludzkiego po śmierci – analiza filozoficzno-prawna i etyczna. Dr Marta Soniewicka (UJ)
 • Zakaz prowadzenia eksperymentów medycznych bez zgody uczestników jako norma zwyczajowa prawa międzynarodowego. Dr Julia Kapelańska-Pręgowska (UMK)
 • Prawnokarna ochrona ludzkich zwłok, prochów, komórek, tkanek i narządów. Dr Filip Ciepły (KUL)

16.00 Sesja plakatowa

hol przed Auditorium Maximum

 • Normy etyczne i prawne jako element standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych. Joanna Gleńska-Olender, Katarzyna Ferdyn, Karolina Zagórska, Małgorzata Witoń, Agnieszka Matera-Witkiewicz
 • Wymogi bioetyczne a praktyka biobankowania ludzkiego materiału biologicznego – raport wstępny. Jakub Pawlikowski, Rafał Patryn, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Joanna Gleńska-Olender, Małgorzata Witoń, Katarzyna Ferdyn, Karolina Zagórska
 • Wykorzystywanie zwłok noworodka w celu uczenia się – aspekty etyczne i analiza doniesień badawczych. Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Beata Dobrowolska, Anna Pilewska-Kozak, Grażyna Stadnicka
 • Adopcja prenatalna w opinii studentów. Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Grażyna Stadnicka, Agnieszka Bałanda- Bałdyga, Justyna Wlazło
 • Adopcja prenatalna w opinii personelu medycznego. Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Beata B. Dobrowolska, Milena Gajosz

16.30 Sesje równoległe

Aspekty praktyczne

sala 302

 • Proces badań bezimiennych szczątków ludzkich ofiar zbrodni systemów totalitarnych w celu przywrócenia im tożsamości. Dr Andrzej Ossowski (PUM)
 • Analiza wpływu wieku dawcy rogówki na jakość pozyskanej tkanki. Dr Maria Grolik, Dr Ewa Wróblewska – Czajka, Dr Bogumił Wowra, Dr Dariusz Dobrowolski, Prof. Edward Wylęgała (ŚUM)
 • Wykorzystanie komórek mezenchymalnych w leczeniu chorób neurologicznych u dzieci. Dr Krystyna Bernat, mgr Magdalena Chrościńska-Krawczyk, dr hab. Danuta Zarzycka, mgr Małgorzata Cybula-Misiurek, dr Alina Trojanowska (UML)
 • Cadaveric Courses jako alternatywa doskonalenia zawodowego chirurgów. Perspektywa prawna Unii Europejskiej i wybranych krajów członkowskich. Dr Łukasz B. Pilarz (UŚ)

Prawna II

Audytorium Maximum

 • Legal regulation of biotechnologies and use of human body for scientific and medical purposes in Belarus. Dr Surmach Maryna, Surmach Andrey (Uniwersytet w Grodnie)
 • Prawa autorskie do wyników badań naukowych opartych o ludzki materiał biologiczny. Dr Joanna Banasiuk (UwB)
 • Błędy w procesie uzyskania świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym. Dr Karolina Suszyńska, Mgr Marlena Huskowska (Ko-Med CK)
 • Etyczno-prawne aspekty świadomej zgody na udział w badaniu dzieci i młodzieży. Dr Paulina Kaczor-Szkodny, mgr Monika Kaczoruk, mgr Ewa Kawiak-Jawor (IMW, UML)

20.00 Uroczysta kolacja (za zaproszeniami)


9.00 Sesja plenarna III

Audytorium Maximum

 • Jak ciało i narzędzia wytwarzają umysł? Prof. Zbigniew Wróblewski, Olgierd Borowiecki (KUL)
 • Rola komisji bioetycznych w działalności biobanków i badaniach na ludzkim materiale biologicznym. Dr hab. Marek Czarkowski (Ośrodek Bioetyki NRL)
 • Kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez biobanki w Polsce, dr hab. Jakub Pawlikowski (UML), Dr Dorota Krekora-Zając (UW)

