Nauka, etyka i media

Nauka, etyka i media
Nauka, etyka i media

 

Rola naukowców w czasach popkultury i etyka w komunikacji naukowej – to główne zagadnienia konferencji „Nauka, etyka, media”, która odbędzie się 2-3 grudnia w Warszawie.

Nowe technologie informacyjne pozwalają upowszechniać informacje i poglądy coraz szerszym kręgom społeczeństwa. Ułatwiają też wykorzystywanie nauki do osiągania partykularnych korzyści lub celów politycznych przez rozpowszechnianie informacji niesprawdzonych lub celowo zniekształconych.

Roli naukowców w czasach popkultury oraz zagadnieniu etyki w komunikacji naukowej poświęcona będzie organizowana przez Polską Akademię Nauk konferencja „Nauka, etyka, media”. Odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2022 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Sesje konferencji

Cztery sesje konferencji poświęcone będą m.in. roli ekspertów naukowych w mediach, etycznym kompetencjom naukowców i dziennikarzy niezbędnym do popularyzacji wiedzy naukowej oraz rzetelności przekazywania informacji naukowych w kontekście zaangażowania światopoglądowego lub politycznego badaczy i pracowników mediów. Prelegenci będą też rozmawiać o funkcjonowaniu naukowców w sferze publicznej, o relacjach między naukowcami, aktywistami społecznymi i władzą publiczną w upowszechnianiu wiedzy naukowej. Będzie też można dowiedzieć się więcej o zaufaniu społecznym do nauki w kontekście dezinformacji naukowej i o możliwości oddziaływania instrumentów prawa w dbałości o etyczne aspekty upowszechniania nauki.

Konferencja organizują Komitet Etyki w Nauce wraz z Komitetem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Komitetem Naukoznawstwa PAN. Będzie to okazja do sformułowania praktycznych rekomendacji użytecznych dla ludzi nauki i dla ludzi mediów zaangażowanych w upowszechnianie wiedzy naukowej.

Udział w wydarzeniu „Nauka, etyka, media”

Konferencja jest skierowana do naukowców, dziennikarzy i popularyzatorów zajmujących się upowszechnianiem wiedzy naukowej oraz do osób zainteresowanych tematyką jakościowego dziennikarstwa i wolności słowa w kontekście antynaukowej propagandy i dezinformacji naukowej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu. Obowiązuje rejestracja online. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda konferencji i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie internetowej (https://konferencja.pan.pl/nauka-etyka-media/).

Co, kiedy, gdzie

  • Konferencja naukowa „Nauka, etyka, media”
  • 2-3 grudnia 2022 r. – 2 grudnia (piątek) godz. 10.00-18.00; 3 grudnia (sobota) godz. 9.30-16.45
  • Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica
  • Język spotkania: polski
  • Transmisja spotkania będzie dostępna na stronie WWW wydarzenia

O organizatorach konferencji

Konferencję organizuje Komitet Etyki w Nauce PAN. Współorganizatorami są Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN, Komitet Naukoznawstwa PAN.

  • Komitet Etyki w Nauce PAN istnieje od 1993 r. Jest komitetem problemowym afiliowanym przy Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem KEN PAN jest diagnoza świadomości etycznej polskiego środowiska naukowego i formułowanie zaleceń dla jej poprawy. Więcej informacji o komitecie.
  • Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN funkcjonuje jako komitet problemowy w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN od 2021 roku. Zadania Komitetu wynikają z konsolidacji dyscyplin nauki o mediach, bibliologii i informatologii oraz kognitywistyki. Główna problematyka prac oscyluje wokół wartości informacji, edukacji medialnej, ewolucji systemów medialnych. Więcej informacji: https://knoksim.pan.pl/pl
  • Komitet Naukoznawstwa PAN funkcjonuje jako komitet problemowy w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W obszarze badawczym naukoznawstwa lokują się studia nad polityką naukową i techniczną oraz szkolnictwem wyższym (teoria i metodologia nauki i techniki, socjologia nauki, studia nad organizacją i ekonomiką nauki i techniki). Komitet podejmuje działania służące rozwojowi ww. dyscyplin oraz wykorzystaniu ich osiągnięć dla dobra kraju. Więcej informacji: https://naukoznaw.pan.pl/
Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.