Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne. Program

Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne. Program

Ciało ludzkie w badaniach naukowych
Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

Collegium Novum, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Aleje Racławickie 1

19-20 kwietnia 2018 r.

Konferencja odbywa się pod patronatem
Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego


10.00 Rozpoczęcie konferencji

10.10 Sesja plenarna I

Audytorium Maximum

 • Biblijno-symboliczne rozumienie ciała ludzkiego. Ks. Prof. Ireneusz Mroczkowski (UKSW)
 • Nowe rozumienie natury ludzkiej i jego konsekwencje. Dr hab. Zbigniew Pańpuch (KUL)
 • Ile człowieka musi być w ciele, aby było ludzkim ciałem, czyli rzecz o chimerach i hybrydach w badaniach naukowych. Prof. Krzysztof Marczewski (WSEI)

11.45 Przerwa

12.15 Sesja plenarna II

Audytorium Maximum

 • Altruizm, anonimowy dar i etyka medycyny transplantacyjnej. Prof. Paweł Łuków (UW)
 • Ciało jako obiekt bioekonomiczny. Prof. Anna E. Kubiak (IFiS PAN)
 • Ciało człowieka jako przedmiot świadczenia. Prof. Joanna Haberko (UAM)
 • Skiantropologia – „cienie” człowieka w próbkach biologicznych. Dr hab. Jarosław Sak (UML)

14.00 Obiad
sala 302

15.00 Sesje równoległe

Filozoficzna

sala 302

 • Mikrobiom a ludzkie ciało. Czym jest „indywidualny ludzki organizm”? Dr Zykubek Andrzej (KUL)
 • Platon czy Arystoteles – czym jest ludzkie ciało? Dr Jacek Meller (UKSW)
 • Podmiotowe doświadczenie cielesności na przykładzie koncepcji Karola Wojtyły i Józefa Tischnera a uprzedmiotowienie ciała we współczesnych badaniach biomedycznych. Dr Marek Olejniczak (GUMED)
 • Obiekt czy osoba? Personalistyczne ujęcie kwestii ciała ludzkiego. Dr Paweł Siek, lek. med. Elżbieta Siek (UML)
 • Neurologiczne kryteria śmierci człowieka – czy da się je obronić od strony naukowej? O. dr Jacek Maria Norkowski

Prawna I

Audytorium Maximum

 • Badania naukowe a RODO. Dr Dorota Krekora-Zając (UW)
 • Prawo do rozporządzania przez pacjenta swoim ciałem – ocena na tle rozwiązań przyjętych w Polsce. Dr Anna Jacek (UR)
 • Prawo własności do ludzkich tkanek, komórek i narządów oraz ciała ludzkiego po śmierci – analiza filozoficzno-prawna i etyczna. Dr Marta Soniewicka (UJ)
 • Zakaz prowadzenia eksperymentów medycznych bez zgody uczestników jako norma zwyczajowa prawa międzynarodowego. Dr Julia Kapelańska-Pręgowska (UMK)
 • Prawnokarna ochrona ludzkich zwłok, prochów, komórek, tkanek i narządów. Dr Filip Ciepły (KUL)

16.00 Sesja plakatowa

hol przed Auditorium Maximum

 • Normy etyczne i prawne jako element standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych. Joanna Gleńska-Olender, Katarzyna Ferdyn, Karolina Zagórska, Małgorzata Witoń, Agnieszka Matera-Witkiewicz
 • Wymogi bioetyczne a praktyka biobankowania ludzkiego materiału biologicznego – raport wstępny. Jakub Pawlikowski, Rafał Patryn, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Joanna Gleńska-Olender, Małgorzata Witoń, Katarzyna Ferdyn, Karolina Zagórska
 • Wykorzystywanie zwłok noworodka w celu uczenia się – aspekty etyczne i analiza doniesień badawczych. Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Beata Dobrowolska, Anna Pilewska-Kozak, Grażyna Stadnicka
 • Adopcja prenatalna w opinii studentów. Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Grażyna Stadnicka, Agnieszka Bałanda- Bałdyga, Justyna Wlazło
 • Adopcja prenatalna w opinii personelu medycznego. Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Beata B. Dobrowolska, Milena Gajosz

