LXIII Tydzień Filozoficzny. SPORY O PRAWDĘ

Koło Filozoficzne Studentów KUL zaprasza na LXIII edycję Tygodnia Filozoficznego pod tytułem SPORY O PRAWDĘ, która będzie miała miejsce w dniach 10-12 maja 2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną cała konferencja będzie odbywała się w formule online.

Arystoteles w Metafizyce stwierdza, że

Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, jest fałszem. Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą.

2021_63_tydzien_filozoficzny_programPrzytoczone wyżej zdanie Arystotelesa uznawane jest od starożytności aż do dziś za definicję klasyczną prawdy; to ujęcie sprowadza się do zgodności sądu z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy. W potocznym zaś rozumieniu prawdą jest stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.

Klasyczna koncepcja prawdy została podana przez Tomasza z Akwinu, który bazował na dorobku myśli starożytnej i sobie współczesnych myślicieli średniowiecznych; ta koncepcja i dziś stanowi punkt odniesienia w dyskusjach dotyczących prawdy, jeżeli nawet ktoś przedstawia zupełnie inne rozumienie prawdy, to z konieczności odnosi się do wypracowanego ujęcia klasycznego. Akwinata stwierdza, że słowo „prawda” rozumie się na trzy sposoby:

 1. w metafizyce jako verum est id, quod est – prawdą jest to, co jest; prawda jest zamienna z bytem, czyli każda rzecz, o ile istnieje, jest prawdziwa;
 2. w epistemologii jako verum est adaequatio intellectus et rei – zgodność tego, co jest w naszym intelekcie, ze stanem rzeczy, tj. z rzeczywistością;
 3. w logice jako verum est manifestativum et declarativum esse – prawdziwe jest to, co się ukazuje i daje wyjaśnić.

Wykłady znakomitych prelegentów LXIII Tygodnia Filozoficznego z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i za granicą zaprezentują szerokie i zróżnicowane spektrum podejść do zagadnienia prawdy zarówno w ramach dyscyplin filozoficznych (metafizyka – ontologia, epistemologia, logika, etyka), jak i w odniesieniu do różnych tradycji filozoficznych. Zasadniczym pytaniem, które stawia sobie człowiek dziś jest w szczególności pytanie, czy z konieczności jedyną możliwą opcją jest relatywizm czy też da się dobrze uzasadnić absolutyzm, tj. twierdzenie o istnieniu i możliwości poznania prawdy. Z drugiej strony powstaje też kwestia, jak możliwy jest relatywizm i jakie to niesie konsekwencje praktyczne dla naszego działania i życia w ogóle.

Odpowiedzi na te pytania oraz szereg innych spodziewamy się znaleźć podczas obrad LXIII Tygodnia Filozoficznego, na który serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy
Zarząd i Członkowie KFS KUL

 

Spory o prawdę

Program LXIII Tygodnia Filozoficznego

 

10 maja 2021, poniedziałek

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_poniedzialek

 • 08.00 Msza Święta koncelebrowana w intencji zmarłych Profesorów Wydziału Filozofii (Kościół Akademicki KUL)
 • 09:30 Otwarcie LXIII Tygodnia Filozoficznego
  • Marek Lechniak – Przemówienie Dziekana Wydziału Filozofii KUL
  • Aleksander Trubiłowicz – Przemówienie Prezesa Koła Filozoficznego Studentów KUL
 • 09:45 O niezbędności pojęcia prawdy – Tadeusz Szubka (USz)
 • 11:15 Czy platonizm jest ukrytym nominalizmem? Debata
  • Paweł Rojek (UJ)
  • Marek Piwowarczyk (KUL)

 

Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_Andrzej_Maryniarczyk

 • 2021_kul_63tf_andrzej_maryniarczyk15:00 Wokół myśli śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

  • Źródła inspiracji refleksji filozoficznej ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka – Piotr Mazur (Akademia Ignatianum)
  • Wkład ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka w rozwój metafizyki realistycznej – ks. Tomasz Duma (KUL)
 • 17:00 Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie
  Prezentacja Księgi Pamiątkowej z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB – Zbigniew Pańpuch (KUL)
 • 17:30 Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka we wspomnieniach współpracowników i uczniów
  • Mistrz i uczeń – współpraca z o. Mieczysławem Albertem Krąpcem – Włodzimierz Dłubacz (KUL)
  • Dorobek naukowy – Zbigniew Pańpuch (KUL)
  • Działalność na Wydziale Filozofii KUL – Monika Komsta (KUL)
  • Współpraca z innymi ośrodkami – Artur Andrzejuk (UKSW)
  • Redaktor Powszechnej Encyklopedii Filozofii – Wojciech Daszkiewicz (KUL)
  • Wydawca dzieł z filozofii klasycznej – Piotr Jaroszyński (KUL)

 

11 maja 2021, wtorek

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_wtorek

 • 10:00 Fikcjonalizm etyczny – Krzysztof Saja (USz)
 • 11:30 Prawda a rzeczywistość wirtualna – Piotr Lipski (KUL)
 • 15:00 The Purpose of Life – Judith Wolfe (University of St. Andrews) (co-organized by the Thomistic Institute, KUL Chapter)
 • 16:30 Religia a idolatria. Dyskusja nad książką Ireneusza Ziemińskiego pt. „Religia jako idolatria. Esej filozoficzny o nieuchronności elementów idolatrycznych w religii”
  • Ireneusz Ziemiński (USz)
  • Jacek Wojtysiak (KUL)
  • Błażej Gębura (KUL)

 

12 maja 2021, środa

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_sroda

 • 10:00 Prawda jako adequatio intellectus et rei – cel badań i fundament etosu nauki – Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)
 • 11:30 Logika kwantowa – o. Marcin Tkaczyk (KUL)
 • 15:00 Wokół źródeł poznania moralnego. Debata
  • Artur Szutta (UG)
  • Wojciech Lewandowski (KUL)

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.