mediateka

Filozofia w Polsce po reformie. Szanse i zagrożenia. Panel dyskusyjny

13 września 2019 r. podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego odbył się panel dyskusyjny pt. Filozofia w Polsce po reformie. Szanse i zagrożenia.

Uczestnikami panelu byli prof. Jan Woleński, prof. Joanna Golińska-Pilarek, prof. Dariusz Łukasiewicz, prof. Adam Grzeliński, a spotkanie moderował prof. Piotr Gutowski.

Celem panelu była refleksja nad zmianami, jakie reforma nauki i szkolnictwa wyższego już wywołała i zapewne jeszcze wywoła w środowisku filozoficznym. Reforma zmierzała m.in. do podniesienia poziomu badań naukowych poprzez wyłonienie najlepszych uniwersytetów i instytutów, które zostaną odpowiednio dofinansowane. Powstaje pytanie o to, czy i jakie działania podejmuje się w najbardziej prestiżowych polskich uczelniach, aby podnieść poziom badań w zakresie filozofii oraz o los tych ośrodków filozoficznych w miastach niemetropolitalnych, które znajdą się poza niewielką liczbą uczelni badawczych i tzw. regionalnych ośrodków doskonałości.

W pierwszej części zaproszeni paneliści, reprezentujący różne uczelnie, krótko zarysowali swoje obserwacje na ten temat, a w części drugiej poprosiliśmy o wypowiedzi osoby z publiczności.

Filozofowie w Polsce mają swoją reprezentację w postaci Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Obydwa te ciała mogą reagować – i czasem bywają skuteczne – w sytuacjach różnych zagrożeń dla naszej dyscypliny, ale warunkiem koniecznym jest rzetelne rozpoznanie takich zagrożeń.

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.