16.30 Sesje równoległe

Aspekty praktyczne

sala 302

 • Proces badań bezimiennych szczątków ludzkich ofiar zbrodni systemów totalitarnych w celu przywrócenia im tożsamości. Dr Andrzej Ossowski (PUM)
 • Analiza wpływu wieku dawcy rogówki na jakość pozyskanej tkanki. Dr Maria Grolik, Dr Ewa Wróblewska – Czajka, Dr Bogumił Wowra, Dr Dariusz Dobrowolski, Prof. Edward Wylęgała (ŚUM)
 • Wykorzystanie komórek mezenchymalnych w leczeniu chorób neurologicznych u dzieci. Dr Krystyna Bernat, mgr Magdalena Chrościńska-Krawczyk, dr hab. Danuta Zarzycka, mgr Małgorzata Cybula-Misiurek, dr Alina Trojanowska (UML)
 • Cadaveric Courses jako alternatywa doskonalenia zawodowego chirurgów. Perspektywa prawna Unii Europejskiej i wybranych krajów członkowskich. Dr Łukasz B. Pilarz (UŚ)

Prawna II

Audytorium Maximum

 • Legal regulation of biotechnologies and use of human body for scientific and medical purposes in Belarus. Dr Surmach Maryna, Surmach Andrey (Uniwersytet w Grodnie)
 • Prawa autorskie do wyników badań naukowych opartych o ludzki materiał biologiczny. Dr Joanna Banasiuk (UwB)
 • Błędy w procesie uzyskania świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym. Dr Karolina Suszyńska, Mgr Marlena Huskowska (Ko-Med CK)
 • Etyczno-prawne aspekty świadomej zgody na udział w badaniu dzieci i młodzieży. Dr Paulina Kaczor-Szkodny, mgr Monika Kaczoruk, mgr Ewa Kawiak-Jawor (IMW, UML)

20.00 Uroczysta kolacja (za zaproszeniami)


9.00 Sesja plenarna III

Audytorium Maximum

 • Jak ciało i narzędzia wytwarzają umysł? Prof. Zbigniew Wróblewski, Olgierd Borowiecki (KUL)
 • Rola komisji bioetycznych w działalności biobanków i badaniach na ludzkim materiale biologicznym. Dr hab. Marek Czarkowski (Ośrodek Bioetyki NRL)
 • Kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez biobanki w Polsce, dr hab. Jakub Pawlikowski (UML), Dr Dorota Krekora-Zając (UW)

10.15 Przerwa

10.30 Sesje równoległe

Społeczna

Audytorium Maximum

 • Psychologiczne uwarunkowania postaw wobec biobankowania. Dr Michał Wiechetek (KUL)
 • Postawy społeczne wobec biobankowania ludzkiego materiału biologicznego. Dr Jan Domaradzki (UMP)
 • Rekonstrukcja ciała a tożsamość osobowa biorcy w doświadczeniu transplantacji twarzy – studium empiryczne socjologii choroby i socjologii ciała. Dr Katarzyna Kowal (AJD)
 • Biofeedback. Modyfikacje somatyczne i ciała liminalne: bioart, sztuka transgeniczna, biohacking. Dr Pawlak Ada Florentyna (UŁ)
 • Obraz ciała i dobrostan psychiczny a skłonność do dawstwa komórek, tkanek i narządów. Dr Magdalena Razmus, mgr Klaudia Andrzejczak, mgr Jagoda Marszałek, mgr Karolina Skałecka, mgr Kamil Soroka (UMCS)