10.15 Przerwa

10.30 Sesje równoległe

Społeczna

Audytorium Maximum

 • Psychologiczne uwarunkowania postaw wobec biobankowania. Dr Michał Wiechetek (KUL)
 • Postawy społeczne wobec biobankowania ludzkiego materiału biologicznego. Dr Jan Domaradzki (UMP)
 • Rekonstrukcja ciała a tożsamość osobowa biorcy w doświadczeniu transplantacji twarzy – studium empiryczne socjologii choroby i socjologii ciała. Dr Katarzyna Kowal (AJD)
 • Biofeedback. Modyfikacje somatyczne i ciała liminalne: bioart, sztuka transgeniczna, biohacking. Dr Pawlak Ada Florentyna (UŁ)
 • Obraz ciała i dobrostan psychiczny a skłonność do dawstwa komórek, tkanek i narządów. Dr Magdalena Razmus, mgr Klaudia Andrzejczak, mgr Jagoda Marszałek, mgr Karolina Skałecka, mgr Kamil Soroka (UMCS)

Bioetyczna

sala 302

 • Ryzyko w badaniach na materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia. Dr Joanna Różyńska (UW)
 • Zgoda na wykorzystanie materiału biologicznego w badaniach naukowych w obszarze zdrowia publicznego. Opinie lekarzy uczestników kursów w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Dr  Iwona Wrześniewska-Wal (CMKP)
 • Czynniki społeczne i postawy moralne kształtujące motywację ochotników do rejestrowania się w bankach dawców szpiku. Dr Alan Majeranowski (GUMED)
 • Biobanki pediatryczne a badania naukowe – aspekty etyczne. Dr Waldemar Głusiec (UML)
 • Anatomia a sztuka – ciało ludzkie w przestrzeni publicznej. Dr Agnieszka Polak, dr Andrzej Wróbel (UML)

12.00 Przerwa

12.30 Panel ekspertów

Ludzkie ciało, organy, tkanki i komórki w praktyce naukowo-badawczej, klinicznej i dydaktycznej – aspekty etyczne, prawne i społeczne

Audytorium Maximum

 • prof. Ryszard Maciejewski (Katedra i Zakład Anatomii, Program Świadomej Donacji Zwłok, UML),
 • prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł (Laboratorium Inżynierii Tkankowej, WUM),
 • dr hab. Jarosław Czerwiński (POLTRANSPLANT),
 • dr Łukasz Kozera (Biobank WCB EIT+),
 • dr Andrzej Ossowski (Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów),
 • dr Lech Wronecki (Katedra i Zakład Patomorfologii UML),
 • Dr Andrzej Eljaszewicz (Białystok PLUS, UMB)

14.00 Obiad

15.00 Sesje doktoranckie (równoległe)

Doktorancka I

sala 302

 • Naturalizm antropologiczny a rozwój nauk biomedycznych. Joanna Żołnierz (UML)
 • Grzechy bioetyczne we współczesnych strukturach grzechu. Monika Mostowska (Bobolanum)
 • Prawne aspekty transplantacji. Piotr Polak (UW)
 • Problem pozyskiwania zwłok przez niepubliczne uczelnie medyczne. Karolina Wierzbicka (UW)
 • Dane osobowe, a dane medyczne w kontekście tworzenia oraz funkcjonowania biobanków. Karolina Oleksińska (UW)
 • Dawstwo komórek rozrodczych według polskiego ustawodawcy. Barbara Krzyżewska (UW)
 • Ochrona danych osobowych dawcy i biorcy – czy ograniczanie prawa do prywatności pacjentów należy uznać za zasadne? Paulina Chełmowska (UMK)
 • Świadomy akt donacji zwłok – aspekty prawne. Katarzyna Szczepankiewicz, Monika Pluta (UR)

Doktorancka II

Audytorium Maximum

 • Kiedy jeden trup nie wystarczy – Trupie farmy. Jakub Knurek (UML)
 • Savior siblings, czyli o granicach dysponowania ciałem dziecka. Anna Zagaja (UML)
 • Banki mleka kobiecego w Polsce. Anna Bartko (UML)
 • Social Media w szczytnym celu. Piotr Lewandowski, Magda Sowa (UML)
 • Wpływ kontaktu z ludzkimi zwłokami w toku edukacji na stosunek do wykorzystania ciała ludzkiego w badaniach naukowych i w celach dydaktycznych. Magdalena Makuch, Maciej Woźniak, Monika Grela, Aleksandra Swora (UML)
 • Postawy Polaków wobec transplantacji narządów. Małgorzata Szypłowska, Halina Piecewicz-Szczęsna, Adrian Kuś (UR)
 • Etyczne aspekty wykorzystania materiału ludzkiego w celach naukowych i terapeutycznych. Bartosz Pierzycki, Magdalena Izdebska, Iwona Piątkowska-Chmiel (UML)

16.30 Podsumowanie. Zakończenie konferencji

Audytorium Maximum


 

Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

 

Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.