Część i całość. XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Część i całość. XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki
Część i całość. XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Wydział Fizyki i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na XVIII Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki, która odbędzie się 4 i 5 marca 2022 r. w trybie zdalnym na platformie Teams.

Patronat nad konferencją objęły Poznańskie Oddziały: Polskiego Towarzystwa Fizycznego
i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Część i całość

Program
4 marca (piątek)

LINK na I dzień konferencji

https://bit.ly/czesc_calosc_piatek

 • 09.00 – otwarcie konferencji – prof. Zdzisław Błaszczak, prof. Antoni Szczuciński
 • 09.10 – wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki UAM – prof. Roman Gołębiewski
 • 09.20 – wystąpienie Dziekana Wydziału Filozoficznego – prof. Roman Kubicki

Część I – przewodniczy prof. Andrzej Dobek

 • 09.30 Informacja w strzykawce – prof. Jan Barciszewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
 • 10.00 Jak z wielu części powstaje jedna całość – reaktor termojądrowy ITER – prof. Wojciech Nawrocik (Wydział Fizyki UAM)
 • 10.30 „Więcej jest inne” – metodologia emergencji – prof. Michał Kurzyński (Wydział Fizyki UAM)
 • 11.00 Fizyka współczesna a ontologia substancjalnych bytów jednostkowych – prof. Andrzej Łukasik (Instytut Filozofii UMCS)
 • 11.30 – przerwa

Część II – przewodniczy prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak

 • 11.45 Nieseparowalność kwantowa i ontologia całości, prof. Marek Woszczek (Wydział Filozoficzny UAM)
 • 12.15 Cząstki elementarne i holizm – prof. Henryk Drozdowski (Wydział Fizyki UAM)
 • 12.45 Czy mechanika kwantowa jest holistyczna? – prof. Jan Czerniawski, Instytut Filozofii UJ)
 • 13.15 Idea kompleksyfikacji i jej filozoficzne aspekty – ks. prof. Janusz Mączka (Wydział Filozoficzny UPJPII)
 • 13.45 Przerwa obiadowa

Część III – przewodniczy prof. Sławomir Leciejewski

 • 15.00 O możliwościach reinterpretacji tomistycznego rozróżnienia esseessentia w świetle ontologii strukturalistycznych implikowanych przez współczesne teorie fizyczne – ks. prof. Wojciech Grygiel (Wydział Filozoficzny UPJPII)
 • 15.30 Czy idee emergencji i superweniencji unieważniają C.S. Lewisa antyredukcjonistyczny argument z rozumu przeciwko naturalizmowi? – prof. Piotr Bylica (Instytut Filozofii UZ)
 • 16.00 Ontologia ekosystemów. Pojęcie informacji fizycznej w kontekście układów złożonych – dr Zbigniew Pietrzak (Instytut Filozofii UWr)
 • 16.30 Pojęcie informacji fizycznej w kontekście układów złożonych – dr inż. Roman Krzanowski, Wydział Filozoficzny UPJPII), dr Łukasz Mścisławski (Katedra Nauk
  Humanistycznych i Społecznych Politechnika Wrocławska)
 • 17.00 Pars pro toto czy totum pro parte?- dr Piotr-Paweł Repczyński (Instytut Badań Interdyscyplinarnych, Poznań)
 • 17.30 Zakończenie 1 dnia konferencji

 

5 marca (sobota)

LINK na II dzień konferencji

https://bit.ly/czesc_calosc_sobota

Część IV – przewodniczy prof. Antoni Szczuciński

 • 09.00 Zagadnienie relacji między częścią i całością a hierarchiczna budowa materii – prof. Anna Lemańska (Warszawa)
 • 09.30 Kategoria części i całości na przykładzie kosmologii antropicznej – prof. Sławomir Leciejewski (Wydział Filozoficzny UAM)
 • 10.00 Kosmologia a teologia, czyli geocentryzm o. Pawła Fłorienskiego – prof. Elżbieta Kotkowska (Wydział Teologiczny UAM)
 • 10.30 Przerwa

Część V – przewodniczy prof. Zdzisław Błaszczak

 • 10.45 Idealizacja teorii jako jej aspekt estetyzujący – mgr Magdalena Łata (Instytut Filozofii UMCS)
 • 11.15 Dylemat między atomistyczną a holistyczną interpretacją czasoprzestrzeni fizycznej – dr Damian Luty (Instytut Ekonomiczno-Społeczny UE)
 • 11.30 Czy możliwa jest redukcja ontologiczna? – mgr Adam Opara (Wydział Filozoficzny UAM)
 • 12.00 Przez komplementarność do całości – dylematy Wernera Heisenberga – prof. Antoni Szczuciński (Wydział Filozoficzny UAM)
 • 12.30 Zakończenie konferencji
Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.