Bioetyczna

sala 302

 • Ryzyko w badaniach na materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia. Dr Joanna Różyńska (UW)
 • Zgoda na wykorzystanie materiału biologicznego w badaniach naukowych w obszarze zdrowia publicznego. Opinie lekarzy uczestników kursów w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Dr  Iwona Wrześniewska-Wal (CMKP)
 • Czynniki społeczne i postawy moralne kształtujące motywację ochotników do rejestrowania się w bankach dawców szpiku. Dr Alan Majeranowski (GUMED)
 • Biobanki pediatryczne a badania naukowe – aspekty etyczne. Dr Waldemar Głusiec (UML)
 • Anatomia a sztuka – ciało ludzkie w przestrzeni publicznej. Dr Agnieszka Polak, dr Andrzej Wróbel (UML)

12.00 Przerwa

12.30 Panel ekspertów

Ludzkie ciało, organy, tkanki i komórki w praktyce naukowo-badawczej, klinicznej i dydaktycznej – aspekty etyczne, prawne i społeczne

Audytorium Maximum

 • prof. Ryszard Maciejewski (Katedra i Zakład Anatomii, Program Świadomej Donacji Zwłok, UML),
 • prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł (Laboratorium Inżynierii Tkankowej, WUM),
 • dr hab. Jarosław Czerwiński (POLTRANSPLANT),
 • dr Łukasz Kozera (Biobank WCB EIT+),
 • dr Andrzej Ossowski (Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów),
 • dr Lech Wronecki (Katedra i Zakład Patomorfologii UML),
 • Dr Andrzej Eljaszewicz (Białystok PLUS, UMB)

14.00 Obiad

15.00 Sesje doktoranckie (równoległe)

Doktorancka I

sala 302

 • Naturalizm antropologiczny a rozwój nauk biomedycznych. Joanna Żołnierz (UML)
 • Grzechy bioetyczne we współczesnych strukturach grzechu. Monika Mostowska (Bobolanum)
 • Prawne aspekty transplantacji. Piotr Polak (UW)
 • Problem pozyskiwania zwłok przez niepubliczne uczelnie medyczne. Karolina Wierzbicka (UW)
 • Dane osobowe, a dane medyczne w kontekście tworzenia oraz funkcjonowania biobanków. Karolina Oleksińska (UW)
 • Dawstwo komórek rozrodczych według polskiego ustawodawcy. Barbara Krzyżewska (UW)
 • Ochrona danych osobowych dawcy i biorcy – czy ograniczanie prawa do prywatności pacjentów należy uznać za zasadne? Paulina Chełmowska (UMK)
 • Świadomy akt donacji zwłok – aspekty prawne. Katarzyna Szczepankiewicz, Monika Pluta (UR)

Doktorancka II

Audytorium Maximum

 • Kiedy jeden trup nie wystarczy – Trupie farmy. Jakub Knurek (UML)
 • Savior siblings, czyli o granicach dysponowania ciałem dziecka. Anna Zagaja (UML)
 • Banki mleka kobiecego w Polsce. Anna Bartko (UML)
 • Social Media w szczytnym celu. Piotr Lewandowski, Magda Sowa (UML)
 • Wpływ kontaktu z ludzkimi zwłokami w toku edukacji na stosunek do wykorzystania ciała ludzkiego w badaniach naukowych i w celach dydaktycznych. Magdalena Makuch, Maciej Woźniak, Monika Grela, Aleksandra Swora (UML)
 • Postawy Polaków wobec transplantacji narządów. Małgorzata Szypłowska, Halina Piecewicz-Szczęsna, Adrian Kuś (UR)
 • Etyczne aspekty wykorzystania materiału ludzkiego w celach naukowych i terapeutycznych. Bartosz Pierzycki, Magdalena Izdebska, Iwona Piątkowska-Chmiel (UML)

16.30 Podsumowanie. Zakończenie konferencji

Audytorium Maximum


 

Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

 

Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na
Latest posts by Andrzej Zykubek (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.