Komisja Edukacji Narodowej. Studia i szkice z dziejów polskiej kultury intelektualnej

 

Nakładem Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się  książka Stanisława Janeczka pt. Komisja Edukacji Narodowej. Studia i szkice z dziejów polskiej kultury intelektualnej, red. naukowy A. Starościc.

Lublin: TN KUL 2018, s. 330

ISBN 978-83-7306-797-4

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Edukacji Narodowej. Studia i szkice z dziejów polskiej kultury intelektualnej


Tom prezentuje bogactwo i skomplikowane przemiany w zakresie nowożytnej kultury intelektualnej, przede wszystkim na gruncie oświeceniowych reform szkolnych, a zwłaszcza przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale ukazanych na tle europejskim. Presja rozwijających się nauk przyrodniczych sprzyjała odchodzeniu od szkolnictwa ukierunkowanego humanistycznie i filozoficznie w kierunku postępującego wzmocnienia kształcenia o charakterze zawodowym. Wzrastająca rola centralnych władz państw absolutystycznych wyznaczała oświacie nowe zadania wychowawcze, czyniąc ze szkolnictwa fundament nowego ładu ideowego i społeczno-politycznego. W odradzającej się Rzeczypospolitej zmiany te dokonały się w szkolnictwie kościelnym, początkowo w oświacie prowadzonej przez zakon pijarów, a po kasacie zakonu jezuitów, których szkoły przejęło państwo, przynajmniej postulatywnie, w odniesieniu do całości ówczesnej oświaty, zwłaszcza szkolnictwa średniego i wyższego. Stąd też niniejszy tom łączy obydwa typy reform, akcentując na zasadzie tzw. długiego trwania ich relatywnie pojętą ciągłość, zarówno w wymiarze naukowym, jak i ideowym, a także ich religijno-moralistyczny i obywatelski charakter.

Niniejsza publikacja chce się skromnie wpisać w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia KUL, widząc w tym rocznicowym zespoleniu niegasnący znak nadziei, że rzetelnie prowadzone szkolnictwo będzie niezastąpionym fundamentem ładu ideowego, społecznego i gospodarczego naszej Ojczyzny, a KUL zachowa w niej swe trwałe i znaczące miejsce.


 

Spis treści

Przedmowa

Tytułem wstępu: Perspektywy badawcze KEN

 1. Status metodologiczny historii oświaty
 2. KEN na tle europejskim
 3. KEN a szkoła tradycyjna
 4. Specyfika naukowa dydaktyki KEN
 5. Podsumowanie

CZĘŚĆ PIERWSZA: REFORMY W SZKOLNICTWIE KOŚCIELNYM

Stereotyp szkoły jezuickiej

 1. Deprecjacja szkoły jezuickiej
 2. Specyfika szkoły jezuickiej
 3. Szkoła jezuicka a standardy kultury nowożytnej
 4. Podsumowanie

Ideały wychowawcze i dydaktyczne w oświeceniowym szkolnictwie pijarskim

 1. Postulaty wychowawczo-dydaktyczne
  1. Założenia szkoły tradycyjnej
  2. Źródła i inspiracje reformy pijarskiej
  3. Ramy administracyjne
  4. Przepisy normujące nauczanie
   1. Przygotowanie nauczycieli
   2. Organizacja nauczania
  5. Inne pijarskie wytyczne programowe
  6. Reforma pijarska a inne próby reform
  7. Swoistość i wpływ reform pijarskich
 2. Realizacja wymogów formacyjnych na przykładzie studium filozofii
  1. Formy nauczania
   1. Wykład
   2. Ćwiczenia
  2. Charakterystyka merytoryczna
   1. Deklaracje programowe
   2. Realizacja programu i jego interpretacja

Koncepcja „filozofii chrześcijańskiej” w pismach polskich pijarów w okresie oświecenia

 1. Rozum a wiara
 2. Poznanie religijne wobec racjonalizmu
 3. Autonomia filozofii wobec teologii
 4. Podsumowanie

Spór o rolę wolfianizmu w polskim oświeceniu

 1. Deklaracje filozoficzne
 2. Logika
 3. Metafizyka
  1. Ontologia i kosmologia
  2. Psychologia racjonalna
  3. Teologia naturalna
 4. Etyka
 5. Fizyka
 6. Podsumowanie

 

CZĘŚĆ DRUGA: REFORMY PAŃSTWOWE

Ideały wychowawcze KEN w perspektywie europejskiej

 1. Kontekst europejski
 2. Koncepcja wychowania w szkołach KEN
 3. Podsumowanie

Oświeceniowa kultura naukowa w dydaktyce KEN

 1. Kontekst europejski
 2. Dydaktyka w szkołach KEN
  1. Między humanistyką a przyrodoznawstwem
  2. Niejednoznaczny stosunek do metafizyki
   1. Metafizyka poznania
   2. Metafizyka jako fundament każdej nauki
  3. Elementy filozoficzne w wykładzie przyrodoznawstwa
   1. Filozoficzne elementy w fizyce
   2. Filozoficzne elementy w biologii
  4. Narastająca niechęć wobec filozofii w szkolnictwie wyższym
 3. Podsumowanie

Zamiast zakończenia: Oświecenie chrześcijańskie w kulturze wieku XVIII

 1. Religia w oświeceniowej formacji kulturowej
 2. Eklektyczny umiar kultury oświecenia
 3. Odniesienia współczesne

Bibliografia

 1. Teksty autorskie związane z tematyką dziejów szkolnictwa nowożytnego
  1. Monografie
  2. Artykuły
 2. Komisja Edukacji Narodowej
  1. Zestawienia bibliograficzne
  2. Wybrane edycje źródeł
  3. Wybrane opracowania

Indeks nazwisk


 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.