Bez kategoriikonferencja

Negacja

19. maja 2017 r. w Krakowie odbędzie się organizowana przez Katedrę Filozofii Logiki, Filozofii Matematyki i Logiki UPJPII konferencja naukowa “Negacja”. Konferencja dedykowana jest profesorowi Pavelovi Maternie. Konferencja stawia sobie za cel przedstawienie obiektu, który umownie nazywamy „negacją” z punktu widzenia niektórych ważnych dyscyplin filozoficznych i pokrewnych.

Negacja jest spójnikiem występującym we wszystkich językach naturalnych. Oprócz swojej powszechności stanowi ona przyczynę sporów pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin zajmujących się ludzkimi zdolnościami komunikacyjnymi. Czy można ją bowiem utożsamiać z pewnym jednoargumentowym spójnikiem od argumentów zdaniowych formalizowanym przez logikę klasyczną? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwala wygasić większość z tych dysput, jednak wiele badań – zwłaszcza z ubiegłego wieku – wskazuje na to, że standardowe podejście do negacji jest zbyt wąskie. Innymi słowy perspektywa wyznaczona przez stoików i Gottloba Fregego zniekształca patrzenie na negację.

Uwzględnienie chociażby perspektywy pragmatycznej w analizach dotyczących negacji pozwala wskazać szereg związanych z tym spójnikiem problemów. Przede wszystkim negacja w językach naturalnych może przyjąć wiele rozmaitych – nierównoważnych sobie – form. W konsekwencji jej rola w języku może polegać nie tylko na przeczeniu jakiemuś twierdzeniu. Niezależnie od tego, co wielokrotnie podkreślili myśliciele od Platona począwszy, formułowanie twierdzeń negatywnych jest wtórne w stosunku do twierdzeń pozytywnych pod względem psychologicznym, gramatycznym, epistemologicznym i ontologicznym. Zdania przeczące dostarczają bowiem mniejszej ilości informacji, niż twierdzące, są wyraźniej zaznaczane w języku, wymagają innych, niż synteza danych strategii epistemicznych. Co więcej można także poddać pod refleksję to, czy negacja jest składową treści poddawanej osądowi a w konsekwencji czy związane są z nią specyficzne akty przekonaniowe nieredukowalne do zaprzeczenia jakieś asercji. Gdy uwzględni się jeszcze szerszą perspektywę, to pojawi się pytanie o to, czy sądom negatywnym odpowiadają w świecie jakieś stany rzeczy.

Wskazane problemy bez wątpienia nie wyczerpują zakresu możliwych rozważań dotyczących negacji – rzeczowa refleksja powinna uwzględnić uwagi filozofów, językoznawców, logików, psychologów, informatyków i teologów. Intencją organizatorów konferencji „Negacja: jest umożliwienie rzetelnej debaty na ten temat.

Program

Konferencja odbędzie się 19. maja 2017 roku w auli Wydziału Filozoficznego UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie

  • 9:00 OTWARCIE KONFERENCJI Adam Olszewski
  •  9:10 Pavel Materna – Logical analysis of empirical expressions. What is wrong with empiricism
  • 10:00 Józef Maciuszek – Negacja i jej paradoksalne efekty w codziennej komunicji; przegląd badań empirycznych
  • 10:35 Kazimierz Trzęsicki -Zaprzeczenie i nieskończoność
  • 11:40 Marie Duzi – Presuppositions and two kinds of negation
  • 12:15 David Charles McCarty – Logical rules and the meanings of the connectives
  • 14:20 Bartosz Brożek – Social origins of negation
  • 14:55 Bartłomiej Skowron  Negowanie jako odwracanie do góry nogami
  • 15:30 Adam Olszewski – Negacja w języku teologii
  • 16:05 Jan Woleński – Something, nothing and Leibniz’s question. Negation in logic and metaphysics

Strona www konferencji http://negacja.upjp2.edu.pl/

 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.