Polski Zjazd Filozoficzny

Granice natury – granice nauki. Panel dyskusyjny podczas X Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Granice natury – granice nauki

Panel dyskusyjny podczas X Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Panel odbył się 18 września 2015 r.

Można wyróżnić co najmniej cztery sposoby rozumienia terminu natura (przyroda): (a) jako całość tego, co istnieje; (b) jako to, co opisuje przyrodoznawstwo; (c) jako wyróżniony, autonomiczny przedmiot opisywany przez nauki przyrodnicze. Można także przyjąć rozumienie (d), zgodnie z którym natura jest konstytutywnym składnikiem bytu przejawiającym się w działaniu. Jeśli przyjmie się rozumienie (b), to wówczas granice nauk przyrodniczych będą granicami natury. Jednakże tytułowy problem panelu suponuje, że należy przyjąć rozumienie (c), które zakłada jej ontyczną, epistemiczną i metodologiczną autonomię. Natura jest rozumiana wówczas jako to, co fizyczne i ujęte teleologicznie w przeciwieństwie do nauki rozumianej jako jedna z form kultury. Przy takim założeniu możemy granice natury ujmować niezależnie od granic nauki i badać ich wzajemne zależności uwzględniając w szczególności rozumienie (d), zgodnie z którym natura bytu wyznacza jego właściwości i zachowanie oraz normy określające działania podejmowane wobec niego.

W trakcie panelu zostaną podjęte następujące, powiązane ze sobą, problemy:

 1. Czy natura wyznacza granice nauce?
 2. Czy natura wyznacza granice postępu technologicznego?
 3. Czy natura wyznacza granice wolności człowieka w zakresie jej przekształcania?
 4. Czy nauka wyznacza granice naturze?
 5. Jakie są metodologiczne i etyczne ograniczenia nauki w badaniu natury?
 6. Czy uczeni ponoszą odpowiedzialność za stan przyrody?
 7. Jakie są relacje między prawami natury a prawami przyrody ustalanymi przez nauki przyrodnicze?
 8. Czy jesteśmy zobowiązani działać zgodnie z prawami natury?

Moderator: Prof. Paweł Zeidler (IF UAM)

Paneliści

 • Grzegorz Bugajak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  Pre-aksjologiczny aspekt granic natury: czy istnieją działania (nie)naturalne?
 • Zygmunt Hajduk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Granice i ograniczenia nauki
 • Elżbieta Kałuszyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  Granice natury – granice nauki
 • Janusz Mączka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Granice natury – granice nauki
 • Zbigniew Wróblewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Granice nauki

Streszczenia wystąpień

https://www.filozofiaprzyrody.pl/projects/granice-natury-granice-nauki-panel-dyskusyjny/

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.