Granice natury – granice nauki. Panel dyskusyjny podczas X Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Granice natury – granice nauki

Panel dyskusyjny podczas X Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Panel odbył się 18 września 2015 r.

Można wyróżnić co najmniej cztery sposoby rozumienia terminu natura (przyroda): (a) jako całość tego, co istnieje; (b) jako to, co opisuje przyrodoznawstwo; (c) jako wyróżniony, autonomiczny przedmiot opisywany przez nauki przyrodnicze. Można także przyjąć rozumienie (d), zgodnie z którym natura jest konstytutywnym składnikiem bytu przejawiającym się w działaniu. Jeśli przyjmie się rozumienie (b), to wówczas granice nauk przyrodniczych będą granicami natury. Jednakże tytułowy problem panelu suponuje, że należy przyjąć rozumienie (c), które zakłada jej ontyczną, epistemiczną i metodologiczną autonomię. Natura jest rozumiana wówczas jako to, co fizyczne i ujęte teleologicznie w przeciwieństwie do nauki rozumianej jako jedna z form kultury. Przy takim założeniu możemy granice natury ujmować niezależnie od granic nauki i badać ich wzajemne zależności uwzględniając w szczególności rozumienie (d), zgodnie z którym natura bytu wyznacza jego właściwości i zachowanie oraz normy określające działania podejmowane wobec niego.

W trakcie panelu zostaną podjęte następujące, powiązane ze sobą, problemy:

 1. Czy natura wyznacza granice nauce?
 2. Czy natura wyznacza granice postępu technologicznego?
 3. Czy natura wyznacza granice wolności człowieka w zakresie jej przekształcania?
 4. Czy nauka wyznacza granice naturze?
 5. Jakie są metodologiczne i etyczne ograniczenia nauki w badaniu natury?
 6. Czy uczeni ponoszą odpowiedzialność za stan przyrody?
 7. Jakie są relacje między prawami natury a prawami przyrody ustalanymi przez nauki przyrodnicze?
 8. Czy jesteśmy zobowiązani działać zgodnie z prawami natury?

Moderator: Prof. Paweł Zeidler (IF UAM)

Paneliści

 • Grzegorz Bugajak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  Pre-aksjologiczny aspekt granic natury: czy istnieją działania (nie)naturalne?
 • Zygmunt Hajduk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Granice i ograniczenia nauki
 • Elżbieta Kałuszyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  Granice natury – granice nauki
 • Janusz Mączka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Granice natury – granice nauki
 • Zbigniew Wróblewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Granice nauki

Streszczenia wystąpień

https://www.filozofiaprzyrody.pl/projects/granice-natury-granice-nauki-panel-dyskusyjny/

Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.